18683214وقتی که ارور یا این که کدهای اشتباه بر روی مانیتور سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما ظواهر می شود , این کدهای اشتباه به استفاده کننده میگویند که سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما در درون یا این که در بیرون در گیر اختلال شده است .

وقتی که ارور یا این که کدهای اشتباه بر روی مانیتور سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما ظواهر می شود , این کدهای اشتباه به استفاده کننده میگویند که سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما در درون یا این که در بیرون در گیر اختلال شده است .

ارور سیستم سرمایش گازی سامسونگ که نمایش داده می توان به استفاده کننده می گوید که سیستم سرمایش گازی شما دقیقاً چه مشکلی دارااست .

ارور خنک کننده گازی سامسونگ
در این مقاله قصد داریم علت و طریق رفع ارور خنک کننده گازی سامسونگ یا این که به عبارتی کد نادرست خنک کننده گازی سامسونگ را به طور بدون نقص برای شما شرح دهیم درصورت قابلیت و امکان قطعه حاد در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و سوای نیاز به تعمیر کار خلل سیستم سرمایش گازی خویش را برطرف نمائید .

هنگامی که شخص تعمیرکار برای تعمیر کولر ساموسنگ به مزل شما می آید تا کار تعمیر را انجام دهد شما باید بدانید که چه مشکلی در سیستم وجود دارد تا به او کمک کنید ه سریعتر مشکل را حل کند.

بعضی از تعمیرکاران کولر سامسونگ هم از تعمیرگاه های مجاز کولر سامسونگ برای تعمیر کولر گازی سامسونگ می آیند. شما اگر مشکلات کولر را به آنها قبل از رسیدنشان و طی تماس تلفنی بگویی انها می توانند وسایل مورد نیاز را همراه خود بیاورند تا اگر در صورت که وسیله ای برای تعمیر کولر سامسونگ نیاز بود دوباره برای گرفتن آن وسیله به نمایندگی مجاز کولرهای سامسونگ برنگردند.


ارور P0 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
درین ارور , سیستم به جهت دما بالا کارایی سنسور تخلیه را کاهش می دهد .

ارور P1 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
همت سیستم به جهت دمای بالای خازن ذیل است .

ارور P3 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سیستم به دلیل ردوبدل سوئیچ سکو حرارت همت پایینی دارااست .

ارور P4 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
فعال سازی سیستم به جهت سطح مع فاز ۳

ارور P5 خنک کننده گازی سامسونگ
تلاش سیستم به جهت مبدل حرارتی یخ زده ذیل است .

ارور P6 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای انقطاع برق لحظه ای ( وقتی که واحد خاموش / روشن می شود , ناپدید می شود ) .

ارور P7 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سوء کارایی کمپرسور به جهت در اختیار گرفتن حفاظت از سنسور فشار بالا .

ارور P8 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای کمپرسور بجهت در اختیار گرفتن حفاظت از سنسور فشار تحت .

ارور P9 خنک کننده گازی سامسونگ
اختلال برطرف شدن یخ زدگی .


ارور t1 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسور فرنگی موقت ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای حسگر COND TEMP ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t3 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسور موقت تخلیه PWM ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t4 خنک کننده گازی سامسونگ
ارور لوله کولر سیال ( ترکیب کردن ) موقتا ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t5 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسوردمای روغن ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t6 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور دمای مکش ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t7 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور فشار بالا ( گشوده / کوتاه ) .

ارور E1 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
کاهش همت سیستم به جهت خطای اتصال بعد از اتمام ردیابی .

ارور E2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
عدم تناسب تعداد واحدهای یکسدت داخلی با واحدهای داخلی حقیقی .

ارور E3 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سوئیچ شناور واحد داخلی .

ارور E5 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای تهیه سوئیچ گزینش ( آپشن ) در واحد داخلی .

ارور G2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
نشت کلی مبرد در واحد فضای گشوده / نقص لود .

ارور G3 خنک کننده گازی سامسونگ
سوئیچ سنسور COND MID در واحد فضای گشوده .

ارور G6 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خنثی کردن سنسور دمای روغن ( تشخیص یک توشه یا این که بیشتر ) .


ارور 9x سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه سنسور اتاق در واحد داخلی .

ارور rx سیستم سرمایش گازی سامسونگ
علت ارور rx خنک کننده گازی سامسونگ : نشت کلی مبرد در واحد فضای گشوده / نقص بارگذار .

ارور tU خنک کننده گازی سامسونگ
سکو حرارت در فضای گشوده کمتر از 5 جايگاه است زمانی که موقعیت کولر فعال است .


ارور E121 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
دمای اتاق واحد داخلی - خطای سنسور گشوده / کوتاه .

ارور E122 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه سنسور واحد داخلی EVAP IN


ارور E123 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه واحد داخلی EVAP OUT


ارور E128 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سنسور واحد داخلی EVAP In جدا شده است .

ارور E129 خنک کننده گازی سامسونگ
واحد داخلی EVAP Out از سنسور جدا شده است .

ارور E130 خنک کننده گازی سامسونگ
جداشدن به طور همزمان سنسور EVAP IN / OUT واحد داخلی .

ارور E134 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور دیافراگم

ارور E135 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور حرفه تکمیل کننده

ارور E140 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای دمای MCU - سنسور گشوده / کوتاه

ارور E151 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
واحد داخلی EEV با باخت مواجه شده است .

ارور E152 خنک کننده گازی سامسونگ
واحد داخلی EEV مسدود شده است .

ارور E153 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
بازیابی شناور S/W واحد داخلی

ارور E154 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای رشته داخلی

ارور E162 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای EPROM

ارور E163 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای تهیه و تنظیم مورد

ارور E165 خنک کننده گازی سامسونگ
ارور حافظ سکو حرارت تخلیه هیتر الکتریکی

ارور E166 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
ارور شماره حرفه مرتبط با هیتر الکتریکی

ارور E167 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای راه اندازی S / W در دست گرفتن فرنگی با به کار گیری از آیتم ( آپشن )


ارور E190 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
هیچ تغییری در دما در زمان در اختیار گرفتن لوله کشی نیست .

ارور E192 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای دما در هنگام بررسی لوله کشی .

ارور E193 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای درجه حرارت در طول بررسی لوله کشی .

ارور E201 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای تهیه و تنظیم شماره واحد داخلی نصب شده .


در این مقاله به بررسی داکت اسپیلت و اسپیلت شباکه ای یا کانالی خواهیم پرداخت. درباره مزیتها و معایب آن ها هم توضیح خواهیم داد

داکت اسپلیت

تعاریف بخش اعظمی از داکت اسپلیت بوسیله کارشناسان و ایجاد کنندگان برای معرفی این گونه از دستگاهها مطرح شده شده است , البته در صورتی بخواهیم به زبانی معمولی تر و همگانی تر این نوع سیستم سرمایش گازی را تعریف کنیم , خوبتر است از کاربری و دسته به کارگیری آن یاری بگیریم , تا مخاطبین به راحتی با این نوع دستگاهها آشنا شوند .

در بعضی از ساختمان ها به دلیل مدل معماری و یا این که حجم دور و اطراف قابلیت و امکان به کارگیری از مدلهای مرسوم اسپلیت نیست و یا این که در شکل به کار گیری , می بایست از تعداد متعددی دستگاه یاری گرفت و همینطور در شرایطی که نیاز به هوای نو در فضای مورد تهویه وجود داشته باشد , قابلیت و امکان ارائه دست کم هوای جدید با مدلهای دیواری نیست و یا این که جهت نگهداری زیبایی دور و اطراف , قابلیت و امکان نصب سیستم های دیواری و رادیاتور وجود نداشته باشد .

در این به این شکل قوانینی و در شکل داشتن سقف کاذب مطلوب , شایسته ترین راه حل به کارگیری از دستگاههای داکت اسپلیت است که علاوه بر تامین سرمایش و گرمایش دور و اطراف از روش کویل DX , قابلیت تامین هوای نو موردنیاز را خواهد داشت و هم برای کاهش هزینه انرژی در فصل زمستان می توان از کویل آب گرم به کار گرفت . همینطور می توان در برخی مدلهای داکت اسپلیت از هر مدل فیلتری با در حیث به دست آوردن افت فشار استاتیکی آن که در دستگاه ساخت می نماید برای تصفیه خوب تر هوا طبق لحاظ صاحب کار بهره برد .

نظیر غربال هپا
همان طور که از نام نوع معلوم است , داکت به معنای شبکه بوده و در اجرای این گونه دستگاهها از شبکه به کار گیری می شود و یا این که به توصیفی دیگر این گونه دستگاهها در درون سقف کاذب طبق استاندارد , نصب شده و با متصل شدن به شبکه های از پیش پباده سازی و اجرا شده قابلیت توزیع مطلوب هوای تهویه شده را در محل های متبوع و به میزان نیاز آماده ایجاد میکند .


هواساز تحت عنوان یک ترمینال صرفا منتقل کننده سوز و سرما و گرمای آبی است که از روش چیلر و دیگ فراهم شده و به داخل کویل انتقال یافته است و به تنهایی صرفا یک دمنده هست در حالیکه داکت اسپلیت با به کار گیری از مبرد و به یاری کندانسور هوای مطبوع را تامین می نماید .

از آنجایی که هزینه تامین گرما در کشور ایران از روش گاز زیاد مقرون به صرفه تر از برق است عمده سازندگان با قرار دادن یک کویل آب گرم در مسیر چرخش هوا و متصل نمودن آن به مرجع ساخت آب گرم گرمای ما یحتاج فصل زمستان را تامین می نمایند .

اما می بایست توضیح اعطا کرد که به کار گیری از کویل آبگرم در دستگاههای با فشار استاتیکی کم قابلیت و امکان پذیر نمی باشد و موجب افت شدید فشار استاتیکی یا این که به عبارتی و جراحت دیدیگی دستگاه می شود و در گونه های فشار استاتیکی میانگین و بالا مشروط به انتخاب ظریف افت فشار دستگاه است . همینطور گزینش گونه کویل و گنجایش آن نسبت به حالت جغرافیای محل نصب دستگاه و دمای موردنیاز قابل نظارت است .


مزایای آن

 • به کار گیری از یک دستگاه برای یک فضای وسیع به جای یک سری دستگاه
 • قابلیت و امکان به کار گیری از یک دستگاه پهناور برای یکسری فضای کوچکتر
 • قابلیت به کارگیری از کویل آبگرم برای گرمایش محفظه و کاهش حداکثری مصرف برق در فصل زمستان
 • توضیع هوا به اندازه ما یحتاج در هر اطراف و خودداری از اجبار بار مازاد و مصرف انرژی بسیار
 • قابلیت پرتاب باد با روزنه های دیواری و سقفی مشروط به دسته پباده سازی شبکه
 • پنهان بودن پنل داخلی بجهت قرار دریافت کردن در درون سقف کاذب

معایب آن

 • اجرای شبکه و دریچه بازدید دستگاه با دقت به محدودیت های گوشه و کنار
 • ادغام شدن هوای تمامی فضاهایی که با یک دستگاه تهویه می گردند .
 • قابلیت و امکان تهیه و تنظیم و در دست گرفتن مستقل دما برای همگی واحدهایی که با یک دستگاه تهویه میشوند مقدور نمی باشد .
 • افت فشار استاتیکی در شکل بستن کویل آبگرم و بالا رفتن مصرف انرژی
 • صدای مضاعف در شکل پباده سازی و اجرای غلط شبکه

کارامدی و مصرف باصرفه پکیج های گرمایشی سبب جایگزینی آن ها با موتورخانه ها شده است . طراوت و تنوع این وسایل گرمایشی احتمال دارد سبب ساز سردرگمی در خرید و تعیین گزینه مطلوب گردد .

کارامدی و مصرف باصرفه پکیج های گرمایشی سبب جایگزینی آن ها با موتورخانه ها شده است . طراوت و تنوع این وسایل گرمایشی احتمال دارد سبب ساز سردرگمی در خرید و تعیین گزینه مطلوب گردد .


به کار گیری از یک پکیج گرمایشی برای دو واحد اداری که مصرف آب گرم چندانی ندارند در شکل متناسب بودن توان گرمایش پکیج با متراژ واحدهای نام برده و رعایت بعضی تمهیدات فنی قابل اجرا است . البته در باب واحدهای مسی با اعتنا به محدودیت تامین آب گرم در پکیج ها و هم قابلیت مصرف آب گرم هم زمان در دو واحد مسی , نصب یک پکیج گرمایشی برای دو واحد مسی , اگر چه متراژ پاره ای داشته باشند , مطلوب نمی باشد .


پکیج ها چه مزایا و معایبی دارند؟

پکیج های شوفاژ , چندین سالی است که از محبوبیت متعددی برخوردار گردیده اند . این پکیج ها که تحت عنوان جایگزینی برای شوفاژخانه ها مطرح می گردند , مزایایی به قرار ذیل دارا هستند :

 • استقلال مصرف کننده
 • صرفه جویی انرژی
 • دسترسی آسوده به پکیج
 • تهیه به طور دلخواه
 • کاهش هزینه انرژی
 • کاهش هزینه تعمیرات
 • عدم نیاز به عایق کاری


به خواسته یاری به تعیین با جزییات بیشتر , معایب آن ها را هم به دنبال برمی شماریم :

 • قدمت کمتر این سیستم نسبت به موتورخانه
 • اشغال فضای درون واحد
 • سعی کمتر در متراژهای بالای ۳۰۰ متر
 • گونه بندی و گونه های پکیج های گرمایشی

پکیج های گرمایشی از جنبه های متمایز مدل بندی می شوند . به صورت کلی , پکیج های گرمایشی از نگرش بعد ها و حالت فیزیکی هم به دو مدل تقسیم می شوند ; پکیج های دیواری و پکیج های زمینی . در یک کدام از کلی ترین جور بندی ها , پکیج های دیواری - که در مصارف خانگی پرکاربردتر میباشند - به دو دسته ترکیبی و مخزن دار تقسیم می گردند .


پکیج های رشته دار :

داخل دودکش این پکیج ها , فنی موجود است که به خروج هرچه خوبتر دود از دودکش یاری می نماید . غالبا به این شکل سفارش میشود که در صورتی پکیج در فضای گشوده مثل بالکن باشد , یا این که مسیر دودکش دربرگیرنده ۳۰ سانتیمتر و بیش تر لوله افقی باشد ویا مسافت عمودی تا خروجی کمتر از ۳ متر باشد , به طبع از جور رشته دار استعمال گردد .

پکیج های یک مبدله :

این پکیج ها از یک مبدل منفعت میبرند ; به این معنی که کلیه آبگرم ما یحتاج واحد از روش یک مبدل مهیا میشود . این پکیج ها در مقایسه با پکیج های دو مبدله , سریعتر رسوب میگیرند .

پکیج های دو مبدله :

این پکیج ها - برخلاف جور پیشین - از دو مبدل حرارتی منفعت میگیرند که یک کدام از آنها مسئول تامین آب گرم شوفاژ و دیگری یگانه خریداری کردن آب گرم مصرفی است . این دستور موجب گردش همیشگی آب گرم شده و در سود رسوب گیری در این مدل کمتر است .


نسبتاً کلیه پکیج هایی که پباده سازی گردیده اند , دارنده سیستم عیب یاب اتومات با کد می باشند . حسن این قابلیت و امکان در عیب یابی پرسرعت چه بسا بوسیله استفاده کننده عادی میباشد .

چنین پکیج هایی , دارنده عیب یاب مجهز به سنسورهای در دست گرفتن کارایی می باشند . خطاهای تلاش به طور کدهای مشخص و معلوم در صفحه نمایش پکیج اکران داده شده و استفاده کننده یا این که تعمیر کار با مراجعه به دفترچه موعظه پکیج متوجه دسته عیب می شود .


مجموعه لوله بازکنی پرتقال با ارائه خدمات لوله بازکنی لویزان و تخلیه چاه لویزان به صورت ۲۴ ساعته ۷ روز هفته بدون تعطیلی آماده انجام خدمات رفع گرفتگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله در لویزان می باشد.


لوله بازکنی لویزان و تخلیه چاه لویزان و رفع گرفتگی لوله

مجموعه لوله بازکنی پرتقال با ارائه خدمات لوله بازکنی لویزان و تخلیه چاه لویزان به صورت ۲۴ ساعته ۷ روز هفته بدون تعطیلی آماده انجام خدمات رفع گرفتگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله در لویزان می باشد.

اگر به این خدمات نیاز داشتید می توانید با واحد پشتیبانی سایت پرتقال تماس بگیرید و در صورتی که نیاز به اعزام سرویس کار باشد در کمتر از نیم ساعت خود را به محل میرسانیم. در تمامی مناطق خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران انجام می شود.ضمانت خدمات رایگان در مجموعه پرتقال

چنانچه بعد از ارائه خدمات توسط سرویسکاران مجموعه ما مشکلی پیش آمد نگران نباشید. سرویسکاران ما دوباره به محل اعزام می شوند تا به صورت رایگان مشکل بوجود آمده را برطرف کنند.


انواع خدمات مربوط به لوله بازکنی لویزان و تخلیه چاه لویزان

همانگونه که در مناطق دیگر انواع خدمات را انجام می دهیم. برای لوله بازکنی لویزان و تخلیه چاه لویزان هم این خدمات با کیفیت بالا انجام می شود.

bull; رفع گرفتگی انواع لوله های حمام و توالت فرنگی و ایرانی و سینک ظرفشویی
bull; رفع بوی بد فاضلاب توالت و لوله های فاضلاب
bull; برطرف کردن بالا آمدن آب به درون سرویس بهداشتی
bull; رفع نم و رطوبت دیوار و سقف ساختمان
bull; انجام لوله کشی آب و فاضلاب در منزل و ساختمان
bull; تعمیرات مربوط به لوله کشی آب به صورت جزئی و کلی
bull; تعویض شیرآلات و اتصالات لوله ها با بهترین شیرآلات بازار
bull; مشاوره لوله کشی ساختمان
bull; تخلیه چاه فاضلاب با تانکرهای قوی
bull; حفاری چاه فاضلاب و چاه ارت
bull; تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب و آب
bull; لایروبی و کفتراشی چاه برای زود پر نشدن چاه
bull; و خدمات دیگر که می توانید از ما درخواست دهید تا خدمات را برای شما انجام دهیم.


از چه دستگاه هایی برای باز کردن لوله در لویزان استفاده می شود؟

دستگاه های مختلفی برای باز کردن لوله استفاده می شود. اما مهم تر از آن تجربه سرویسکاری هست که باید بداند کی و کجا از چه نوع دستگاهی برای چه نوع گرفتگی استفاده کند.

bull; دستگاه فنرزنی دستی
bull; تلمبه دستی خانگی
bull; دستگاه فنر زنی برقی
bull; دستگاه تراکم هوا و پمپ باد
bull; محلول های اسیدی
bull; دستگاه دیلم


تخلیه چاه لویزان در مجموعه پرتقال

خدمات تخلیه چاه فاضلاب با کمک تانکر ۱۲۰۰۰ و ۸۰۰۰ و همچنین پمپ ساکشن انجام می شود. با کمک خدمات تخلیه چاه پرتقال چاه فاضلاب شما بعد از خالی شدن به روز اول خود برمیگردد.


لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب

بعد از اینکه چاه فاضلاب کاملا خالی شده نوبت می رسد با لایروبی چاه . لایروبی چاه فاضلاب باعث می شود که دیواره چاه فاضلاب از کثیفی کاملا پاک شود. در نهایت فضای چاه بیشتر می شود. کفتراشی چاه هم باعث می شود که کف چاه از فضولات پاک شود.


چرا کفتراشی و لایروبی چاه باید حتما انجام شود؟

به دلیل عمده می توان به ویژگی لایروبی و کفتراشی اشاره کرد.

۱- ماندگاری بیشتر چاه : با خالی کردن کامل چاه فاضلاب چاه به حالت اول خود باز می گردد. زیرا فضولات کاملا برداشته شده هست.

۲- دیر پر شدن چاه فاضلاب : با لایروبی و کفتراشی چاه حجم چاه برای فضولات بیشتر می شود. همچنین روزنه های فرار آب به سمت بیرون فاضلاب و نفوذ به داخل زمین بیشتر می شود.


طوقه چینی و کول گذاری چاه فاضلاب

یکی از کارهایی که پیشنهاد می کنیم بعد از لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب انجام دهید کول گذاری هست. کول گذاری عمر چه را به شدت زیاد می کند. همچنین باعث عدم ریزش چاه فاضلاب و ریزش خاک چاه به درون فاضلاب می شود. زیرا اگر خاک به داخل چاه بریزد باید خیلی زود به زود تخلیه چاه را انجام دهید.


تشخیص ترکیدگی و نشت یابی لوله

عملیات تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی انجام می شود. این دستگاه به صورت نقطه زن خیلی دقیق محلی که لوله نشتی پیدا کرده است را نشان می دهد. بعد از تشخیص ترکیدگی لوله به صورت دقیق سرویسکار ما بدون خرابی نشتی لوله را برطرف می کند.

همچنین با کمک این دستگاه خدمات رفع نم و رطوبت دیوار را با کمک این دستگاه ها مشخص می کنیم. نم دیوار ممکن است که از پشت کاشی باشد یا از کف واحد بالا یا از لوله های توکار دیوار باشد. به این خاطر که آب قبل از اینکه بر روی دیواره ساختمان خود را نشان دهد سعی می کند تا مسیر فراری را پیدا کند تشخیص دادن دقیق محل ابتدایی نشتی آب کمی سخت هست.

پیشنهاد می کنیم که حتما از دستگاه نشت یابی استفاده کنید. یا اگر نمی توانید از این دستگاه استفاده کنید بهتر است که با واحد پشتیبانی لوله بازکنی پرتقال در ارتباط باشید.

منبع مقالهبیایید از وضعیت سلامتی شروع کنیم. وب سایت های زیادی وجود دارند که به بیماری ها و نشانه های آنها اشاره می کنند و اغلب توسط افراد غیرحرفه ای مدیریت می شوند.

نشانه های بیماری

بیایید از وضعیت سلامتی شروع کنیم. وب سایت های زیادی وجود دارند که به بیماری ها و نشانه های آنها اشاره می کنند و اغلب توسط افراد غیرحرفه ای مدیریت می شوند. قطعا نگاه کردن به نشانه های بیماری در اینترنت، نه تنها به شما کمکی نمی کند بلکه حال تان را بدتر می کند و شما را می ترساند. اگر حس می کنید که مشکلی دارید به سراغ پزشک واقعی بروید و از گوگل به عنوان پزشک استفاده نکنید.

این موضوع بسیار جدی است. شاید عبارات <<چگونه بمب بسازیم>> یا <<چطور قرص آمفتامین درست کنیم>> را فقط به خاطر کنجکاوی جست وجو کنید، اما این را به یاد داشته باشید که نیروهای امنیتی و مبارزه با مواد مخدر این جست وجوها را رهگیری می کنند و آدرس IP شما را در دیتابیس خود ذخیره می کنند. شما که نمی خواهید به خاطر کنجکاوی به دردسر بیفتید؟

سرطان

این بخش از آن حوزه هایی است که هرچه کمتر درموردش بدانید بهتر است. سرطان نشانه های مختلفی دارد و اغلب آنها را می توان در سایر بیماری های عادی هم مشاهده کرد. نشانه هایی مثل سرگیجه، ضعف، حالت تهوع و . از این نشانه ها هستند. پس احتمال زیادی دارد که این نشانه ها را با سرطان اشتباهی بگیرید و بترسید.


آلودگی ساس بسیار خطرناک است

شاید اسم ساس را شنیده یا حتی از وجودش آسیب دیده باشید. اما تا حالا فکر کرده اید که آلودگی ناشی از ساس چگونه است؟ اگر می خواهید همچنان به خوابیدن ادامه بدهید توصیه می کنیم که درمورد آنها جست وجو نکنید.

۶. بیماری های پوستی

بیماری های پوستی مختلفی وجود دارند که ظاهر چندان جالبی ندارند. تصاویر این بیماری ها در وب سایت های گوناگون قابل مشاهده است. بهتر است که به سراغ این تصاویر نروید، چرا که بعضی از آنها واقعا آزاردهنده هستند.

۵. ریه ی افراد سیگاری

ممکن است که اهل سیگار کشیدن باشید و گاهی اوقات به این فکر کنید که سیگار کشیدن چطور به ریه ی شما آسیب می رساند. در سطح وب، تصاویر مختلفی از ریه ی افراد سیگاری پیدا می شود که بسیار عجیب هستند. البته اگر می خواهید که برای ترک سیگار مشوقی داشته باشید، می توانید به سراغ این تصاویر بروید، بااین حال بهتر است که این کار را نکنید.

۴. حیوانات خطرناک


لطفا از جست وجوی چنین فهرستی خودداری کنید؛ مگر اینکه بخواهید فهرست چیزهایی را که موجب وحشت تان می شوند، طولانی تر کنید. حیوانات خطرناکی در دنیا وجود دارند و بعضی از آنها در اطراف شما زندگی می کنند. چنین ترس هایی باعث می شوند که از سفر کردن هم خودداری کنید.

۳. اسم خودتان

در عصر دیجیتال، حریم خصوصی به شدت تهدید می شود. اگر نام خود را جست وجو کنید این احتمال وجود دارد که با نتایج ناخوشایندی مثل اطلاعات قدیمی، محتوای بی ربط و تصاویر زننده ای از خودتان روبه رو شوید. اگر با چنین نتایجی روبه رو شوید، تمایل به حذف آنها پیدا خواهید کرد و این کار آسانی نیست.

۲. تخلیه ی جوش های سرسیاه

نتایج این جست وجو کمی متفاوت است. چندان ترسناک نیست و مشکلی را هم برای شما ایجاد نمی کند، اما وقت تان را تلف می کند، چرا که از تماشای این صحنه ها خسته نمی شوید. خیلی عجیب است که تخلیه جوش سرسیاه این قدر لذت بخش است. بنابراین توصیه می کنیم از دیدن آنها پرهیز کنید.

۱. متولد شدن نوزاد

حتما چنین صحنه هایی را در فیلم ها دیده اید. زن با صدای بلند فریاد می زند و پزشک تلاش می کند تا او را آرام کند. دیدن این صحنه ها حتی در فیلم هم موجب استرس می شود. اگر خانم ها این صحنه را ببینند ممکن است از به دنیا آوردن کودک پشیمان شوند. پس این صحنه ها را تماشا نکنید.

منبع: چطور


در این مطلب به عارضه ها سوختن موتور خنک کننده گازی میپردازیم . به جهت گرمای هوا , اکثری از اشخاص به به کارگیری و خرید سیستم سرمایش گازی روی میاورند . البته این دستگاه مثل بقیه وسیله ها در گیر فساد و انواع خواهد شد که یک کدام از این خطاها , سوختن موتور خنک کننده گازی است .


در این مطلب به عارضه ها سوختن موتور خنک کننده گازی میپردازیم . به جهت گرمای هوا , اکثری از اشخاص به به کارگیری و خرید سیستم سرمایش گازی روی میاورند . البته این دستگاه مثل بقیه وسیله ها در گیر فساد و انواع خواهد شد که یک کدام از این خطاها , سوختن موتور خنک کننده گازی است . وجود ایراد در کمپرسور خنک کننده گازی یکی از عمده ترین عارضه ها سوختن موتور خنک کننده گازی به حساب می آید که قصد داریم در این مقاله به صورت مفصل به باز بینی آنها بپردازیم .

دلایل داغ کردن کمپرسور سیستم سرمایش گازی کدامند؟

یک کدام از اجزای حیاتی در سیستم سرمایش گازی و سیستم های کولر , کمپرسور است که قلب این دستگاه به حساب میآید . این قطعه که شباهت متعددی به رادیاتور خودرو داراست و در فضای گشوده قرار میگیرد , گاز مبرد مایحتاج سیستم برای انتقال از کویل های یونیت های داخلی و خارجی را مهیا می سازد . ضمن آنکه کمپرسور وظیفه متراکم کردن و همینطور کمپرس گاز مبرد و به کار گیری از انرژی آن به خواسته گردش در سیستم را بر عهده داراست .

زمانی که رتبه حرارت گاز مبرد سیستم کاهش یابد , به مایع تبدیل می گردد و طی عبور از لوله های مسی , به یونیت ها انتفال می یابد . بعد در یونیت داخلی این گاز مایع گرمای منزل را اخذ کرده , تبخیر میگردد و مجددا برای متراکم شدن به کمپرسور بازگردانده خواهد شد . هرچه این قطعه از توان بالاتری برخوردار باشد , اقتدار خنک کنندگی سیستم سرمایش گازی هم طولانی تر خواهد بود .

ضروری است بدانید عوارض داغ کردن کمپرسور خنک کننده گازی متعدد است , البته از دربین رفتن عایق های موتور این قطعه , منجر اتصال و عدم اتصال سیم های موتور خواهد شد که در نهایت به سوختن کمپرسور باعث میگردد . ارتفاع قدمت این سیم ها , تماما متعلق به مقدار درجه کارکرد موتور است .

عارضه ها سوختن موتور سیستم سرمایش گازی کدامند؟

روغن کاری غیر مناسب موتور : از اصلی ترین عوارض سوختن موتور سیستم سرمایش گازی , روغن کاری کردن غیر مناسب موتور این دستگاه را می توان اسم برد . در حالتی که که کمپرسور به خوبی روغن کاری نشده باشد , در حالت کار کردن طولانی بازه دستگاه , رفته رفته اجزای کمپرسور فرسوده شده و در نهایت منجر مستهلک شدن قسمت های گوناگون موتور سیستم سرمایش گازی و سوختن آن می گردد . به کار گیری از روغن های بی کیفیت هم همین پیامدها را خواهد داشت .

از جمله مهمترین عوارض داغ کردن کمپرسور سیستم سرمایش گازی میتوانیم به مورد ها تحت اشاره نماییم :

 1. ولتاژ نامطلوب و نوسانات متعدد برق محل ورود به سیستم
 2. کثبف بودن کندانسور
 3. وجود سیم های لاکی نامرغوب و بی کیفیت در موتور
 4. کار کردن سیستم سرمایش گازی سوای گاز مبرد و یا این که گاز اندک
 5. وجود نقص و مشکل در سیم پیچ خط مش انداز
 6. معیوب بودن رشته سیستم سرمایشی
 7. بالا رفتن فشار گاز
 8. وجود هوا درون لوله های مدار خنک کننده گازی


حاد بودن فن ها :
در سیستم های سرمایشی , فن های بیرونی و داخلی متمایز وجود دارا هستند که در شکل خرابی هر مورد , فشار متعددی به دستگاه وارد میشود که با ارتقاء فشار , احتمال سوختن موتور خنک کننده گازی هم ارتقا میابد .

نصب نامطلوب :
نصب نامطلوب دستگاه یک عدد دیگر از عارضه ها سوختن موتور سیستم سرمایش گازی محسوب میشود . چنانجه به راهبرد صحیح نصب کردن این دستگاه توجهی نشود و یا این که این که اشخاص غیر کارشناس مبادرت به نصب آن کنند , قابلیت و احتمال سوختن این سیستم سرمایشی را بالا می برید .سوختگی خفیف :

در سوختگی خفیف , اتصال کوتاه در یک نقطه سیم پیچ الکتروموتور حادثه میفتد که سب از کار افتادن کمپرسور می شود . در شکل ردوبدل به موقع سیم پیچ , از آلودگی کل مدار دوری خواهد شد . همینطور در این صورت اضطراری است تا غربال و روغن کمپرسور هم ردوبدل شود .


سوختگی شدید :

در سوختگی شدید , بخش متعددی از عایق سیم پیج در گیر سوختگی خواهد شد و در غایت کل مدار تبرید و سیستم آلوده و کثیف می گردد . اسید , مواد خورنده و سوختن عایق ضرر و زیان دور از شوخی به سیستم سرمایشی وارد خواهند کرد .


برای بهره گیری از شایسته ترین کارایی یک سیستم سرمایشی , می بایست ضمن خرید دستگاهی دارای اعتبار و اصل , از متخصصین کاردان به مراد نصب سیستم یاری بخواهید . همینطور دقت به دفترچه راهنما برای به کار گیری صحیح از دستگاه , قدمت این وسیله را طولانی کرده و سرعت مراحل فرسودگی را به حداقل فرصت ممکن می رساند .


جهت نصب ظرف دستشویی بایستی تحت آن تماما صاف باشد تا در سود آن پیاله دستشویی هم صاف نصب شود . مرحله پیاله سرویس بهداشتی هم بایستی برابر با تراز دستشویی باشد . یعنی نه بالاتر و نه پایین تر باشد .

نکاتی جهت نصب سنگ سرویس بهداشتی اهل ایران


جهت نصب ظرف دستشویی بایستی تحت آن تماما صاف باشد تا در سود آن پیاله دستشویی هم صاف نصب شود . مرحله پیاله سرویس بهداشتی هم بایستی برابر با تراز دستشویی باشد . یعنی نه بالاتر و نه پایین تر باشد . جلو و پشت سنگ دستشویی نباید در سوی قبله باشد و همینطور بایستی با دیوارها مسافت داشته باشد . همینطور عایقکاری کف سرویس بهداشتی یعنی پایین سرویس بهداشتی جهت خودداری از شکافت آب و ساخت نم و رطوبت فراوان اضطراری است .

یکی از نیازهای هر ساختمان توالت یا این که سرویس بهداشتی است . امروزه در هر ساختمانی دستشویی , توالت یا این که سرویس بهداشتی موجود هست . در واقع سوای وجود سرویس بهداشتی , آن ساختمان ناقص می باشد .

با اعتنا بدین اینکه وجود دستشویی در هر ساختمان واجب است و در شکل عدم وجود توالت , آن ساختمان مبتلا نقصان میشود , این قابلیت موجود هست که نصب دستشویی و سنگ دستشویی فرنگی سوای اعتنا باشد . مطلقا با وجود این نیاز مبرم به دستشویی و توالت نصب آن نیز از اهمیت متعددی برخوردار است . حالا ما می خواهیم تعدادی نکته حائض اهمیت هنگام نصب سنگ دستشویی را ابلاغ کنیم .


رعایت نکات فنی جهت نصب اصولی کاسه دستشویی ضروری است . از این جهت که سرویس بهداشتی یک کدام از پر کاربرد ترین قسمت های ساختمان می باشد و می بایست نکات فنی و استاندارد در آن رعایت شود . علاوه بر ایجاد دستشویی , نصب پیاله دستشویی نیز نکاتی داراست که می بایست اجرا شوند . هنگام نصب سنگ سرویس بهداشتی ایرانی بایستی مواقعی را در حیث گرفت تا سود کار مطلوب و قابل به کار گیری باشد .


سرسنگ دستشویی از محصول چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای متعدد ساخته می شوند برای کار گذاشتن سنگ دستشویی می بایست به یک سری نکته حائض اهمیت اعتنا کرد .

مرحله سنگ دستشویی بایستی همتراز با کاشی کف باشد . زیرسنگ سرویس بهداشتی بایستی کاملاً از مصالح مطلوب مثل ماسه قابل انعطاف لبریز شده باشد . ماسه قابل انعطاف موجب میشود که یک بستر مطلوب برای کار گذاشتن ظرف دستشویی بوجود آید و از شکستن سنگ دستشویی خودداری نماید .

در هر طرف سنگ سرویس بهداشتی بایستی دست کم ۳۰ سانتیمتر مسافت از دیوار تمام شده حریم مراد شود .عایقکاری کف سرویس بهداشتی بایستی در تحت سنگ دستشویی به طریق یک پارچه قرار گرفته و تا باطن لوله فاضلاب ادامه یابد .محور طولی سنگ سرویس بهداشتی نباید در سوی محور قبله قرار بگیرد .سرویس بهداشتی شرقی یا این که به عبارتی دستشویی ایرانی سرویس بهداشتی همگانی در کشور ایران است که در کلیه ساختمان ها موجود هست . دستشویی و دستشویی در تمام ساختمان ها موجود است و جزو لاینفک ساختمان ها می باشد . پس هنگام تولید آن می بایست نکاتی را رعایت کرد تا تولید آن اصولی صورت بپذیرد .


نکات فنی نصب کاسه دستشویی

بجهت اهمیت دوچندان سنگ سرویس بهداشتی حتمی است مال آن هم اساسی تلقی می شود . پس مال سنگ دستشویی بایستی چینی دارنده لعاب باشد . این مدل سنگ های دستشویی در تمام فروشگاههای ساختمانی وجود دارد . همینطور میزان سنگ سرویس بهداشتی هم با اهمیت است . بعضی از پیاله های دستشویی کوچک می باشند که صرفا برای ساختمان هایی با جمعیت نادر مطلوب است . در مکان های همگانی و پرجمعیت بایستی از پیاله سرویس بهداشتی وسیع مصرف شود .
سیم کشی برق ساختمان یک کدام از مهم ترین کارهایی است که می بایست اصولی و طبق ضوابط استاندارد در ساختمان صورت بپذیرد . پس از اتمام محکم کاری ساختمان , سیم کشی آن اکثر زمان ها به وسیله برقکار یا این که گروه برقکاری و با تحلیل مهندس برق ساختمان اجرا میگردد .

بدر سیم کشی برق ساختمان چه نکاتی را رعایت بکنیم
سیم کشی برق ساختمان یک کدام از مهم ترین کارهایی است که می بایست اصولی و طبق ضوابط استاندارد در ساختمان صورت بپذیرد . پس از اتمام محکم کاری ساختمان , سیم کشی آن اکثر زمان ها به وسیله برقکار یا این که گروه برقکاری و با تحلیل مهندس برق ساختمان اجرا میگردد .

به جهت اهمیت سیم کشی برق ساختمان , می بایست بدین بخش از پروژه ی ساختمان سازی دقت خاصی داشت . درصورتی که سیم کشی برق ساختمان مبتنی بر اصول مهندسی انجام نشود , خطرها جانی و مالی متعددی به همراه خواهد داشت . یک مهندس برق باسابقه پیشین از اجرای کار , نقشه ی سیم کشی برق ساختمان را پباده سازی می نماید .

به گونه ای که پریزهای برق در جای مطلوب منزل قرار گیرد تا در آتی برای اشخاص منزل مشکلی پیش نیاید . اما یک مهندس باتخصص قادر است با کوتاه کردن مسیر کابل ها و پرهیز از رفت و رجوع و برگشت سیم های طولانی تر و همینطور استعمال مطلوب از سیم هایی با شماره های مختلف برای کاربری های متفاوت , سیم کشی ساختمان را به طور کامل مقرون به صرفه و بر مبنای استانداردهای سیم کشی اجرا نماید .


پباده سازی نقشه سیم کشی برق پیشین از اجرای کار

مثل دیگر بخش های ساختمان سازی , در اجرای سیم کشی برق ساختمان نیز به یک نقشه ی نخستین نیاز است که بایستی بوسیله مهندس برق به صورت اصولی و صحیح پباده سازی شود . در پباده سازی نقشه کشی ساختمان , علامت ها و قطعات سیم کشی مشخص و معلوم میشوند تا برقکار در زمان کار بتواند با نقشه خوانی درست , سیم کشی برق ساختمان را سوای هیچ نقصی اجرا نماید .

اجرای سیم کشی برق توکار مضاعف سهل است . به کارگیری از این نحوه زیرا هیچ سیم یا این که اتصالاتی به غیر از کلیدها و پریزها جلوی دیده نیستند , زیبایی بیشتری به فضای منزل میدهد . برای انجام سیم کشی توکار , نخست می بایست روی دیوار نشانه گذاری شود و مسیر سیم ها به سوییچ و پریزها را مشخص و معلوم کرد .

بعداز اتمام خط کشی , برای اجرای لوله گذاری و قبول نکردن سیم ها به وسیله فنر منحصر به فرد سیم کشی در درون لوله مبادرت میگردد . در این تراز , جاهای خط کشی و نشانه گذاری شده را با دستگاه سنگ برش می برند تا دیوارها به شکل منزه و منظم بریده شوند .

در پیشین دیوار را با مداد و چکش جهت لوله گذاری برش می دادند که منجر خرد شدن تعداد متعددی از آجرها یا این که بلوک های سیمانی میشد ; این کار به هیچ وجه مقرون به صرفه کمبود و سبب هزینه های مازاد و اتلاف وقت میشد . البته امروزه با سنگ برش صرفا جاهای خط کشی شده به حالت دقیق برش داده میگردند تا کمترین جراحت به بقیه نقاط دیوار رسد .

تا اینجای کار صرفا دیوار برش داده شده و کار سیم کشی برق ساختمان ادامه داراست . درین سطح بایستی لوله گذاری اجرا شود و به دنبال , با دقت به اندازه مصرف و استفاده ی درست از قطر سیم , سیم ها به درون لوله سوق دهی شوند . جهت مصارف متعدد در ساختمان از سیم های با قطر مختلف به کارگیری میگردد .

نکات کلیدی سیم کشی برق

در اجرای سیم کشی برق ساختمان برای نازکی کار می توانید در باکس فیوز از یک شمش نول ( قطعه فی ) به کار گیری نمایید تا کلیه ی سیم های نول به آن متصل شوند .
به یاد ایمنی بیش تر ساختمان خوبتر است یک فیوز حیاتی ۲۰ آمپر در باکس فیوز در حیث بگیرید تا درصورتی که وقتی در سیستم سیم کشی برق ساختمان اتصالی بوجود آمد , فیوز کنتور حیاتی جدا نشود و تنها فیوز درون ساختمان جدا گردد تا به راحتی بتوانید گونه های آن را رفع نمائید .
طبق اصول استاندارد سیم کشی ساختمان برای سیستم سرمایش گازی یک فیوز جداگانه ی به طور معمول ۱۶ آمپری در حیث گرفته می گردد و برای سیستم پریزها و نور درون تالار , هرمورد به حالت جداازهم بایستی یک فیوز جدا داشته باشند .

شایسته ترین مکان برای نصب سوییچ و پریز

در سال های پیشین تمام دکمه و پریزها را در طول حدودا ۱۲۰ سانتی متری فراتر از کف ساختمان قرار می lrm;دادند که دسترسی به آن ها عمدتا ایراد بود ; البته امروزه این طور نمی باشد . جانمایی سوییچ و پریزها براساس حیث مهندسان تفاوت دارااست ; بدین شکل که کلیدها در به عبارتی طول ۱۲۰ سانتی متری از کف و پریز برق , پریز گوشی تلفن و فیش آنتن در طول حدودا ۳۰ الی ۴۰ سانتی متری از کف ساختمان در حیث گرفته میشوند .


سیم کشی برق ساختمان

درین سطح از سیم کشی برق ساختمان نیز مثل فرآیند پیشین , نقشه خوانی اهمیت متعددی دارااست . نصب دکمه و پریزها و المان هایی از قبیل چراغ , لوستر , سیم کشی آیفون , نور و روشنایی , سیم مرتبط با هود آشپزخانه ( صرفا یک فاز و نول جدا است ) مبتنی بر نقشه ی برق ساختمان انجام میگردد . همه ی این مورد ها نقل شده با دقت به رنگ سیم ها یا این که شماره گذاری از پیشین انجام یافته پیش می رود .معرفی کمپانی سیستم سرمایش اجنرال
کولر گازی اجنرال دارنده گونه های پنجره ای , اسپلیت دیواری , داکت , کاستی و مولتی پنل معمولی و توسعه یافته ( VRF ) است .

معرفی کمپانی سیستم سرمایش اجنرال
کولر گازی اجنرال دارنده گونه های پنجره ای , اسپلیت دیواری , داکت , کاستی و مولتی پنل معمولی و توسعه یافته ( VRF ) است . کولرگازی اجنرال با به کارگیری از تکنولوژی توسعه یافته سرزمین ژاپن از بالاترین بازده و استمرار در وضعیت آب و هوایی متفاوت نسبت به رقبای خویش شامل است و با دقت به سوابق طولانی در زمینه ی تهویه مطبوع به طور تخصصی , موضوع اعتماد مردمان است .

فرآورده تازه خنک کننده گازی اسپلیت دیواری اجنرال با کارایی سرمایشی و گرمایشی و تکنولوژی اینورتر , شایسته ترین تعیین برای مشتریانی است که کیفیت و مصرف با صرفه انرژی حق تقدم نخستین آن ها است . کولرگازی اجنرال در مرکزها آزمایشگاهی کمپانی فوجیتسو جنرال ژاپن موضوع آزمایش کیفیت قرار می گیرد تا شایسته ترین همت در مشقت بار ترین حالت کاری برای این جنس میسر شود .

کمپانی تهویه نیا با اطمینان بدون نقص از سیستم سرمایش گازی اجنرال , کمپرسور این دستگاه را فارغ از هیچ قید و شرطی برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران به زمان 5 سال گارانتی نموده است . کمپانی اجنرال کار خویش را در مسئله ساخت و عرضه سیستم های تهویه مطبوع , از سال 1963 ابتدا نمود .

اسپلیت ها و اشکال نوع های خنک کننده گازی اجنرال که یکسری ده سال است با مارک اجنرال شناخته می شوند , تحت عنوان یکی از کیفیت خوب ترین تولیدها در مورد خنک کننده گازی و اسپلیت در عالم قضیه دقت قرار گرفته اند .

با اعتنا به این که امکانات تهویه مطبوع و اعم از گونه های کولرهای گازی و اسپلیت در مجموعه کالاهای سرمایه ای میباشند ( و خیر فقط یک کالای مصرفی ) , به این ترتیب اکیدا سفارش می کنیم این جور کالاها را صرفا از وبسایت های تخصصی و پیش کسوت ای که بصورت ماهر عرضه کننده این امکانات میباشند خریداری کنید تا بتوانید با استعمال خوبتر از داده ها فنی و ظریف مطرح شده در آن ها اولا در شکل وم از م کارشناسان و مهندسین تأسیسات ذی ربط سود مند شوید و ثانیا کالای مطلوب خیس و با بها بهتری را تهیه و تنظیم فرمائید و ثالثا ناگزیر به ردوبدل یا این که عودت سیستم سرمایش خریداری شده خویش تا 7 روز نگردید , به دلیل آن که که این روز ها بعضی تارنما های غیرتخصصی که خیر داده ها فنی دقیقی در این سو دارا هستند و خیر چه بسا دارنده یک متخصص و مشاور فروش تأسیسات می باشند , این امکانات را فقط با نگرش فروش یک جنس , برای مثال مثل فروش قهوه ساز 400000 تومانی که چه بسا آن را تا 800000 تومان میفروشند عرضه می نمایند!

پیشنهاد: می توانید مقاله انواع کولرهای گازی را مشاهده کنید.


استقبال از سیستم سرمایش گازی اجنرال در کشور ایران
پباده سازی منحصر و سعی بالای کولرهای گازی و اسپلیت های اجنرال و همینطور تبلیغات پهناور , منجر شده تا مصرف کنندگان در سراسر دنیا , استقبال گسترده ای از محصول ها این مجموعه داشته باشند .

امروزه در کشور ایران , خنک کننده گازی اجنرال , تحت عنوان یک کدام از قدرتمندترین و پرفروش ترین برندهای کولرگازی و اسپلیت شناخته می شود ; استمرار طولانی قطعات فنی و ارتفاع قدمت بالای کمپرسور این کالا که ایجاد ژاپن بوده و در تایلند مونتاژ می شود , سبب شده این سیستم سرمایش بها بالاتری نسبت دیگر تولیدها شبیه داشته باشد .

آنچه می بایست در امر کمپرسورها و گازهای مبرّد کولرهای گازی اجنرال بدانیم
کمپانی اجنرال در ساخت کولرهای گازی و اسپلیت های خویش از گونه های کمپرسورهای روتاری , اسکرال و کمپرسورهای دارنده کیت اینورتر استعمال می نماید , همینطور کمپرسور بیشتر کولرهای گازی و اسپلیت های اجنرال از مارک تکامسه ایالات متحده هست .

کمپرسور روتاری , همه گیرترین گونه کمپرسور در کولرهای گازی است , همینطور کمپرسورهای اسکرال عمدتا در کولرهای گازی ایستاده با گنجایش بالا به کار گیری می شود و نهایتا کولرهای گازی و اسپلیت هایی که کمپرسور آنان دارنده کیت اینورتر میباشد مصرف برق و انرژی کمتری دارا هستند و تحت عنوان سیستم سرمایش اسپلیت های کم مصرف شناخته می شوند .

همینطور گاز مبرّد مصرف شده در کولرهای گازی اجنرال غالبا از دو مدل R22 و R410 هست . شما می توانید با مطالعه راهنمای گزینش هر کدام از خنک کننده های گازی اجنرال , از گونه کمپرسور و گاز مبرّد به کار رفته در این تولیدها با خبر گردید .

برای تعمیرات انواع کولرهای گازی و تعمیر کولر اجنرال می توانید اینجاکلیک کنید.

گارانتی خنک کننده گازی اجنرال

در وب سایت منشاء و فروشگاهی دماتجهیز گونه های سیستم سرمایش گازی اجنرال از برندهای دارای اعتبار و قابل دسترس در بازار تاسیسات کشور ایران , بطور بی نقص با مطلوب ترین بها ها و قابلیت و امکان ارسال پر سرعت ملازم با طریق های آنالیز و پیشنهاد های اجرایی و نصب هر کدام از آن ها ارائه شده است .شرکت بیگ آس ایالات متحده معتقد است که پنکه های سقفی می بایست به تفکر منش چاره ای برای خویش باشند .


شرکت بیگ آس ایالات متحده معتقد است که پنکه های سقفی می بایست به تفکر منش چاره ای برای خویش باشند . مبتنی بر شواهد در سال ۲۰۱۲ کمپانی هایکو باد بزن سقفی ایجاد کرد که دارنده نمایشگر اندازه جنبش , دمای اطراف و مقدار رطوبت در حین کارکردن بادزن بود . هم اکنون کمپانی طی اطلاعیه ای اعلام نموده است که هایکو با به کار گیری از فنّاوری احساس کننده SenseMe در کنار ترموستات توسعه یافته نست Nest کار خواهد کرد . به این ترتیب خانه هایی که متصل به وب خواهند بود مدام خنک میمانند .

به گفته ی الکس رید : اینجانب مدام به مزاح میگم که اینجانب این کار را سال هاست که انجام می دهم . البته حقیقت این است که تنها مرتبه ترموستات منرا بالا می برد و پس ازآن سرعت رشته را و این آزاردهنده است .

این کار فراوان دشواری است که بتوانید با مارکر هوشمند کار نمایید . قصد ما این است که همان طور که وارد اطراف می شوید همان طور هم این حس را در منزل داشته باشید و این دقیقاً کارآمدی است تا جایی که قابلیت پذیر باشد .
در این مکالمات آقای معتقد است شما مدام می بایست هوای مطبوع داشته باشید فارغ از این که باد رشته شما را آزار دهد و به شما مدام شم عالی را منتقل نماید .

همیاری نست و بیگ آس تنها انتقال داده ها به یکدیگر نمی باشد بلکه این یک همیاری وسیع است که از فصل تابستان قبل به وسیله گروهی از تولیدکنندگان تولیدها خانگی به وسیله گوگل راه اندازی شده است که درحال توسعه یک کانال بر طبق IP بر طبق IP میباشد که از راه های سیستم های پایین اینترنت حاذق برقراری رابطه باشند .

فن های این موسسه ساخته شده از بامبو که از ۵ لایه فشرده شده استفاده شده و کامپوزیت های شیشه ای ساخته شده و رنگ آنان همانند رنگ های ماشین فراوان شکیل و قشنگ میباشند . مصرف این باد بزن های برای درون و بیرون منزل طراحی شده است .

این پنکه های علاوه برساخت زیاد سبک و مستحکم مجهز به سنسورهای یک دست و سازگار کمپانی Nest است که به وسیله گوشی های هوشمند قابل کنترل می باشد . علاوه بر داشتن یک لامپ لبریز فروغ و روشنایی و کم مصرف از روش اپلیکشن شما قدرتمند خواهید بود اندازه سرعت رشته , مرتبه هوا و مقدار رطوبات را غیر وابسته در اختیار گرفتن نمایید و یا این که این که بسته به دمای درخواستی در دست گرفتن را دست خویش دستگاه بسپارید .


آقای الکس رید میگوید : اینک که میتوانیم سنسور ها و رادیو ها را همگی جا در اختیار بگذاریم , شتاب ی طلایی موجود هست تا زمان را از دست ندهیم . به گفته ی وی باخت یا این که توفیق اینترنت بسته به اشخاص داراست که می توانند از آنان برای آسایش و راحتی خویش به کارگیری نمایند و یا این که این که از آن به کارگیری های بیهوده ببرند .


چرا می بایست به تعمیر سیستم سرمایش آبی اهمیت اعطا کرد

کولرهای آبی در آب و هوای گرم و کم آب نسبت به بقیه نواحی تلاش بهتری داشته و به نیکی کار می نمایند .

چرا می بایست به تعمیر سیستم سرمایش آبی اهمیت اعطا کرد

کولرهای آبی در آب و هوای گرم و کم آب نسبت به بقیه نواحی تلاش بهتری داشته و به نیکی کار می نمایند . این کولرها از دیگر سیستم های تهویه هوا ارزان خیس ومقرون به صرفه تر می باشند و هزینه راه اندازی مراقبت و تعمیر سیستم سرمایش آبی هم کمتر است . با این وجود , کولرهای آبی به نسبت بقیه سیستم های تهویه هوا , مستم حفظ بیشتری میباشند به این ادله حفظ و تعمیر سیستم سرمایش آبی اهمیت بخش اعظمی داراست .

خوشبختانه , مراقبت و تعمیر سیستم سرمایش آبی برای کار کردن با حداکثر کارآیی مستم تخصص فنی و مهارت مقداری برای کار با ابزار ذی ربط است . عیب یابی و تعمیر سیستم سرمایش آبی کار معمولی ای است که بایستی یکی یک سری خلل ممکن را شناسایی کرد .

یک خنک کننده آبی سه جز اساسی داراست : پمپ آب , آب را به پوشال های خنک کننده میرساند تا هوا خنک شده و رشته موتور هوای خنک شده را در باطن منزل پخش می نماید .


طرزی تعمیر سیستم سرمایش آبی

در صورتیکه سیستم سرمایش روشن نمی شود و یا این که باد نمی زند برای تعمیر کولر آبی خویش کافیست با یک لامپ قوه باکس فیوز را تحلیل فرمایید . در حالتی که فیوز پریده یا این که سوخته است , آن را تهیه و تنظیم دوباره و در صورت نیاز جایگزین فرمایید .


در حالتی که هوا خنک نمی باشد , علت نقص را پیدا نمائید . در صورتی هوا گرم است روش تعمیر کولر آبی به این شکل است که پمپ آب را نظارت نمائید تا مطمئن گردید که آب در راستای پوشال ها در گردش است .
در حالتی که خنک کننده باد نمی زند برای رفع و تعمیر کولر آبی خویش , رشته موتور را ارزیابی فرمایید .

در شرایطی که واضح نمی باشد , موتور احتمالا مستم خدمت و یا این که تعویض باشد . همینطور , تسمه فن را جهت پاره گی و نیاز به تعویض بازنگری نمایید . احتمال دارد تسمه آنقدر وارفته باشد که نتواند پره های حرفه را به خیر و خوبی بپرخاند ; زمانی که نقطه میانی تسمه , فی مابین مبلغی موتور و مبلغی حرفه با یک انگشت فشار داده شود , می بایست حدود یک اینچ فرو رود .


مخزن آب را خالی کرده و آن را کاملا با یک برس محکم و محلولی از یک استکان سرکه و یک گالن آب پاکسازی فرمایید . همینطور , پوشال ها را بازبینی فرمائید که مواد معدنی به آنان نچسبیده باشد .


چه طور از ساخت رسوب در خنک کننده آبی رنگ دوری کنیم

کولرهای آبی به طور معمول در نواحی گرم , کم آب به جهت عملکرد خوبتر درین اقلیم ها زمینه به کار گیری قرار میگیرند . آب درین نواحی دربردارنده مواد معدنی است و روند تبخیر سبب به باقی ماندن رسوبات کلسیم و قلیایی بر روی پدهای سیستم سرمایش و بخش داخلی کولر آبی می شود .

این رسوبات هم سبب به خوردگی و پوسیدگی ف داخلی خنک کننده میگردند و در فیض باعث به کاهش ارتفاع قدمت خنک کننده شده و نیاز به سرویس کولر آبی است که آنی برق پیشگام در این مورد است .


تعمیر کولر آبی

پنل های سیستم سرمایش را از سیستم سرمایش انقطاع نمایید و با امداد یک بورس محکم و یک فنجان سرکه سپید محلول در یک گالن آب آنان را پاک فرمائید . مراقب پاک کردن پره های پنل های خنک کننده باشید .
از پدهای سیستم سرمایش آسپن به کار گیری فرمایید و آن ها را در شکل نیاز در حین فصل تغییر تحول دهید . الیاف اسپن آب را جذب می نمایند , در سود باعث به بهبود سعی از روش ساخت یک جدار آبی و بهبود اثر خنک کنندگی می شود .


مخزن آب در کف سیستم سرمایش را ماهی یک توشه در زمان فصل با خاموش کردن خنک کننده منزه کنید , مخزن آب را تماما خالی نمایید و آن را با بورسی محکم و محلول سرکه و آب بشویید و تماما شستشو دهید .

مخزن آب با حذف پوششی با مواد شیمیایی منزه میشود که در دکان ها به طور بسته بندی شده موجود هست که باعث به ارتقاء امکان حلال پذیری مود معدنی میشود پس به راحتی به پدها نمی چسبند .

از آب لبریز املاح برای کولرهای آبی رنگ یا این که تبخیری به کارگیری نکنید چون آب طی مراحل املاح دار شدن سرشار از سدیم می شود که سبب ساز به ساخت پوسته می شود .

شناور تخلیه با اعتنا به خط آب طولانی تر نمائید که آب را از مخزن به فیلترهای آسپن برگرداند .نکات و هشدارها پیرامون تعمیر خنک کننده آبی

یک باکس ابزار دربردارنده ابزارهای اساس مایحتاج برای عیب یابی و تعمیر کولر آبی تنظیم فرمائید و آن را در دست نگاه دارید تا زمانی مشکلی ساخت می توان به سراغشان بروید .

مدام کلیدهای باطن منزل را در وضعیت خاموش قرار داده و همینطور سوییچ برق درون سیستم سرمایش در نصیب بالایی را خاموش نمایید .

زمانی که در درحال حاضر کار روی خنک کننده بر بالای پشت بام میباشید , یک دستیار در زیر داشته باشد تا در شکل پیدایش اتفاق , شخصی برای یاری وجود داشته باشد .


دیوارپوش فایبر گلاس و مزایای آن
در پباده سازی دکورا سیون به طرق امروزی و تازه که این روز ها باب شده است دیوار ها نقشی انتخاب کننده و کلیدی دارا هستند .

دیوارپوش فایبر گلاس و مزایای آن
در پباده سازی دکورا سیون به طرق امروزی و تازه که این روز ها باب شده است دیوار ها نقشی انتخاب کننده و کلیدی دارا هستند . هر چند هنوز دیوار های معمولی نگارگری شده با رنگ های خنثی هواداران مختص خویش را دارااست البته دیوارپوش ها اعم از متریالی می باشند که در تزیین منزل ها بسیار آیتم به کار گیری قرار میگیرند . دیوارکوب ها اشکال گوناگون و متاع های متعدد دارا هستند که بسته به ذوق وسلیقه و نیاز ساختمان و خصوصیت های شان موضوع به کارگیری قرار میگیرند .

در این مطلب به بازنگری یکی از اشکال دیوارپوش های پرطرفدار , یعنی دیوارپوش های پلیمری و فایبرگلاس پرداخته ایم . این دیوارپوش ها جز مصالح نو و نوظهور میباشند البته خب مقام خیر و خوبی در بازار دارا هستند و اعتنا خیلی از طراحان دکورا سیون داخلی و ساختمان سازها را به خویش جلب کرده اند . اکثر اوقات مواد و مصالح جدیدی که ایجاد می شود , نیز کیفیت و خصوصیت های مواد کهن را دارا هستند و نیز خوشگل خیس و خوب تر پباده سازی میشوند . به عبارت دیگر یعنی به عبارتی خصوصیت های تولیدها قبل به طولانی تر ی خصوصیت های طولانی تر و ظاهری قشنگ خیس دارا هستند .

دیوارپوش های پلیمری
دیوارپوش های پلیمری که به طریق توری های رول صورت میباشند از پلی پروپیلن ساخته می گردند . از خصوصیت های اصلی این دیوارکوب ها مقاومت بالای آنان در قبال خوردگی , نوروروشنایی خورشید و رطوبت می باشد . این دیوارپوش ها ارتفاع قدمت بالایی نیز دارا هستند که استعمال از آن ها را مقرون به صرفه ساخته است . تنوع رنگی که در دیوارپوش های پلیمری موجود هست منجر شده گزینش از بین آنان مطابق با ذوق های مختلف امکان پذیر باشد .

دیوارپوش های فایبر گلاس
این دیوارپوش ها به طور پارچه می باشند , یعنی تار و پود دارند . ولی چون از الیاف شیشه به اسم فایبرگلاس تشکیل شده گردیده اند استحکام بالایی دارند . تداوم این الیاف در قبال آب و حرارت و مواد شیمیایی بالا است و می توان آنها را روی هر سطحی نصب کرد .

خصوصیت های دیوارپوش های فایبر گلاس
این دیوارکوب ها سمی نبوده و علاوه بر این , سازگار با محیط زیست می باشند . خصوصیت عالی دیگر دیوارپوش های فایبر گلاس غیر قابل اشتعال بودن آنها است . به این ترتیب برای مکان هایی که احتمال حریق موجود هست می توانند به راحتی موضوع استعمال قرار بگیرند .
دیوارکوب های کلاس A عایق آتش می باشند و از انتقال آن پرهیز می نمایند . به کار گیری از دیوارپوش های پلیمری محدودیتی ندارد و می توان از آنها در هر مکانی و روی هر سطحی استفاده نمود ولی دقت بدین خصوصیات سبب می شود بتوان شایسته ترین به کار گیری را از این مدل دیوارپوش ها داشت . به عنوان مثال در مکان هایی که مرتبط با خردسالان است نظیر بعضی مریض خانه ها و یا این که مهد خردسالان می توان با به کار گیری از چنین دیوارکوب هایی خطر پیدایش حادثه ها را به دست کم رساند .

در اطراف های مرطوب غالبا خطر قارچ یا این که کپک و بیگی موجود هست , با دقت به این اینکه دیوارپوش های فایبر گلاس ضد قارچ و بیگی است می شود به راحتی در محیط های مرطوب به خاطر سهل و آسان از آن به کار گرفت . خیلی از دیوارپوش ها میباشند که زیبایی و استمرار ضروری را دارا هستند ولی مقاومت آن ها در قبال رطوبت تحت است . همین خصوصیت باعث شده تعیین ها برای چنین محیط هایی محدود باشد . پس بی شک برای محیط های مرطوب دیوارپوش های پلیمری شایسته ترین تعیین است .

دیوارپوش های پلیمری در ساختارشان دارنده بافت هایی می باشند که صدا را جذب می نمایند و در سود برای اماکن مالامال سر وصدا و نامرتب نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند .تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب با دستگاه در تهران و البرز یکی از خدمات مهم سایت تشخیص کار می باشد. ما به شما قول می دهیم که بتوانیم با کیفیت بالا انجام می دهیم.

اعزام سرویس کار در کمتر از نیم ساعت در محل با قیمت بسیار کمتر از نرخ اتحادیه انجام می شود.

لوله ها از وسایل بسیار ضروری و مهم ساختمان ها هستند که مورد استفاده فراوانی قرار می گیرند. از جمله : برای انتقال گاز ، آب ، فاضلاب و مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله ها مزایایی که برای ساختمان دارند یک سری معایب هم دارد که معایب آن : نشتی ، ترکیدگی ، گرفتگی و . را در بر دارد.در صورت بروز هر کدام از این معایب می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و کمتر از ۱ ساعت برای تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله های شما خود را به محل مورد نظر می رسانند.تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب چگونه اتفاق می افتد؟

لوله های فاضلاب در زمستان ممکن است دچار یخ زدگی شوند و لوله های یخ زده احتمال این که لوله بترکد بسیار بالاست. اگر عمر لوله ها بالا باشد به مرور زمان لوله ها دچار پوسیدگی می شوند و لوله های پوسیده بسیار آسیب پذیر می باشند و ممکن است ترک بردارند و باعث نم و رطوبت در سقف و دیواره های ساختمان شوند.

اگر عمر لوله هایتان بالا است خیلی سریع لوله ای خود را عوض کنید تا بیشتر دچار مشکل نشود. اگر متوجه نم شدید حتما برای نشت یابی یا ترکیدگی اقدام کنید تا کار از این بدتر نشود. به هیچ عنوان این نوع لوله ها را فنر نزنید چرا که این کار باعث شکستن لوله می شود.


مشکلاتی که نشتی لوله آب و فاضلاب به وجود می آورد:

یکی از مشکلاتی که در هدر رفتن آب به دنبال دارد نم و رطوبت زدن به دیواره ی ساختمان می باشد که ممکن است خرابی دیوار و یا قسمتی از ساختمان و نشست زمین در اثر ترکیدگی لوله به همراه داشته باشد و اینکه مورد باعث بروز خسارت می شود. در صورت ترکیدگی لوله آب یا فاضلاب خیلی سریع و سرعتی این ترکیدگی را پیشگیری کنید. در ادامه برای پیشگیری این نوع ترکیدگی راه حل هایی را بیان می کنیم.


جلوگیری از ترکیدگی و نشتی لوله فاضلاب:

در سیستم لوله کشی فاضلاب از تکیه گاه برای جلوگیری از ترکیدگی استفاده کنید. برای گذاشتن تکیه گاه از سیستم لوله کشی که جنس مرغوبیت بسیار بالایی دارد استفاده کنید. روش نصب تکیه گاه در هر جا متفاوت است. استفاده از این سیستم این اطمینان را به شما می دهد که لوله های فاضلاب شما هیچ وقت دچار ترکیدگی نمی شود و این مشکلات را برای شما به وجود نمی آورد.

و دیگر کارهایی که می توانید برای جلوگیری از ترکیدگی لوله فاضلاب استفاده کرد این است که رسیدگی و تعمیر لوله های فرسوده را هر چند ماه در میان بررسی کنید اگر لوله دچار نقص بود آن را تعویض کنید.


دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب:

در همه سایت ها برای تبلیغ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله استفاده می کنند و سوال این است که این دستگاه چگونه کار می کند؟

دستگاه تشخیص تر کیدگی لوله انواع مختلفی دارد که در ادامه برای شما شرح می دهیم و حال یکی از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب را برای شما بازگو می کنیم. این نوع دستگاه ها برای یک گیرنده و فرستنده امواج هستند. این گیرنده و فرستنده درون یک محفظه ای در بدنه خود دستگاه کارگذاری شده است که به شکل کپسول است .

که این کپسول را باید روی سطح کاشی ها و روی زمین جایی که نم و رطوبت دارد حرکت دهید تا فرستنده امواج کار خود را انجام دهد. وقتی هدف مورد نظر مشخص شد یعنی امواج چکه و ترکیدگی را از طریق امواج تشخیص داد و تشخیص می دهد که این لوله تکیده است یا نشتی دارد. این نکته را باید گفت که دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب بر مبنای امواج است.

چرا باید از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب استفاده کنیم؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود ابزارهای مدرن مانند این دستگاه می توان نشت یا ترکیدگی را تشخیص داد و حتی ترک خوردگی را خیلی واضح تشخیص می دهد. با این دستگاه می توان بدون خرابی و خسارت این کار را به خوبی و تمیزی بدون آلودگی این کار را انجام داد. موضوع اصلی اینجاست که چرا ما باید به این نوع دستگاه لازم داشته باشیم؟

منبع: https://tashkhiskar.com/sewage-pipe-fault-detection/ - سایت تشخیص کارلوله بازکنی فوری شهرک غرب با سابقه چندین ساله و داشتن نیروهای متخصص و مجرب، آماده ارائه خددمات در زمینه ی لوله بازکنی، تخلیه چاه، لوله کشی، حفر و ترمیم چاه، تشخیص ترکیدگی لوله، در آوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب و چاه، رفع بوی چاه فاضلاب، تخلیه و لایه روبی چاه فاضلاب است.


لوله بازکنی فوری شهرک غرب به صورت شبانه روزی و تضمین شده خدمات باکیفیت و مطمئنی را در کوتاه ترین زمان ممکن به مشتریان و همشهریان عزیز در شهر تهران ارائه می کند.
در صورت بروز هر گونه مشکل از جمله گرفتگی لوله های فاضلاب، گرفتگی لوله های سرویس بهداشتی، گرفتگی توالت فرنگی، نشتی آب و کافی است که تنها با شرکت خدماتی لوله بازکنی فوری شهرک غرب تهران تماس بگیرید!همه ما خانه ای لذت بخش، منظم و با صفا را دوست داریم. خیلی ها برای رسیدن به همچین خانه ای حاضرند هزینه های هنگفتی کنند، حالا در نظر بگیرید خانه شما از این نظر انتظار شما را بر آورده نکند.


به عقیده اکثر صاحب خانه ها آزار دهنده ترین چیزی که میتواند آرامش یک خانه را بهم زند، بوی نامطبوع و آثار آن درخانه است، که وقتی دنبال منشا این بو میگردند به گرفتگی و مشکلات لوله و چاه فاضلاب بر میخورند.


اولین اقدام دست زدن به روش های خانگی و ساده است که برای مشکلات سطحی و جزئی چاه وفاضلاب میباشند، اما اگر گرفتگی سخت باشد نیاز به مشاور و متخصص این کار است.
ما لوله بازکنی فوری شهرک غرب تهران را برای کار شما پیشنهاد میکنیم، این مجموعه در همه نقاط شهر تهران، آماده خدمت رسانی میباشد در ادامه از این مجموعه اطلاعات بیشتری بهتون داده میشود .لوله بازکنی فوری

مشکلات جزئی لوله ها ممکن است با مسائل جزئی مثل تخلیه کند آب - سینک آشپزخانه یا سرویس بهداشتی شروع شود. اما همین مسائل جزئی می توانند به مرور زمان، مشکلات بزرگتری ایجاد کنند.


لوله باز کنی کاری است که نیاز به تجربه و تبحر زیادی دارد و همچنین از دستگاه های مخصوص این کار باید استفاده شود.


لوله بازکنی فوری شهرک غرب تهران میتواند در کارهای لوله باز کنی، تخلیه چاه، لایروبی و حفر چاه به شما کمک کند و همچنین آماده است به طور رایگان با استفاده از بهترین کارشناسانش، برای بازدید و مشاوره به شما عزیزان خدمت رسانی کند.لوله بازکنی چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که لوله فاضلاب ساختمانتان گرفته باشد و نیاز به بازکردن لوله فاضلاب داشته باشید. اما چگونه گرفتگی لوله را حل میکنید؟ از چه ابزاری برای باز کردن لوله استفاده میکنید.
به هر روشی که بتوان مشکل گرفتگی لوله آب و فاضلاب را حل کرد لوله باز کنی میگویند، روش های لوله بازکنی متفاوت هستند و نیاز به متخصص دارد، که شرکت لوله بازکنی فوری شهرک غرب تهران دارای متخصصین فنی کاری در این زمینه میباشد.


روش های باز کردن لوله آب و فاضلاب

مواد شیمیایی: این روش ساده ترین، ارزان ترین و بصرفه ترین راه برای باز کردن لوله میباشد، اما باید توجه داشت که ریختن مواد شیمیایی درون لوله برای گرفتگی های جزئی کاربرد دارد و اگر لوله دچار گرفتگی های سخت شده باشد، نیاز به افراد فنی کار و ماهر میباشد.


تماس با شرکت های لوله باز کنی: با وجود راه های ساده برای باز کردن لوله های آب و فاضلاب که ساده و کم هزینه هستند، دیدید که برای گرفتگی های سخت کاربردی نمیتواند داشته باشند، هنگام رو برو شدن با این مشکل بهترین راه تماس با شرکت های لوله باز کنی است.


لوله بازکنی شهرک غرب تهران با داشتن تجربه چندین ساله در این زمینه، امتحان خودش را پس داده و با داشتن رضایت از طرف مشتریان عزیز، از این امتحان بار ها سربلند بیرون آمده است.


چند روش خانگی باز کردن لوله:

1- یک سوم فنجان نمک و یک سوم فنجان سرکه را ترکیب کنید، قبل از تمام شدن جوشش ترکیب، آنرا درون فاضلاب بریزید.

2- جارو برقی خشک و تر را روی مکش مایعات تنظیم کنید، برای جلو گیری از کثیفی مخرج آنرا ببندید و روی ورودی لوله بگذارید.

3- آب جوش را در دو یا سه مرحله به داخل لوله بریزید، این روش راحت ترین و بدون هزینه است.

4- سه تا چهار گالن آب سرد درون سطل بریزید و 3 فنجان جوهر نمک به آن اضافه کنید و هم بزنید ترکیب شروع به جوشش میکند، محلول را داخل فاضلاب بریزید و حدود نیم ساعت به آن فرصت دهید. لوله را با آب داغ بشورید اگر نتیجه نگرفتید دوباره مراحل را تکرار کنید.

5- اگر لوله حمام گرفته، جوش شیرین و سرکه را قاطی کنید و در دو مرحله درون لوله حمام بریزید و به آن حدود 45 تا 60 دقیقه فرصت دهید سپس وآن را با آب داغ پر کنید.حالا به یکباره درپوش وان را بردارید.

6- یک دوم فنجان نمک را با یک دوم فنجان جوش شیرین ترکیب کنید و داخل فاضلاب مسدود شده بریزید. 10 تا 20 دقیقه بذارید بماند و بعد آب جوش روی آن بریزید.

منبع و ادامه مطلب: لوله بازکنی فوری شهرک غرب

https://shahrakservice.com/quick-opening-pipe/


چگونگی رفع نم و نشت یابی لوله

رفع نم و رطوبت سقف و دیوار یک نقص حیاتی برای اکثری از منزل ها علل الخصوص منزل هایی که در بخش ها مرطوب قرار دارا هستند است .

در صورتی که مبادرت به رفع نم و رطوبت دیوار , رفع رطوبت کف یا این که بخش های دیگر نکنید امکان دارد مشکلاتی مثل کپک روی دیوارها و یا این که بوی نامطلبوع ساخت شود که بیشترین زخم را برای اشخاصی که دارنده حساسیت و یا این که بیماری های تنفسی می باشند دارااست .

به همین دلیل در این مقاله تلاش کردیم علاوه بر معرفی خالی کردن چاه رفع گرفتگی لوله امیران در رابطه چند نکات برای از در بین بردن رطوبت همینطور ازبین بردن نم دیوار یا این که رفع رطوبت سقف به شما داده ها مختصری دهیم ولی در همین آغاز ضروری است بدانید که او لین گام برای رفع نم و رطوبت تشخص مرجع آن از قبیل پوست پوست شدن رنگ روی دیوار و سقف , باد کردن یا این که افتادن کاشی و سرامیک کف و غیره هست .


تشخیص نم و رطوبت ساختمان در دیوار و سقف منزل

برای رفع نم و رطوبت در هر جای ساختمان , نخست می بایست علت آن مشخص و معلوم و سنجیده شود و آنگاه برای عایق کاری و ترمیم آن مبادرت شود .

برای تشخیص علت نشت رطوبت و آب می بایست این موردها را آنالیز نمایید :
1 - در صورتی که چکه آب مقطعی بود یعنی تنها گهگاه آب محاسبه می نماید , ممکن است نشتی آب از لوله های فاضلاب و یا این که عایق رطوبتی آن باشد .

2 - با بستن فلکه مهم آب میتوانید تغییرات شدت نم یا این که چکه کردن آب را ببینید و علت را جویا گردید .

3 - به کار گیری نکردن از خدمت های بهداشتی به بازه زمانی تعدادی روز , و بازدید تغییر و تحول چکه و رطوبت هم یک کدام از علل نشت رطوبت و آب است .

4 - تماشا کردن تغییر و تحول رنگ آب و رطوبت دیوارها هم یک کدام از علل بوجود آمدم نم و رطوبت ساختمان است .

از میان بردن نم و رطوبت فارغ از فساد
همانگونه که در نصیب پیشین اشاره کردیم اولی سطح برای رفع نم و رطوبت تشخیص مرجع آن می باشد . یعنی ممکن است برهان آن شکستگی یا این که نشستی لوله های غیر قابل روئت کرد باشد که نماد ی آن ساخت لکه هایی روی دیوار است .

از سایر دلایلی که میتوان برای رفع نم و رطوبت به آن اشاره نمود این است که برای رفع رطوبت دیوار یا این که رفع نم دیوار در حین پخت و پز هواکش را روشن نمایید , گیاهان متعددی را در یک حیطه نگذارید , مبلمان منزل را طوری بچینید که هوا در منزل به راحتی گردش نماید و در غایت نوروروشنایی ارگانیک و هوا را در منزل خویش باز نگری نمایید .

همینطور بندکشی نامطلوب درز در بین کاشی های خزینه یا این که دستشویی می تواند از سایر کارداران ساخت رطوبت و نم باشد که برای رفع نم دستشویی یا این که رفع نم خزینه بایستی به طور جدی مبادرت کرد .


نم و رطوبت ناشی از نشت و پارگی لوله های آب
احتمال دارد در سوئیت شما یا این که واحدهای هم سایه ها شما پارگی لوله پیش آمده باشد و این دستور علت تولید رطوبت در خانه شما شده باشد . در شرایطی که به جهت نشت آب این پیش آمده باشد به شدت نگران کننده است.

زیرا یکی مهم ترین و مرسوم ترین علت های تخریب ساختمان ها همین نشتی لوله آب است , پارگی لوله و نشت آب را حقیقتا دورازشوخی بگیرید در بعضی موردها اتفاق افتاده که نشت آب فراوان جزئی در ساختمان بوده اما به مرور به طور رطوبت و نم جذب دیوارها و همینطور اساس ساختمان شده و در صورتی سبب تخریب ساختمان نشود مطلقا به گچ دیوارها و سقف ساختمان صدمه زده و در مواقعی منجر ساخت بوی نم و رطوبت کلاً خانه خواهد شد .

پیشنهاد می کنم حتما برای رفع نم و رطوبت از دستگاه های تشخیص دقیق ترکیدگی و پارگی لوله آب استفاده کنید. مجموعه های بزرگی هستند که این خدمت را انجام می دهند. یکی از این مجموعه ها سایت تشخیص کار هست. شما می توانید بر روی این لینک کلیک کنید تا وارد صفحه تشخیص ترکیدگی لوله آب در این شایت شوید.

رفع رطوبت و نم با مواد نانو
به کار گیری از مواد نانو در مصالح سبب رفع رطوبت فارغ از فساد همینطور رفع نم سوای آلوده و کثیف کاری میشود . برای این که این مواد را خوب تر بشناسید واجب است بدانید که این فناوری نوعی عملیات اجرایی است که مصالح را علیه آب رخنه ناپذیر می کند .

پیشرفت های اخیر در دانش و فناوری , قابلیت و امکان به کار گیری از نهایی فناوری نانو در ساخت تولیدها آب بندی و سازگار با محیط زیست را مهیا نموده است به نحوی که فناوری نانو تضمین نموده است قدمت این سرویس ها برای رفع نم و رطوبت با هزینه مقرون به صرفه بیشتراز بیست سال باشد .

همینطور این فناوری نانو که آبگریز است دارنده خصوصیت هایی نظیر مقاومت مطلوب در قبال اسید و قلیا , بی رنگ بودن , تشکیل شده از مواد معدنی , سازگار بودن با محیط زیست و بهداشتتی بودن آن می باشد .

راهکارهایی معمولی و کاربردی برای پرهیز از به وجود وارد شدن نم و رطوبت در ساختمان که پیشنهاد میشود :
bull; کاهش استعمال از دستگاه های ارتقا رطوبت
bull; انباشته کردن آب های انباشته شده روی سقف بعداز باران
bull; خدمت زمان ای تاسیسات ساختمان و موتورخانه
bull; بندکشی درز دربین کاشی و سرامیک و ریختن دوغاب پودر سنگ و سیمان


سایزهای لوله پلی اتیلن

سایز لوله های پلی اتیلن را بر اساس میلیمتر مشخص میکنند ولی بعضی از افراد سایز لوله های پلی اتیلن را بر اساس اینچ فرا گرفته اند .

سایزهای لوله پلی اتیلن

سایز لوله های پلی اتیلن را بر اساس میلیمتر مشخص میکنند ولی بعضی از افراد سایز لوله های پلی اتیلن را بر اساس اینچ فرا گرفته اند .

در جداول استانداردهای بین المللی و استاندارد INSO 14427 سایزها همگی بر اساس میلیمتر است و جداول مشخصات لوله پلی اتیلن, لوله ها را بر اساس سایز و ضخامت و وزن تقسیم بندی کرده اند و لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 بار دارای ضخامت کمتری نسبت به لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 16 بار است.لوله پلی اتیلن سایزهای لوله پلی اتیلن از 16 میلیمتر تا 2500 میلیمتر است که لوله پلی اتیلن تا سایز 750 میلیمتر توجیح اقتصادی دارد و لوله بزرگتر از 750 میلیمتر جهت کاربری های خاص و متفاوت که دیگر لوله ها کارایی و بهره وری مناسب ندارند استفاده میشود.
استاندارد سایز انواع لوله های پلی اتیلن با یکدیگر متفاوت است , به عنوان نمونه لوله تکجداره 75 میلیمتر تولید و عرضه میشود اما لوله دوجداره کاروگیت با این اندازه تولید نمیشود و جداول استاندارد و مشخصات ابعادی آنها متفاوت می باشد. تولید سایزهای مختلف لوله پلی اتیلن نیازمند خط تولید لوله پلی اتیلن و ماشین آلات مناسب همان سایزها است و به عنوان نمونه خط تولید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر قابلیت تولید لوله تا سایز 90 و نهایتا 110 میلیمتر را دارد و خط های تولید معمولی قابلیت تولید لوله تا سایز 730 را دارند . در خط تولید برای تولید سایزهای مختلف لوله باید ادوات انتهای خط نیز متناسب باشند تا لوله تولید شده استاندارد و با کیفیت باشد.

:: پارس اتیلن کیش نامی که سالهاست می شناسید و به آن اعتماد دارید ::

در ادامه مطلب, سایزهای لوله پلی اتیلن جداول سایز لوله پلی اتیلن و جداول وزنی و مشخصات انواع لوله های پلی اتیلن را آورده ایم ولی قبل از آن سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ را ذکر میکنیم که از آن به عنوان راهنمای سایز لوله پلی اتیلن میتوان استفاده کرد.

- لوله پلی اتیلن ۱۶ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۱۴ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلی متر= لوله پلی اتیلن ۱۸ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۲۰ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۲۲ اینچ

- لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلی متر = لوله پلی اتیلن ۲۴ اینچ

جداول سایز , وزن و مشخصات ضخامت لوله های پلی اتیلن بر اساس استاندارد DIN8074 و استاندارد ISIRI 1331 و ISIRI 14421 برای لوله پلی اتیلن PE100 با ضریب ایمنی 1.25 و شرایط دمایی 20 درجه و 50 سال فشار کار مجاز تنظیم گردیده است.


لوله بازکنی در بلوار سجاد مشهد مقدس و خالی کردن چاه در بلوار سجاد
باز کردن لوله در بلوار سجاد و خالی کردن چاه در بلوار سجاد خدمتی دیگر برای شما مشهدی های عزیز است که طوس خدمت برای شما در لحاظ گرفته است .

در ادامه با rdquo; رفع گرفتگی لوله بلوار سجاد و خالی کردن چاه در بلوار سجاد rdquo; همراه باشید تا به باز نگری موضوعاتی پیرامون رفع گرفتگی لوله و خالی کردن فضولات چاه بپردازیم .

رفع گرفتگی لوله عملیاتی است که برای گشوده شدن لوله گرفته شده شکل میگیرد . هر چه دستگاه های موردنیاز برای رفع گرفتگی لوله , ماهر خیس باشد و نیرو کارشناس کار خویش را به خیر انجام دهد , کار باز کردن لوله در بلوار سجاد برای شما اصولی خیس پیش خواهد رفت که به دنبال به همگی این موضوعات خوا هیم پرداخت .

خالی کردن فضولات چاه در بلوار سجاد
خالی کردن فضولات چاه از فرصت های قبلی امری زیاد پر خطر بود . کماکان هم با دقت به ترقی تکنولوژی و فناوری شاهد هستیم که هر چقدر دستگاه ها توسعه یافته باشند کفاف نمیدهد و مهمترین مسئله شرایط کنونی برای تخلیه فضولات چاه , خبره بودن و ماهر بودن متخصص خالی کردن چاه می باشد .
با دقت به سابق بودن بخش عظیمی از چاه های مو جود در بلوار سجاد مشهد , تخلیه فضولات چاه و حفاری چاه مضاعف بسیار شکل می گیرد . این دستور منجر شده است که اشخاصی که دانش کافی این فن را ندارند وارد کار خالی کردن چاه شوند .
از نگاه بهداشتی هم مشاجره تخلیه فضولات چاه , مهم است . همان طور که مطلع می باشید در چاه های فاضلاب آکنده از موادی می باشند که بر روی آن ها میکروب و گونه های ویروس ها قرار دارا هستند و درصورتی که به روش درست خالی کردن چاه خویش اهمیت ندهید احتمال دارد برای خویش و خانواده خویش مریضی هایی به ارمغان بیاورید .

لوله بازکنی ماهدشت کرج چاه بازکن ماهدشت
تا هم اکنون بازدید نموده اید که لوله فاضلاب ماهدشت کرج گرفته و آب به رنج و یا این که ابدا در آن عبور نمی کند و این جای سوال است که چرا این نقص پیش می آید . و گرفتگی لوله های فاضلاب عمده دیده می شود که این لوله های فاضلاب موادی غیر از آب می باشند که در آن جریان داشته و با گذشت زمان این مواد ته نشین شده و سبب گرفتگی جریان لوله شده و منجر کیپ شدن لوله می شود .
برای دوری از این نقص می بایست عملکرد شود غیر از آب چیز مازاد در درون لوله ها جریان نداشته باشد . در این مواقع اشخاص خویش مبادرت به باز کردن لوله با سیم بلند و یا این که فنر کوتاه می نمایند که سود آن منجر جراحت رساندن به لوله می گردند .

رفع گرفتگی لوله در ماهدشت کرج
این رخداد امکان دارد در هر لحظه از دوران حادثه بیفتد زمانی گرفتگی لوله فاضلاب واقعه می افتد بخش اعظم خانم های منزل از این رخداد اندوهگین می شوند زیرا دوچندان نسبت به تمیزی منزل مهم می باشند در این لحظه شما می بایست هر چه زودتر با یک چاه بازکن ماهدشت کرج تماس بگیرید ما کرج سرویس را معرفی میکنیم که مهیا است خویش را در کمترین فرصت خویش را به محل رسانده تا سرویس ها باز کردن لوله ماهدشت کرج را انجام دهد . آنچه برای ما اساسی است این است که شخصی را راز کار اعزام کنیم که کارشناس در این باره باشد در صورتی که شخصی بی تجربه باشد احتمال دارد ضرر و زیان متعددی به توشه آورد .

چاه بازکنی در ماهدشت کرج به وسیله رفع گرفتگی لوله کرج خدمت شکل میگیرد . انگیزه ما جلب رضایت مشتریان گرامی میباشد ما فراهم هستیم خویش را نیم ساعته و فوری در دفتر برسانیم

خالی کردن فضولات چاه سعادت آباد
خالی کردن فضولات چاه سعادت آباد و حفاری چاه در تیم باز کردن لوله سعادت آباد به طور شبانه روزی و 7 روز هفته سوای تعطیلی سرویس رسانی می نماید . پس از تماس شما در زمان سرویس کار سیار ما در کمتر از نیم ساعت به محل موردنظر در تهرانپارس اعزام می شود .

این روز ها با اعتنا به پرورش جمعیت در معاش های شهری یک کدام از بد ترین اتفاقاتی که می تواند برای خانه شما در یک شهر وسیع مانند تهران حادثه بیفتد و ساعت ها و یا این که ایام شما و حتی همسایه های دور و بر شما را مشغول نماید مشکل ها مرتبط با چاه فاضلاب و لوله های فاضلاب و آب است .

گونه های متفاوت سرویس ها خالی کردن چاه فاضلاب
لبریز شدن چاه فاضلاب قسمتی از مسائلی است که امکان دارد در هر فرصت و هر ساختمانی حادثه بیفتد و شما را در شهری نظیر تهران رمز درگم نماید از آنجاییکه اشتباهات چاه می تواند مختلف باشد سرویس ها خالی کردن فضولات چاه هم دارنده بخشها متمایز اعم از تخلیه فضولات چاه , حفر چاه , درآوردن اشیای قیمتی از چاه , رفع بوی چاه , کف تراشی و .که به دنبال مفصلا به توضیح این موردها می پردازیم و شمارا با جزئییات آن آشنا می کنیم .سوئیت با یک اتاق خواب اصولاً یک مشخصه برای اشخاص فقط و یا این که زوج های برنا به اکانت می آید که نقشه داخلی این دسته ساختمان ها برای صفحه آرایی و دکورا سیون آن برای این جور اشخاص فراوان اصلی هست .

شایسته ترین سبک انتخابی برای صفحه ارایی سوئیت های کوچک یا این که یک خوابه , سبک و پباده سازی امروزی است . برای دانایی خوبتر شما دوستان درین مبحث در لحاظ داریم تصاویری از نقشه داخلی ساختمان های یک خوابه را به اشتراک بگذاریم که اعتنا شما را به بازدید آنان جلب می نماییم .


برای پباده سازی پلان می بایست فرایند ذیل را به ترتیب دنبال نمایید :

تصمیم گیری در امر محل خدمت پلکان و بالابر

اولی و مهمترین چیزی که می بایست در پباده سازی پلان در خصوص آن تصمیم گیری و آن را در پلان جانمایی کنیم , محل سرویس پله و بالابر است . در جانمایی محل خدمت پلکان و بالابر در پلان می بایست به عواملی مانند پهنا و صورت زمین , تعداد واحد در هر طبقه , تعداد پارکینگ مایحتاج در همکف و زیرزمین ( در صورت وجود ) و. اعتنا کرد . آن گاه می بایست در امر صورت خدمت پلکان و این که خدمت پلکان ۴ طرفه , ۳ طرفه یا این که پلکان ۲ طرفه باشد , تصمیم گیری کنیم .

اگر چه هیچ ضابطه کلی دراین باره نیست و با اعتنا به طریق و بعد ها زمین و محدودیت های پروژه بایستی بهترین حالت قرارگیری پلکان و بالابر را معلوم کرد , البته معمولا بهترین حالت خدمت پلکان و بالابر در پلان سوئیت های مسی , در میانه پلان است .

فرض نمایید شما وارد یک کوچه شده اید و در سوی جهت حیاتی شمالی ایستاده اید یعنی جلوی شما جهت شمال و پشت شما جهت جنوبی است . در چنین قوانینی امتداد دست های شما امتداد کوچه یا این که خیابان است . در این حالت خانه هایی که روبروی شما قرارگرفته اند منزل شمالی اسم دارا هستند و خانه هایی که پشت رمز شما قرارگرفته اند منزل جنوبی اسم دارا هستند .

خواسته از منزل شمالی چیست؟
مراد از منزل شمالی خانه ای است که محل ورود ساختمان از سوی کوچه به تراس گشوده میشود .
همینطور شمال ساختمان به پلاک همسایه آن ختم می شود .
یک ساختمان شمالی از سوی شمال یعنی بخش نورگیر ساختمان , نور و روشنایی غیر بدون واسطه و از طرف جنوب یعنی سمت ایوان ساختمان نوروفروغ کاملاً بی واسطه اخذ مینماید .

یکی ترفندهای دکوراسیونی این است که بتوانید در بین اسباب سابق و تازه خانه تعادل ساخت فرمایید برای مثال وسایل دیرین نظیر عتیقه های تزیینی را با وسایل امروزی مخلوط فرمائید , این ایده سبب ساز میشود همگی تفکر نمایند اثاثیه خانه تان را طی یک سری سال خریده اید خیر تمامی را یکجا .

اتاق ها را بیشتراز حد مبله نکنید
فی مابین یک اتاق با مبلمان شیک و منظم با یک اتاق آکنده از مبل که تناسبی با میزان اتاق ندارد , تفاوت زیاد متعددی موجود است . مبملان خانه شما بیش تر از این که زیبایی خیره کننده ای به اتاق ها بدهند , بایستی منجر متانت شما و مهمانانتان باشد . مبلمان مطلوب بایستی به گونه ای پباده سازی و چیده شوند که بتوانند کلیه فضاهای غیرقابل استعمال اتاق شما را دراختیار و آیتم کاربرد قرار دهند . همینطور می بایست فضای در بین مبلمان به گونه ای تعیین شود که تردد را ساده تر نمایند .
ستون گذاری با اعتنا به حالت قرارگیری ماشین ها در پارکینگ و صورت پلان طبقات

بعداز این که کلیات پباده سازی پلان انجام شد و قبلی از این که سراغ انجام اصلاحات جزئی تر برویم بایستی ستون گذاری را در پلان ساختمان انجام دهیم . خیلی از دوستان عزیز در ستون گذاری ایراد دارا هستند . خلاف تصور , ستون گذاری در ساختمان های مسی کار زیاد ساده ای است .

در مقاله ای جدا در باب روش ستون گذاری در پلان معماری توضیح داده ام . درین تراز از روند پباده سازی پلان در آغاز بایستی سراغ پباده سازی پارکینگ رفته و با دقت به تعداد و وضعیت قرارگیری ماشین ها در پارکینگ , ستون گذاری را انجام دهیم . و آن گاه وضعیت قرارگیری این ستون ها را در پلان تیپ طبقات آیتم بازبینی در اختیار بگذاریم . درین تراز شاید با دقت به حالت ستون ها بدون چاره باشیم تغییرات کوچکی در پباده سازی پلان طبقات انجام دهیم .

چه بسا به صورت جزئی به مقدار محل قرار گیری مبل , صندلی ها , کاناپه و چه بسا میز عسلی های همپا مبل دقت کرده و برای خرید مبلمان در این مسیر از شخص دور اندیشی م کردن بگیرید . در بخش اعظمی از مورد ها , بی توجهی به همین نکات کوچک سبب ساز هدر رفتن هزینه های گزافی از جانب مصرف کننده شده است که عموما بعداز تعیین مبلمان احساس نیتی یا این که چه بسا حیف کردن جزو هزینه بابت ردوبدل آن را بر دوش مشتری میگذارد .

خواسته از منزل جنوبی چیست؟
مراد از منزل جنوبی خانه ای است که محل ورود ساختمان از خیابان به باطن سازه گشوده میگردد و تراس منزل در پشت ساختمان واقع شده است .
در ساختمان جنوبی ملک و واحد شما از سوی شمال و از طرف جنوب دارنده نوروفروغ بی واسطه است .
ساختمان جنوبی مزیت بزرگی که نسبت به ساختمان شمالی داراست و آن این است که در منزل جنوبی میزان تراز اشغال اثر گذار طبقات به جهت نیاز نداشتن به نورگیر مازاد اضافه از منزل شمالی است .
همینطور تعداد پارکینگ هایی که می توان در چنین خانه ای تشکیل داد زیاد بیشتر از منزل شمالی است .
نکته دیگر نقشه ساختمان تولید خانه های این مدل است که دوچندان خوش نقش تر و مرغوب تر است به همین جهت در بعضی بخش ها ساختمان جنوبی لوکس خیس می باشند .مناطق گوناگون از چه مدل کولر گازی بایستی به کار گیری کنند؟

برای خرید کولرهای گازی نیاز است تا به نکات بخش اعظمی اعتنا کنیم چرا که که این وسایل اعم از وسایلی میباشند که برق حداکثری مصرف می نمایند و بخصوص در فصل گرما کولر گازی یکی از پرمصرف ترین وسایل خانگی به حساب می آید .

مناطق گوناگون از چه مدل کولر گازی بایستی به کار گیری کنند؟

برای خرید کولرهای گازی نیاز است تا به نکات بخش اعظمی اعتنا کنیم چرا که که این وسایل اعم از وسایلی میباشند که برق حداکثری مصرف می نمایند و بخصوص در فصل گرما کولر گازی یکی از پرمصرف ترین وسایل خانگی به حساب می آید .

در صورتی که مردمان در هنگام خرید کولر گازی به خصوصیات آن اعتنا نمایند و کولرهایی متناسب با اقلیم اب و هوایی خویش گزینش نمایند , خیر فقط قدمت کولر گازی خویش را ارتقاء می دهد , بلکه سبب کاهش مصرف برق و هزینه های مرتبط با ان نیز نزدیک به 10 درصد میگردند .در صورتیکه اشخاص در هنگام خرید کولر گازی به ویژگی ها آن دقت نمایند و کولرهایی متناسب با اقلیم اب و هوایی خویش گزینش نمایند , نیز هزینه ها کاهش پیدا می نماید و نیز قدمت کولر بیشتر می شود . ما در این مقاله عملکرد کردیم شایسته ترین کولرهای گازی برای بخش ها گرمسیری را معرفی کنیم پس در حالتی که قصد خرید کولر نو را دارید با ما همراه باشید .

در هنگام خرید کولرهای گازی به برچسب انرژی آن اعتنا نمایید این برچسب ها دربردارنده اطلاعاتی است که مصرف کنندگان می توانند گونه های متعدد این دستگاه را با اعتنا به شاخص مصرف انرژی رقم خورده , رده های بازدهی انرژی ( A تا G ) , مقایسه کنند . کولرهای گازی معمولاً دارنده رتبه تهیه و تنظیم دما میباشند .- کولر های دارنده امکان گرم کردن محیط تا بیشتر از 25 مرتبه سانتی گراد و امکان استعمال در دمای ذیل و چه بسا تحت صفر را دارا می باشند .
- به کارگیری از حرفه داخلی با قطر بزرگتر سبب ساز کاهش صدای برخورد هوا با تراز پره ها شده و همینطور سبب پرتاب بیشتر باد میگردد .
- دارنده مانیتور LED با نمایشگر دما .
- قابلیت و امکان نصب پر سرعت و سهل وآسان .
- امکان نصب پر سرعت با کابل های ارتباطی سوکت دار و دوری از اتلاف کابل کشی در زمان مسیر .
- در کولرهای , جهت دوری از فساد و داغی بیشتراز حد کمپرسور , یک حافظ حرارتی , جریان را در هنگام گرمای مضاعف جدا می نماید .

منبع: تاسیسات آی آر

نکته مهم: قبل از خرید کولر گازی حتما به خدمات پس از فروش آن دقت کنید. کولری را بخرید که تعمیرات ان و قطعات آن برای تعمیر در دسترس باشد. کولرهای مانند سامسونگ ال جی - جنرال - بوش قطعات آنها در تهران وجود دارد. البته برندهای ایرانی مانند اسنوا نمایندگی خوب و قطعات خوبی دارند.

مجموعه ها و تعمیرگاه مجاز کولر اسنوا در تهران زیاد هستند. اگر مشکلی و عیبی در کولر اسنوا رخ داد می توانید خیلی سریع برای رفع آن اقدام کنید. همچنین اگر مجموعه ای را نمی شناسید می توانید از سایت تاسیسات سرویس برای خدمات تعمیر کولر اسنوا اقدام کنید.کولر گازی اختصاصی مناطق گرمسیری

کولرهای دسته T3 برای مناطق گرمسیری مثل استان های خوزستان , هرمزگان و بوشهر کاربرد دارا هستند چرا که این کولرها تا دمای ۵۲ رتبه سانتی گراد قابلیت و امکان کارکرد داشته و چه بسا بعضا خالق ها دستگاه هایی ایجاد کرده اند که در دمای ۵۵ و ۶۰ رتبه سانتی گراد سوای اختلال فعالیت می نماید .

منزه بودن کندانسور کولر به نظر عبور جریان هوا به میزان متعددی از انرژی الکتریکی مصرفی کولر می کاهد , ضمناً سفارش می گردد که درصورت قابلیت کولر گازی را در مسیر باد نصب نمایند , چون این فعالیت موجب ارتقاء تبادل حرارت در کندانسور و در فیض ارتقا بازدهی کولرهای گازی و کاهش مصرف برق خواهد شد .تهویه مطبوع : در معنای هوا رسانی دلپذیر بوده و وظیفه آن تأمین قوانینی است که موجب رفاه بشر میشود و یا این که دما و رطوبت ما یحتاج جهت محافظت یک متاع یا این که یک روند مختص را تأمین میکند .

تبرید : به دست آوردن گرما از یک محیط یا این که یک جسم به خواسته کم کردن دمای آن و انتقال دادن گرمای فوق به گوشه و کنار یا این که جسم دیگر را کار تبرید میگویند .

کولر گازی : نوعی از سیستم های تهویه مطبوع هست که در لهجه پارسی بدین اسم متداول شده که دربرگیرنده چرخه سرمایش مبنی بر تراکم و انبساط گاز می باشد . کولرهای گازی از منزلت خاصی در صنعت تهویه و تبرید برخوردارند به دلیل آنکه تخت گاز از گرمای محیط می کاهند و برخلاف کولرهای آبی رنگ رطوبت را ارتقا نداده و هوای ناسالم در شهرهای آلوده و کثیف را هم به محیط درون منتقل نمی کنند و همینطور مضرات ناشی از تماس باد کولرهای با تن آدم را ندارند .

در ضمن قابلیت و امکان رطوبت گیری بالای کولرهای گازی موجب شده که در بخشها شرجی و مرطوب ( شمال و جنوب ) مرزوبوم در فهرست مومات تجهیز ساختمانها قرار گیرد .کولرهای گازی معمولاً در مدلهای متعدد دربرگیرنده اسپلیت , پنجره ای و پرتابل ساخت میشوند .اسپلیت : واژه و کلمه اسپلیت به معنای دو تکه یا این که مجزا است و برای کولر های گازی که از دو بخش داخلی ( Indoor ) و فرنگی ( Outdoor ) درست شده گردیده اند , به کارگیری می شود . بخش داخلی را ایندور , یونیت داخلی یا این که پنل داخلی و همینطور بخش فرنگی را آوتدور , یونیت فرنگی یا این که پنل بیرونی هم معرفی می کنند .


اسپلیت ها , دارنده مدلهای مختلفی اعم از دیواری , ایستاده , سقفی , کاستی و . . . . میباشند . در این دسته کولرها به دلیل استعمال کمپرسور در بخش فرنگی دستگاه صدای نتایج از فعالیت کرد آن به باطن ساختمان منتقل نشده , لذا حس راحتی و متانت صوتی بیشتری نتایج می شود .
برای کاهش مصرف برق کولر گازی جه نکاتی را می بایست رعایت کرد ؟

 • خدمت سالیانه کولر گازی را حتما دورازشوخی بگیرید به دلیل آن که در صورت عدم خدمت مصرف برق دستگاه شما بالا رفته و پرتاب باد دستگاه کم می شود و در زمان طولانی اسیب بدون شوخی به دستگاه می زند , چه بسا کولرهای ابی سالی یک توشه خدمت و ردوبدل پوشال می گردند .

 • نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه سبب ساز خودداری از اتلاف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی ان ها میشه .

 • درصورت قابلیت کولر گازی را در مسیر باد نصب نمایید . چون این فعالیت منجر انتقال حرارت خوبتر در کندانسور شده و در سود ارتقاء راندمان و کاهش مصرف انرژی نتایج خواهد شد .

 • تلاش شود محوطه پشت کولر دارنده فضای قابل قبولی جهت گردش هوا باشد .

 • درزگیری مطلوب اطراف کولر , قرار نداشتن در معرض تابیدن بدون واسطه خورشید , خدمت به موقع و پاک نمودن فیلترهای هوا و رادیاتور , تاثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی دارا هستند .

برای آشنایی با کولرهای گازی هم می توانید از اینجا وارد شوید و نکات مهمی را یاد بگیرید.گزینش گنجایش مطلوب کولر گازی

گنجایش مطلوب گزینش هوشمندانه ایست , چون در دو وضعیت گنجایش بالا و گنجایش زیر مقابل مساحتی مختص اسیب رسان خواهد بود و دما و رطوبت جانور در محیط در توا ن ایدآل تامین نمیشود . از این رو می بایست در کنار جور کمپرسور به عمل رفته , گنجایش کولر گازی و کمپرسور هم مطلوب باشد . این میزان گنجایش با واحد BTU معقول میشود .


مزیت های کولر ابی

 • کولرهای آبی رنگ دارنده مصرف برق کمتری نسبت به کولر گازی میباشند .
 • ارزش کولرهای ابی در بیشتر موردها کمتر از کولرهای گازی است .
 • کولر های ابی برای بخش ها گرم و کم آب فراوان مطلوب می باشند .
 • کولرهای ابی ضرری برای محیط زیست ندارند و هیچ گاز سمی را ایجاد نمیکنند .
 • مصرف برق در کولرهای ابی به نسبت کولرهای گازی کمتر است .


مزیت های کولر گازی

 1. کولرهای گازی بضاعت و توان به کارگیری تحت عنوان سیستم گرمایشی موازی با امکان خنک سازی را دارا هستند .
 2. Inverter V فناوری جدیدی در کولرهای گازی است که سبب کاهش مصرف انرژی تا ۶۰ درصد میشود که به تازگی در کولر های گازی مورد به کار گیری قرار گرفته است .
 3. کولر گازی بدین عامل در بخشها مرطوب نظیر استانهای شمالی طرفدار بسیار دارااست که خویش رطوبت محیط را مثل کولرهای آبی رنگ ارتقا نمی دهد .
 4. کولرهای گازی هوای داخل منزل را به باطن میکشند و خنک می نمایند . براین اساس احتمال ورود آلودگی از خارج منزل به داخل منزل مضاعف کمتر است .
 5. امکان تصفیه بی نقص هوا از عطر , گرد و غبار , آلاینده ها و باکتری ها را داراست .
 6. امکان خنک سازی محیط در دوران زمان کمتر را داراست .
 7. حذف لوله کشی و عدم نیاز به شبکه کشی در کولرهای گازی موجود است .

چگونه کولر گازی گالانز را تعمیر کنیم؟

کولر گازی گالانز یکی از کولرهای هست که به تازگی وارد ایران شده است و مجب.بیتی ماندد برندهای کولر سامسونگ یا ال جی یا جنرال ندارد. اما خب توانسه هست که بخش یاز بازار کولرهای گازی و اسپلیت در ایران را بگیرد.

چگونه کولر گازی گالانز را تعمیر کنیم؟

کولر گازی گالانز یکی از کولرهای هست که به تازگی وارد ایران شده است و مجب.بیتی ماندد برندهای کولر سامسونگ یا ال جی یا جنرال ندارد. اما خب توانسه هست که بخش یاز بازار کولرهای گازی و اسپلیت در ایران را بگیرد.

مطمئنا وقتی برندی به جغرافیای خاصی و تازه ای وارد می شود باید نمایندگی های زیادی را در ان کشور داشته باشد تا بتواند خدمات خوبی را به مشتریان ان کشور بدهد. زیرا که اگر نتواند خدمات دهی خوبی داشته باشد مطمئنا نمی تواند در بازار بزرگ لوازم خانگی جایی را برای خود باز کند.


برند لوازم خانگی گالانز اینترپرایز بزرگترین تولیدکننده مایکرویو در جهان است. دفتر اصلی این کمپانی در استان گوانگ دنگ قرار دارد. طی سالیان اخیر گالانز دایره تولیدات خود را به دستگاه تهویه هوا، ماشین لباسشویی، آوون توستر، یخچال و سایر لوازم خانگی توسعه داده است. میزان درآمد این کمپانی در سال 2013 برابر با 4.57 میلیارد دلار بوده است.منبع برترینهاکولر گازی گالانز از جمله مدل کولرهای بسیار باکیفیت و محبوبی است که سرویس و تعمیر مدل های مختلفی از آن توسط کارشناسان میهن تهویه انجام می گردد. ممکن است کولر گازی گالانز با مشکلاتی رو به رو گردد که به منظور حل آن ها نیاز به تعمیر کولر گازی گالانز و یا سرویس این محصول باشد.قطعات و لوازم اصلی

پس از بررسی های لازم ، تکنسین طی گزارشی کامل شما را از تعداد قطعات معیوب و علت خرابی مطلع خواهند کرد که با توجه به صلاحدید شما قطعات مربوطه تعمیر یا تعویض خواهند شد و درصورت تعویض قطعه فقط از قطعات اصلی استفاده میگردد.
وجه تمایز تعمیرگاه مجاز کولر


ویژگی هایی که نمایندگی های مجاز کولر گازی گالانز باید داسته باشند را در زیر جمع بندی کرده ایم. اگر می خواهید که به مجموعه ای برای تعمیر کولرهای گالانز تماس بگیرید بهتر است که موارد زیر را در نظر بگیرید.

 • تمامی قطعات مورد استفاده در تعمیرات کولر گازی شما کاملاٌ اصل و شرکتی می باشند.
 • خروجی سال ها برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تعمیرکارانی متخصص و با تجربه بوده است.
 • زمان شما ارزشمند است. اعزام تمام تکنسین ها با زمان درخواستی شما برای سرویس دهی هماهنگ خواهد شد.
 • ماه از بابت خرابی کولر گازی گالانز خود نگرانی نداشته باشید.
 • تعمیرات کولر گازی در تهران
 • تعمیر کولر گازی تهران با کمترین قیمت
 • نصاب کولر گازی تهران باتجربه و ماهر
 • تعمیر کار ماهر کولر گازی تهران
 • تعمیر و نصب کندانسور کولر گازی
 • تعمیر ات کولر گازی با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر
 • تعمیرات انواع کولرگازی در سریع ترین زمان

جالب است بدانید در صورت سرویس کولر گازی گالانز و یا نصب این برند و یا هر برندی دیگر می توانید باما تماس بگیرید زیرا در کلیه نمایندگی تعمیر کولر گازی فنی کاران بسیار با تجربه و دارای سوابق خوبی می باشند که قطعا این سوابق در تجربه آنها برای تعمیر تاثیر گذار هست و اصلا نگران کولر خود دیگر نباشید.
جابجایی کولر گازی بر چه اساس قیمت گذاری می شود؟

جابجایی کولر گازی بر اساس قدرت کولر گازی،محل نصب کولر گازی،محل نصب پنل کولر گازی،محل نصب کندانسور کولر گازی،نصب پایه ی دیواری کولر گازی،نصب پایه ی زمینی کولر گازی،سرویس پنل کولر گازی،سرویس کندانسور کولر گازی،مقدار لوله کشی کولر گازی و میزان شارژ گاز کولر گازی،وجود عیب در کولر گازی،مدت زمان نصب کولر گازی و بستگی دارد.


برند گالانز نیز مانند این دو برند از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد و در موارد بسیار کمی نیاز شده است تا صاحب کولر گازی تصمیم بر خرید یک برند دیگر کند. فنی کاران با تجربه ما با داشتن چند سال سابقه در زمینه تعمیرات این برند می توانند نگرانی شما را در مورد خرابی مجدد کولر رفع نمایند چراکه ما گارانتی یکساله نیز برای تعمیر برند گالانز در نظر گرفته ایم و تا یکسال پس از انجام تعمیرات می توانید برای هرمشکلی با ما تماس گرفته و به صورت رایگان در کم ترین زمان ممکن کولر خود را سالم تحویل بگیرید.


ارورهای کولر زیر را بشناسید

شرح خطاF6: خطای موتور PG.

شرح خطاF7: سنسور دمای یونیت داخلی.

شرح خطاF8: سنسور پایپ یونیت داخلی.

شرح خطاF9: سنسور پایپ یونیت خارجی.

شرح خطاFF06: خطای موتور PG.

شرح خطاFF07: سنسور دمای یونیت داخلی.

شرح خطاFF08: سنسور پایپ یونیت داخلی.

شرح خطاFF09: سنسور پایپ یونیت خارجی.

مزیت های دیگر نمایندگکی های مجاز کولر گازی

 • عیب یابی و تعمیرات اساسی و تعمیر کولر گازی تهران در محل توسط متخصص کولر
 • رفع عیب سیم کشی و تعمیر تضمینی کولر گازی تهران با کمترین هزینه
 • نصب کولر گازی تهران بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه
 • نصب پنل داخلی کولر گازی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر گازی
 • تعمیر انواع کولر گازی تهران با حداقل هزینه و بصورت شبانه روزی
 • تعمیرات کولر گازی تهران با هر برندی در کمترین زمان ممکن
 • تعمیر حرفه ای کولر گازی تهران توسط تعمیرکار کولر گازی با تجربه

در هر صورت همیشه قبل از اینکه وسیله ای را بخرید باید بدانید که آیا نمایندگی خوبی دارد یا نه؟ اگر مطمئن شدید که در شهر شما نمایندگی کولر گازی گالانز وجود ندارد و شک دارید که بخرید پیشنهاد می کنم که با شماره تماس سایت تاسیسات سرویس تماس بگیرید تا مشاوره خوبی به شما بدهند.


رفع نم سرویس بهداشتی و دیوار منزل
نم و رطوبت همیشه یکی از مشکلات در ساختمان های قدیمی بوده است. البته این مشکل در ساختمان های جدید هم اتفاق می افتد. اما می توان گفت که رفع نم در سرویس بهداشتی بیشتر در ساختمان های قدیمی اتفاق می افتد.

رفع نم سرویس بهداشتی و دیوار منزل

نم و رطوبت همیشه یکی از مشکلات در ساختمان های قدیمی بوده است. البته این مشکل در ساختمان های جدید هم اتفاق می افتد. اما می توان گفت که رفع نم در سرویس بهداشتی بیشتر در ساختمان های قدیمی اتفاق می افتد.

باید بررسی کرد که آیا مشکل از سیستم لوله کشی اشتباه هست یا اینکه درون لوله آب مشکلی روی داده که باعث شده به دیواره لوله فشار بیاید. در این مطلب سعی می کنیم نکات مهم را بیان کنیم. بدون اتلاف وقت سراغ موضوع نم در سرویس بهداشتی می رویم.رفع نم و رطوبت ساختمان بدون تخریب

بسیاری از منازل شهر به دلیل ساخت و ساز غیر اصولی و عدم رعایت نکات فنی عایق بندی، یا عدم استفاده از مواد و مصالح مناسب و یا قدیمی بودن منزل دچار نم در سرویس ها و آشپزخانه می شوند که در صورتی که رفع نم سرویس ها به موقع انجام نشود خسارت زیادی را برای منازل به بار می آورد.خدمات مختلف در زمینه رفع نم و سرویس بهداشتی

اصولا مجموعه های لوله بازکنی و تخلیه چاه این موارد را خیلی خوب انجام می دهند. مهم ترین کارهایی که در زمینه رفع نم توالت فرنگی می توانند انجام دهند نکات زیر خواهد بود:

رفع نم و رطوبت دیوار و سقف ساختمان

رفع نم و رطوبت ساختمان در تهران و حومه

تشخیص دقیق علت بوجود آمدن نشتی که باعث نم و رطوبت شده

تشخیص دقیق و نقطه ای محل نشت احتمالی لوله های آب ساختمان با دستگاه

ترمیم و رفع نم دیوار، رفع نم سقف، رفع نم راه پله، رفع نم سقف پشت بام

ترمیم درزهای کاشی در کمتر از نیم ساعت

رفع رطوبت سرویس بهداشتی

تشخیص ترکیدگی و نشت یابی لوله های فاضلاب با دستگاه بدون تخریب

تعمیر و رفع نشتی توالت فرنگی و سیفونبیشترین لوله و اتصالات تاسیساتی در فضای توالت و حمام وجود دارد. تفاوتی ندارد نوع لوله کشی روی کار باشد، زیر کار باشد، سنتی باشد و یا کلکتوری و نوین و یا حتی زیر سقفی باشد، وقتی نشان داغی و یا لکه آب در هر گوشه توالت و یا حمام دیده شود اولین تصور ما نشتی لوله های آب و یا فاضلاب است.


ساده ترین نوع تهویه هوا و رفع نم توالت و سرویس بهداشتی روش طبیعی آن یعنی استفاده از پنجره است. اگر سرویس بهداشتی خانه شما پنجره دارد شانس آوردید زیرا به راحتی می توانید ساعاتی از روز آن را باز بگذارید تا هوای تازه به داخل و هوای داخل به خارج منتقل شود و همچنین نور خورشید به داخل راه یابد و سبب از بین بردن رطوبت شود


یکی از مشکلاتی که در اکثر ساختمان هادیده می شود وجود نم ورطوبت است که باعث می شود به ساختمان خسارت جبران ناپذیری واردشود که از این رو بایدعایق کاری رطوبتی سا ختمان به نحو مناسب انجام شود منضور از عایق کاری رطوبتی .پوشاندن سظح(دیوار .بام. کف و.) توسط یک یا چند لایه از مواد عایق است تا از نفوذ اب ورطوبت به درون ان جلوگیری شود


رطوبت و نم در ساختمان :

رفع نم و رطوبت بدون تخریب در سرویس های بهداشتی و مکان هایی که بواسطه تغییرات دمائی و تنش های حاصله دچار نشتی شده اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به آنکه رطوبت و نشتی علاوه بر آنکه صدمات بسیار زیادی به خانه و ساختمان وارد می نماید، یکی از اصلی ترین زمینه های ایجاد بیماری در محیط منزل نیز است.


وجود نم و رطوبت در دیواره ها و کف سرویس بهداشتی مشکلی بزرگ برای بیشتر خانوارها می باشد. ما با روش های مختلف این مشکل را برای شما حل می کنیم. وجود نم در سرویس بهداشتی و یدواره ها و سالن خانه و همراه با تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه قابل تشخیص هستند.

انواع خدمات و رفع نم سرویس بهداشتی:

bull; تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب لوله بازکنی ساختمان

bull; تعمیر سرویس توالت فرنگی و ایرانی

bull; رفع نم و رطوبت از دیوار از بنایی و نقاشی ساختمان

bull; تشخیص دقیق و نقطه ای محل نشتی لوله آب به وسیله دستگاه های پیشرفته

bull; عایق کاری رطوبتی با استفاده از عایق های پیش ساخته یا ایزوگام و عایق پلیمری جدید

منبع: رفع نم سرویس بهداشتی در تشخیص کار
نم می تواند در اثر نشتی و ترکیدگی لوله ها ، عایق کاری نادرست سقف و دیوارها ، لوله کشی نامناسب و یا فرسوده ، جمع شدن آب باران روی سقف و جمع نکردن آن ، عدم اجرای صحیح کف شور ، بندکشی نامناسب درز بین کاشی های سرویس بهداشتی و حمام ، استفاده از دستگاه های افزایش رطوبت در محیط ، خشک کردن لباس ها در محیط داخلی منزل و غیره ایجاد شود.فرسوده شدن لوله های آب گرم و سرد

بسیاری از خانه ها و آپارتمان ها تا چند سال پیش تنها از لوله های گالوانیزه برای لوله کشی آب استفاده می کردند. این لوله ها هرچند برخی از محاسن را هم می شود برای آنها نام برد ولی عمدتا به دلیل نوع جنسی که دارند زود فرسوده می شوند و خیلی راحت بر اثر فرسودگی سوراخ می شوند.


استفاده از هواکش های چرخشی

همان طور که از نامشان پیداست این فن ها می توانند هوا را در فضا به چرخش در آورند. در این حالت هوای داخل به خارج نمی رود اما سبب می شود تا رطوبت موجود از روی سطح زمین از بین برود و فضا خشک شود. از نظر قوانین ساخت و ساز آپارتمان های مسی، وجود فن یا هواکش در سرویس بهداشتی، چه در سرویس بهداشتی هایی که تهویه طبیعی ندارند و چه در سرویس بهداشتی هایی که دارای پنجره هستند، لازم و ضروری است.


استفاده از نانو عایق رطوبتی :

امروزه و در این عصر جدید که فناوری های نو هر روزه ما را بیشتر و بیشتر احاطه می کنند، وم بکارگیری آنها اهمیت فراوانی برای آسایش بیشتر بشر دارند.نانو تکنولوژی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این علم به حدی گستردگی دارد که حتی در زوایای مویرگی زندگی بشر نیز رسوخ کرده است.

اگر فکر می کنید که مطلب کافی نبود حتما در بخش کامنت ها نکات مهم را بفرمایید.


تخلیه چاه سعادت آباد و لوله بازکنی سعادت آباد

گروه خدماتی سعادت آباد سرویس یکی از معتبرترین شرکتهای ارائه خدمات فنی در سعادت آباد است.تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی و ارزان و فوری می باشد. لوله بازکنی سعادت آباد سرویس قادر است هر نوع گرفتگی فاضلاب را برطرف نماید.

تخلیه چاه سعادت آباد و لوله بازکنی سعادت آباد

گروه خدماتی سعادت آباد سرویس یکی از معتبرترین شرکتهای ارائه خدمات فنی در سعادت آباد است. تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی و ارزان و فوری می باشد. لوله بازکنی سعادت آباد سرویس قادر است هر نوع گرفتگی فاضلاب را برطرف نماید.


زمانی که لوله فاضلاب یا همان چاه فاضلاب داخل ساختمان اعم از لوله های موجود در آشپزخانه ، حمام ، توالت فرنگی و دستشویی ایرانی به مشکل بر خورد در اولین فرض بدون اتلاف زمان با یکی از دفاتر شرکت ما تماس بگیرید و با شرح کامل مشکل پیش آمده در خواست سرویسکار لوله بازکنی نماید تا در کمتر از نیم ساعت سرویسکار ما درب منزلتان حضور یابد مشکل را اساسی حل کند.تخلیه چاه سعادت آباد شامل موارد زیر می باشد:

 • پر شدن چاه فاضلاب
 • خالی شدن زیر سنگ فرش و موزاییک پارکینگ
 • حفر چاه جدید
 • برطرف کردن ایراد پر شدن زود زود چاه فاضلاب
 • مشاوره و راهنمایی توسط بهترین . مجرب ترین کارشناسانلوله بازکنی سعادت آباد با لوله بازکنی سعادت آباد سرویس

لوله بازکنی ارزان و سریع در سعادت آباد را جهت رفاه حال همشهریان ساکن مناطق شرق سعادت آباد به صورت فوری ارائه می دهیم. در اکثر مواقع گرفتگی لوله در هر بخشی از ساختمان، زندگی عادی را مختل می کند. مانند گرفتگی لوله ظرف شویی و یا گرفتگی توالت فرنگی یا سنتی. نگران نباشید. نیروهای لوله باز کن اعزامی ما در کمتر از 30 دقیقه خود را به منزل شما می رسانند. لوله بازکنی سعادت آباد از خدمات لوله بازکنی فوری ما هست.


قیمت لوله بازکنی در تهران

قیمت لوله بازکنی بستگی به چندین موارد دارد:

 • متراژ فنر
 • نوع فنر
 • نوع گرفتگی
 • مکان گرفتگی


وب سایت سعادت آباد سرویس افتخار دارد تا به صورت شبانه روزی در خدمت کاربران گرامی باشد و به صورت فوری و با کیفیت به شما کمک کند تا نزدیک ترین فنی کار (افرادی که خدمات فنی ارائه می کنند) در زمینه ی لوله بازکنی را بیابید و خودتان به صورت مستقیم با ارائه دهندگان خدمات فنی جهت مذاکره، توافق و انجام سرویس های فنی - خدماتی مورد نیازتان، در ارتباط باشید.


انواع خدمات لوله بازکنی در سعادت آباد

 • در آوردن گوشي موبايل ، انگشتر طلا ، پلاک از لوله در لوله بازکنی سعادت آباد
 • باز کردن لوله هاي داخل سيفون لوله فاضلاب - داخل توالت سنتي و فرنگي
 • تشخيص ترکيدگي لوله با دستگاه هاي پيشرفته در لوله بازکنی سعادت آباد

خدمات شرکت سعادت آباد سرویس در منطقه سعادت آباد

 • لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله فاضلاب با فنر و پمپ باد
 • تخلیه چاه با تانکر بزرگ با استفاده از پمپ کفکش لجنکش و آبکش
 • لایروبی چاه و سپتینگ با نیروی انسانی و حمل با نیسان ۱۰ بشکه
 • کفتراشی و تهزنی و تراش دیواره انباری چاه برای باز کردن منفذهای جذبی آب و افزایش حجم چاه توسط مقنی
 • تعمیرات تخصصی چاه های ریزشی و کول گذاری جهت جلوگیری از ریزش مجدد
 • حفر چاه آب ، چاه جذبی فاضلاب ، ارت ، کانال ، منهول ، سپتینگ و مسیر لوله کشی
 • تشخیص دقیق محل درب چاه و باز و بست درب چاه و طوقه چینی و کول گذاری چاه
 • چاه بازکنی رفع گرفتگی و تشخیص و رفع ترکیدگی و نم و بوی بد فاضلاب
 • تعویض کاسه ، نصب کاسه ، رفع گرفتگی و سرویس کاسه توالت فرنگی
 • در آوردن گوشی موبایل ، دسته کلید ، انگشتر ، فرچه و. داخل سیفون لوله فاضلاب - داخل توالت

لوله بازکنی با پمپ تراکم هوا

لوله بازکنی شبانه روزی سعادت آباد تهرانیان سرویس افتخار دارد به صورت بیست و چهارساعته و با پشتکار فراوان با استفاده از دستگاه پمپ تراکم هوا اقدام به باز کردن بدترین گرفتگی ها کند. این روش لوله بازکنی شبانه روزی مزایایی نسبت به دیگر روش ها دارد، این دستگاه از فشار هوا برای باز کردن لوله استفاده می کند به طوریکه با آزاد کردن هوا که گاهی با صدای مهیبی هم همراه است اقدام به باز کردن لوله ها می کند.

این دستگاه به دلیل اینکه هوای زیادی را به همراه دارد اگر توسط افراد ناشی باشد امکان ترکیدگی لوله در آن وجود دارد و حتما باید توسط متخصصین لوله بازکنی شبانه روزی انجام شود.لوله بازکنی سعادت آباد

 • بازکردن انواع لوله با فنر فولادی و تراکم هوا در کوتاهترین زمان و شبانه روزی:
 • لوله های فاضلاب پلیکا
 • پلی اتیلن
 • چدنی
 • آهنی،سیمانی و
 • لوله بازکنی لوله فاضلاب حمام
 • باز کردن لوله آشپزخانهاز دیگر روشهای سریع و کاربردی باز کردن سیفون زیر ظرفشویی (شترگلو) و تمیز کردن آن است.ما استفاده از محلول های تمیزکننده را برای ظرفشویی پیشنهاد نمی کنیم زیرا باعث سیاه شدن سینک و لوله ها می شود. در این مواقع از متحصصین در خواست کنید تا برای باز کردن لوله اقدام کنند.


چگونه تشخیص ترکیدگی لوله را تشخیص دهیم؟


اکثر لوله هایی که در منازل وجود دارد به صورت توکار اجرا شده اند. این نوع لوله کشی باعث می وشد در صورتی که مشکلی در سیستم لوله و مخصوصا ترکیدگی و سوراخ شدن لوله رخ دهد نیاز باشد تا قسمتی از دیوار یا کف خانه را خراب کده و مشکل ترکیگی یا سوراخ شدن لوله را برطرف کرد.

چگونه تشخیص ترکیدگی لوله را تشخیص دهیم؟


اکثر لوله هایی که در منازل وجود دارد به صورت توکار اجرا شده اند. این نوع لوله کشی باعث می وشد در صورتی که مشکلی در سیستم لوله و مخصوصا ترکیدگی و سوراخ شدن لوله رخ دهد نیاز باشد تا قسمتی از دیوار یا کف خانه را خراب کده و مشکل ترکیگی یا سوراخ شدن لوله را برطرف کرد.

در این مطلب درباره نکاتی صحبت خواهیم کرد که می تواند راه گشای حل این مشکلات باشد.

تشخیص ترکیدگی نشت یابی لوله آب با دستگاه تهرانپارس


آیا در تشخیص محل دقیق نشتی لوله و یا ترکیدگی لوله آب به مشکل برخورده اید؟

آیا با دیدن نم و رطوبت در کف،سقف و یا دیوارهای ساختمان به دنبال راه حلی هستید؟

آیا مبلغ قبض آب افزایش غیرعادی و شدیدی داشته است؟

آیا افرادی را برای تشخیص محل ترکیدگی به محل آورده اید اما از پیدا کردن محل نم و نشت یابی ناامید شده اید؟


نشت یابی لوله آب

در بسیاری از ساختمان ها و منازل یکی از مشکلاتی که برای ساکنین آن اتفاق می افتد نشتی از لوله آب می باشد که وقتی لوله ها بصورت توکار باشد این مشکل جدی تر می شود. ما قادر هستیم این مشکل را در کمترین زمان رفع کنیم که فقط کافی است با ما تماس گرفته و ما در کمترین زمان خود را به محل کار برسانیم


چه زمانی به تعمیرات لوله کشی ساختمان و یا تعویض آنها نیاز داریم؟

نیاز به تعویض و تعمیرات لوله کشی آب ساختمان دلایل مختلفی دارد که از مهمترین دلایل آن عبارتند از:

bull; پوسیدگی لوله های ساختمان بر اثر زمان
bull; لوله کشی نامناسب و غیراصولی
bull; عدم عایق بندی مناسب لوله ها
bull; یخ زدگی لوله ها
bull; استهلاک لوله ها بر اثر استفاده طولانی مدت
bull; گرفتگی لوله ها
bull; افزایش فشار ناگهانی در لوله های آب


همانطور که می دانید نشتی لوله های آب و فاضلاب به صورت نم و رطوبت در ساختمان ظاهر می شود که برای همه ما نگران کننده است اما با تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در تهرانپارس به راحتی محل دقیق نشتی قابل تشخیص است حتی اگر میزان نشتی بسیار جزئی باشد چرا که دستگاه های نشت یاب بر اساس امواج صوت کار می کنند. هزینه تشخیص ترکیدگی لوله بسیار کمتر از خسارت های به وجود آمده ناشی از نشتی می باشد.

مهمترین خدمات تشخیص ترکیدگی تهرانپارس

bull; تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب و انجام کلیه تغییرات ازقبیل تبدیل لوله کشی به رو کار و یا توکار بنا به نیاز و یا درخواست شما

bull; انجام کلیه امور بنایی از قبیل کاشی و سرامیک کاری و تعمیرات مربوطه

bull; تشخیص نشتی یابی لوله های تهرانپارس و آب شوفاژ و تشخیص ترکیدگی لوله تهرانپارس

bull;تشخیص ترکیدگی لوله آب و تشخیص ترکیدگی لوله تهرانپارس و آب و فاضلاب در چاله آسانسور

bull; تشخیص ترکیدگی و تشخیص ترکیدگی لوله های موتورخانه و پکیج


دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله در تهرانپارس چگونه کار می کند؟

این دستگاه در ایران به صورت صوتی یافت می شود . طریقه کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بدین صورت است که با امواج صوتی سعی در تشخیص محل ترکیدگی لوله آب می کند. حرکت آب باعث ایجاد امواج صوتی می شود. هنگامی که لوله ای دچار ترکیدگی شود ، آب با شدت از لوله خارج می شود . برای این دستگاه مهم نیست که مقدار آب خارج شده از لوله چقدر باشد ، ممکن است سوراخی بسیار بسیار ریز در لوله ایجاد شده باشد

در صورتی که لوله های فرسوده به موقع تعمیر و یا تعویض نشوند ممکن است بر اثر نشتی و ترکیدگی لوله های آب، بر روی دیوار و سقف منزل یا همسایگان مجاور لکه های نم و رطوبت پدیدار شود. در این صورت خسارت های زیادی را برایتان در پی خواهد داشت. پس بهتر است به موقع نسبت به رفع نم و رطوبت و مشکلات لوله کشی ساختمان خود اقدام نمایید.


دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله در ایران معمولا به صورت صوتی می باشد. به این طریق که با کمک امواج صوتی سعی در تشخیص محل ترکیدگی لوله آب می نمایند.حرکت آب امواج صوتی را ایجاد می کند بنابراین وقتی لوله ای دچار ترکیدگی شود ، آب با شدت بسیار از لوله خارج می گردد اما گاهی نیز نشتی در حد یک سوراخ ریز می باشد و میزان آبی که از لوله نشت می کند بسیار ناچیز است اما مهم نیست که مقدار آب خارج شده از لوله چه مقدار باشد به کمک تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه شرق تهران هر چقدر که باشد قابل تشخیص می باشد.


هزینه تشخیص ترکیدگی لوله تهرانپارس چقدر است؟

هزینه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه با توجه به جنس لوله و نوع کار و متراژ جایی که باید بررسی شود متفاوت است و تشخیص ترکیدگی لوله با توجه به نوع کار شما قیمت داده میشود که البته ما تضمین میکنیم کمترین هزینه بابت تشخیص ترکیدگی لوله از مشتری گرفته شود و بعد از تماس ما به شما قیمت تشخیص ترکیدگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله را با توجه به مشکلتان می گوییم.


برای تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه چه موقع اقدام کنیم :

☑ زمانی که مبلغ قبض شما از مصرفتان خیلی بیشتر باشد.

☑ زمانی که از دیوار ساختمان خود بوی نم و رطوبت احساس می کنید.

☑ زمانی بر روی دیوار ساختمان لکه های نم زدگی مشاهده کردید.

☑ زمانی که افت فشار آب را در ساختمان دارید.


آشنایی مقدماتی با انواع کولرهای گازی و انواع برند کولر گازی

در این مطلب میخواهیم درباره انواع کولرهای گازی و برندهای مختلف آن صحبت کنیم. کولرهای گازی در ایران به شدت مورد استفاده قرار می گیرند و اگر آنها را بخوبی بشناسیم می توانیم انتاب های خوبی را انجام دهیم.

آشنایی مقدماتی با انواع کولرهای گازی و انواع برند کولر گازی


در این مطلب میخواهیم درباره انواع کولرهای گازی و برندهای مختلف آن صحبت کنیم. کولرهای گازی در ایران به شدت مورد استفاده قرار می گیرند و اگر آنها را بخوبی بشناسیم می توانیم انتاب های خوبی را انجام دهیم.

پیشنهاد می کنیم که حتما این مقاله را بخوانید.

انواع کولر گازی را بشناسیم


کولر گازی نصب شده پشت پنجره

این نوع کولر یک سیستم یکپارچه است که همه اجزاء آن بصورت فشرده و جمع و جور داخل یک محفظه قرار گرفته و اغلب پشت پنجره یا گاهی توی یک حفره داخل یکی از دیوار های خارجی ساختمان کار گذاشته می شود. همه قسمتهای سیستم سرمایشی کولر داخل یک محفظه است و قسمت بیرونی دستگاه گرما را به بیرون می فرستد و طرف داخلی دستگاه سرما را به داخل هدایت می کند.

کولر گازی پرتابل

این نوع از کولر هم مثل مورد قبلی همه اجزاء سیستم سرمایشی را در خود دارد و گرما را از یک دریچه از طریق یک لوله خروجی که توی یکی از دیوار های خارجی ساختمان یا پنجره نصب شده به بیرون هدایت می کند.

کولر گازی اسپلیت

این نوع کولر گازی که به کولر بی مجرا یا مینی اسپلیت معروف است، در خانه ها، هتل ها و فضاهای تجاری و خانه های چند واحدی زیاد دیده می شود. این کولر به یک آپشن محبوب در خانه هایی که سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی HVAC

سیستم مرکزی

این نوع سیستم های حرارتی بزرگترین نوع دستگاه های حرارتی است و درست مثل سیستم اسپلیت، از دو بخش تبخیر کننده و کندانسور تشکیل شده، که از طریق لوله های سرما ساز به هم مرتبط هستند. سیستم کندانس، یک محفظه بزرگ است که در فضای خارجی ساختمان کار گذاشته شده و شامل فن کندانسور، لوله های کندانسور و کمپرسور است.

برند های کولر گازی :

کولرگازی اجنرال - کولرگازی جنرال - کولرگازی گری - کولرگازی مدیا - کولرگازی تراست - کولرگازی ال جی - کولرگازی پاناسونیک - کولرگازی هیتاچی- کولرگازی میتسوبیشی - کولرگازی بوش - کولرگازی تاچی - کولرگازی گلدیران - کولرگازی سامسونگ - کولرگازی بکوو - کولرگازی دوو - کولرگازی بوتان - کولرگازی کرییر - کولرگازی دایکین - کولرگازی ایوا - کولرگازی گریر - کولرگازی هوگن - کولرگازی بویلر - کولرگازی تی سی ال - کولرگازی گودمن - کولرگازی تکنوکیت - کولرگازی آکایی - کولرگازی سام - کولرگازی توشیبا - کولرگازی تولیپس - کولرگازی گالانز - کولرگازی گاسونیک - کولرگازی لارس - کولرگازی سانیو - کولرگازی وستل - کولرگازی کین - کولرگازی آرتی سی - کولرگازی اسنوا - کولرگازی ویرپول - کولرگازی ایران رادیاتور - کولرگازی تکنوگاز - کولرگازی پاکشوما - کولرگازی آرچلیک - کولرگازی چیگو - کولرگازی بهی - کولرگازی وستینگ هاوس - کولرگازی وست پوینت - کولرگازی وستل

اگر به تعمیرات انواع کولرهای گازی در تهران نیاز داشتید مثلا کولرهای گازی اجنرال یا سامسونگ و یا ال جی می توانید از این صفحه دیدن کنید و درخواست خدمات تعمیر کولر گازی سامسونگ دهید.

کولر های گازی پنجره ای و اسپیلت جزء دسته بندی سیستم های تهویه مطبوع خانگی و سبک قرار میگیرند باتوجه به رشد روز افزون استفاده از این تجهیزات در ساختمانها و عدم وجود نیروی متخصص کافی در حوزه تعمیرات و سرویس این دستگاه ها بستر مناسبی جهت کار و فعالیت در این زمینه را فراهم نموده است. موسسه اموزشی دانش تاسیسات پس از آموزش کامل و حرفه ای تعمیرو نصب کولرهای گازی در صورت تمایل شما را به شرکت های اجرایی در این زمینه معرفی می نماید تا بتوانید در بازار کار فعالیت خود را اغاز نمائید.


کندانسور

شستشوی کندانسور حتما باید این کار را به درستی انجام شود تا در مصرف برق و فشار از موتور کاسته شود ،با شستشوی کندانسور تمامی ذرات گرد و غبار از روی بدنه کندانسور پاک و باعث پاکسازی و رسیدن به هوای تازه به لوله های کندانسور می شود در نتیجه گاز سریع و خنک می شود و سرمای بهتری را خواهید داشت.

لوله کشی

در لوله کشی حتما باید اورداراپ رعایت شود تا از فشار بی مورد به موتور جلوگیری شود در موقع لوله کشی حتما از فنر داخل و فنر خارجی استفاده کرد خم های لوله به درستی انجام بشود ،عایق روی لوله ها حتما استاندارد و با پوشش مناسب نوار پرایمر پوشیده شود یک نصب خوب و درست باعث جلو گیری از هزینه های بعد از آن خواهد شد.


اگر سیستم کولر و یا سیستم های برودتی شما به هر دلیلی خراب شد و دچار نقص فنی شد می توانید با گروه تخصصی تعمیراتی تک کولر هماهنگی های لازم را انجام دهید ، ما در کمترین فرصت ممکن در خدمت شما عزیزان هستیم برای اینکه مشکل شما را حل نمائیم از تکنیک های حرفه ای و کارشناس های زبده استفاده می کنیم و در استخدام این چنین افراد سعی میکنیم فیلتر های خاصی را قرار بدهیم که بهترین افراد به استخدام مجموعه ما در آیند .

مزایای کولرهای گازی اسپلیت نسبت به کولرهای آبی :

کولرهای گازی و اسپلیت ها نسبت به کولرهای آبی دارای خنکی مطبوع تر، امکان تصفیه هوای داخلی و جذب ذرات و آلودگی های معلق در هوا، تأمین سریع تر دمای هوای دلخواه، قابلیت استفاده و بهره برداری در آب و هوای گرم و شرجی (مرطوب)، تأمین آسایش و رفاه بیشتر، عدم نیاز به مصرف صدها لیتر آب در هر روز، امکان تنظیم دمای هوای خنک خروجی، امکان تأمین گرمایش در مدل های خاص، عدم نیاز به اجرای کانال کشی حجیم کولرهای آبی، کارکرد بی صدا، طراحی شیک و زیبا و . می باشند.


لوله کشی آب به چه شکل باید انجام شود؟

یکی از مهم ترین قسمت های هر خانه ای لوله کشی لوله و شیرآلات آن می باشد که بسیار مهم می باشد. به شما توصیه می کنیم درباره لوله کشی آب و شوفاژ خانه خود بسیار سخت گیر باشید. زیرا بسیار مهم می باشد.

لوله کشی آب و پکیج و شوفاژ به چه شکل باید انجام شود؟

یکی از مهم ترین قسمت های هر خانه ای لوله کشی لوله و شیرآلات آن می باشد که بسیار مهم می باشد. به شما توصیه می کنیم درباره لوله کشی آب و شوفاژ خانه خود بسیار سخت گیر باشید. زیرا بسیار مهم می باشد.

چه زمانی لوله کشی روکار را ما به شما توصیه می کنیم ؟


1 - در ساختمان هایی که عمر بالای 10 سال دارند معمولا از لوله های آهنی برای آبرسانی استفاده شده و زمانی که این لوله ها دچار نشتی یا ترکیدگی می شوند اکثر اوقات وسعت پوسیدگی زیاد است و اگر بخواهیم لوله قدیمی را ترمیم کنیم نیار به تخریب وسیع می باشد که از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه نیست .


2- زمانی که سیستم گرمایشی منزلتان بخاری است و می خواهید سیستم گرمایشی شوفاژ را جایگزین کنید ، اگر قصد دارید لوله کشی شوفاژ روکار انجام دهید ما به شما توصیه می کنیم اینجا کلیک کنید


لوله کشی پکیج دغدغه اصلی بسیاری از ماست .لوله کشی ای که علاوه بر گرمایش و استاندارد بودن پکیج بتواند ظاهر و زیبای منزل مان را حفظ کند. لوله کشی پکیج شامل چهار لوله کشی اصلی آب سرد، آب گرم، سیستم رفت و برگشت می باشد. که در این پست قصد داریم اطلاعات مفیدی در مورد لوله کشی پکیج در اختیار شما بگذاریم.


لوله کشی پکیج دیواری

باتوجه به مزایای گسترده ی پکیج دیواری ، به نسبت بخاری گازی ، موتورخانه و آبگرمکن ، مانند مصرف بسیار کم انرژی (گاز و برق) ، بازدهی بالا ، هزینه ی نگهداری و تعمیرات پایین ، مستقل بودن ، سیستم ایمنی بالا و . (برای بررسی بیشتر مزایای پکیج دیواری کلیک نمایید) تقریبا" میتوان گفت همه ی مالکانی که در اندیشه ی ساخت یا بازسازی منزل مسی خود هستند


لوله کشی شوفاژ روکار

ارائه خدمات لوله کشی به صورت روکار برای شوفاژ و آب سرد و گرم تاسیسات سرویس ارائه کننده تمامی خدمات تاسیساتی و ساختمان به صورت تخصصی می باشد، لطفا اول مطالب همین صفحه را در مورد لوله کشی روکار شوفاژ مطالعه نمایید تا برای تصمیم گیری اطلاعات کامل تری داشته باشید .


لوله کشی شوفاژ را می توان به دو روش لوله های پلیمری و لوله های 5لایه اجرا کرد ولی به دلیل اینکه لوله های پلیمر مقاومت کافی در برابر گرمای زیاد ندارد استفاده از این نوع لوله برای لوله کشی شوفاژتوصیه نمی شود.


به دلیل مشکلات زیادی که لوله های آهنی و به نسبت کمتر لوله های پلیمری در اجرای کار و پا به سن گذاشتن این گونه لوله ها و نمایان شدن هرچه بیشتر عیب و ایرادات این لوله ها در ساختمانها دارند، مهندسین فنی در پی ساخت لوله هایی برای رفع عیب و ایرادات لوله های فی و پلیمری و افزایش عمر مفید لوله کشی آب و تاسیسات در ساختمان ها شدند. که با تلاشهای فراوان با تلفیق ف و پلیمر، لوله های 5لایه (PEX-AL-PEX) را به بازار عرضه کردند.


مزایای و معایب انواع لوله ها


مزایای لوله های PVC:

اتصال لوله و قطعات آن بسیار آسانتر و سریعتر از سایر لوله ها انجام می شود .

در نصب روکار احتیاجی به رنگ آمیزی ندارند .

دارای وزن سبک هستند و به راحتی در بین سقف کاذب و مکانهایی که دسترسی بدان مشکل است نصب می شود .

در مقایسه با لوله های دیگر قطر خارجی کمتری داشته و به راحتی در داخل دیوار جاسازی و اجرا می شود .

در برابر مواد شیمیایی از مقاومت بالایی برخوردار هستند .

معایب لوله های PVC:

لوله های پی وی سی خشک در برابر سرما بسیار حساس و شکننده می باشند .

لوله های پی وی سی در برابر حرارت زیاد فرم و استحکام خود را از دست می دهند .

به علت قدرت مقاومت کم جداره این نوع لوله ها بایستی از فنر لوله بازکنی برای گرفتگی مجرای لوله ها استفاده نمود .


مزیت لوله کشی روکار


همانطور که گفتیم بزرگترین مزیت لوله کشی روکار ،کمترین هزینه به علاوه کمترین زمان به علاوه آسودگی خاطر از نو شدن تمام لوله کشی می باشد .


معایب لوله کشی روکار


به جرات می توان گفت تنها ایراد لوله کشی روکار ظاهر آن می باشد البته برای افراد مشکل پسند که با یک طراحی حرفه ایی می توان تا حد زیادی این مشکل را پوشش داد .


بهترین نوع لوله کشی پکیج چیست؟

بهتر است برای لوله کشی پکیج از سیستم کف گرمایش استفاده کنید، در این نوع لوله کشی به دلیل چرخش و سیر کوله شدن آب و نیز وجود پولیمر و نه آلومینیوم، در لوله رسوب تولید نمی شود و یا در صورت تولید رسوب مقدار آن بسیار ناچیز است بنابراین آسیب کمتری به پکیج وارد می شود، در این نوع لوله کشی متراژ گرمایش از کف، رفت و برگشت محاسبه می شود.


لوله کشی روکار شکیل و زیبا و ایمن با لوله های پنج لایه

بسیاری از اوقات مالکان عزیز در هنگام بازسازی منزل از این بیم دارند که نکند در اثر گرما دیدن لوله ها ، در لوله های رفت و برگشت پکیج دیواری خمیدگی ایجاد شده و ظاهر منزل را زشت نماید که البته در حال حاضر با آمدن لوله های پنج لایه این مشکل برطرف شده است و لوله کشی مرتب تر و ایمن تر و استاندارد تر و شکیل تر انجام می شود و این نمایندگی نیز همواره از لوله کش می خواهد


چه نوع لوله ایی برای لوله کشی روکار مناسب است ؟


برای لوله کشی روکار از لوله های مختلفی می توان استفاده کرد اما ازآنجا که لوله کشی روکار بیشتر محبوبیتش به دلیل مقرون به صرفه بودنش است ما لوله های پلاستیکی را پیشنهاد میکنیم چون هم از کیفیت مناسب برخوردارند و اینکه نصب به لوله های نیوپایپ و سوپرپایپ ارزانتر اند و اجرت نصب کمتری دارند.

در ادامه، کاربرد ها و ویژگی های مهم استفاده از لوله های پنج لایه را به شرح زیر بیان می کنیم:

 • استفاده در شبکه لوله کشی رادیاتور و سیستم شوفاژ (مقاومت حرارتی بالا و نفوذپذیری اکسیژن پایین)
 • کاربرد در شبکه لوله کشی تاسیسات بهداشتی ساختمان( آب گرم تا 95 درجه سانتیگراد و آب سرد)
 • استفاده در سیستم گرمایشی از کف(مقاومت حرارتی مناسب)
 • استفاده در شبکه لوله کشی گاز ساختمان(عدم نفوذ گاز)
 • مصارف گسترده در صنعت تجهیزات پزشکی
 • برخورداری از خاصیت عدم امکان نفوذ اکسیژن به لوله و جلوگیری از لجن گرفتگی و تغییر رنگ آب
 • داشتن ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز
 • افت فشار بسیار پایین به علت هم مار بودن سطح لوله
 • مقاومت مناسب در برابر ضربه و مواد شیمیایی آسیب زا
 • برخورداری از مقاومت مناسب در برابر فشار به علت جوش طولی آلومینیوم
 • قابلیت اعتماد مناسب در لوله کشی توکار و نصب زیبا در حالت روکار
 • توان بالای تحمل حرارت مداوم انتقالی


یکی دیگر از راه هایی که برای پرهیز از مشکلات لوله های فی پیشنهاد شده است استفاده از لوله های پلیمری است اما به کارگیری این لوله ها در عمل نشان داده که اگر چه جایگزینی ف با پلاستیک مسله خوردگی و پوسیدگی لوله را حل می کند اما مشکلات دیگری را باعث می شود که پیش از آن وجود نداشت از جمله نفوذ اکسیژن ، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا ، ضریب انبساط زیاد و . .


در این مطلب فکر کنم توانسته ام نکات مهمی درباره لوله کشی آب و پکیچ را بیان کنم. اگر ار این مطلب خوشتان آمد می توانید آن را به اشتراک بگذارید.


لوله بازکنی شرق تهران چگونه انجام می شود؟


یکی دیگر از شعب لوله باز کنی در تهران و تخلیه چاه ، لوله بازکنی شرق تهران است که خدمات زیادی درتمام زمینه های لوله بازکنی و تخلیه چاه ارائه می دهد .

لوله بازکنی شرق تهران چگونه انجام می شود؟


یکی دیگر از شعب لوله باز کنی در تهران و تخلیه چاه ، لوله بازکنی شرق تهران است که خدمات زیادی درتمام زمینه های لوله بازکنی و تخلیه چاه ارائه می دهد . لوله بازکنی در شرق تهران با استفاده از مجهزترین دستگاه لوله بازکنی آماده ی خدمت به شما در زمینه رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، باز کردن گرفتگی فاضلاب ، رفع گرفتگی توالت فرنگی ، رفع گرفتگی راه آب ظرفشویی ، رفع نشتی لوله و . می باشد.


اغلب مشتریانی که با تهرانپارس سرویس تماس می گیرند، شکایت از گرفتگی های شدید لوله فاضلاب دارند. برخی از این گرفتگی ها در توالت رخ می دهد و بعضی دیگر در لوله فاضلاب آشپزخانه.

نکته ای که حائز اهمیت است، توجه و دقت به انتخاب شرکت لوله بازکنی است. متاسفانه بسیاری از همکاران ما با روش های غیر اخلاقی سعی در بالا بردن مبلغ دارند.

مثلا در بسیاری از کارها دیده شده که چون گرفتگی کمی شدید است با عنوان هایی مانند ldquo;سه نظام زدمrdquo; سعی در ی دارند که باید حواستان را جمع کنید و گول چنین حرفه هایی را نخورید.


لوله باز کنی تهرانپاری آماده خدمت رسانی در اسرع وقت به کلیه بیمارستانها ودرمانگاههای دولتی وخصوصی می باشد. این شرکت , لوله باز کنی تهرانپارس در شرق تهران با نیروهای ماهر آماده ارایه خدمت در صورت گرفتگی انواع لوله های فاضلاب حمام, آشپزخانه, دستشویی و. مدارس دولتی وخصوصی ,انتفاعی وغیر انتفاعی با بستن قرارداد و ارایه فاکتور به کلیه دانشگاههای دولتی وآزاد ,پیام نور و. می باشد.

همچنین شرکت تهرانپارس سرویس ,لوله بازکنی در صورت گرفتگی هر نوع فاضلاب در در اماکن مربوط به شهرداری منطقه تهرانپارس از جمله پارکها, اماکن تفریحی , هنری با عقد قرارداد و قیمت منصفانه در خدمت مشتریان عزیز محدوده شرق تهران می باشد


تخلیه چاه شرق تهران

تخلیه چاه چیست و چه روش هایی دارد؟ چه عواملی سبب پرشدن چاه و گرفتگی چاه می شود؟ پر شدن چاه، بسته به عوامل مختلف، در زمانهای مختلفی اتفاق می افتد.

برای اینکه چاه ساختمان کشش بیشتری داشته و آب بیشتری را در خاک نفوذ دهد. باید پس از تخلیه کردن چاه، شروع به لایروبی چاه فاضلاب کنیم تا لایه های دیواره های چاه کنده شده و آب راحت تر به زمین نفوذ کند.

گاهی اوقات وجود انواع مختلفی از مواد نظیر مو، مواد پلاستیکی، چربی های فراوان و غیره، باعث ایجاد لایه ای مقاوم به آب می شود که این بستر ضد آب سرتاسر پیکره ی کانال فاضلاب را می پوشاند و نتیجه ی آن جلوگیری از نفوذ آب در چاه می باشد.


خدمات لوله بازکنی شرق تهران

 • تعمیر و تعویض سیفون توالت فرنگی
 • لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا و فنر لوله بازکنی
 • مشاوره لوله بازکنی شرق تهران
 • رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلاب
 • لوله بازکنی شرق تهران با دستگاه مخصوص
 • لوله بازکنی شرق تهران شبانه روزی
 • نصب سیفون توالت ایرانی و توالت فرنگی
 • بازکردن لوله بصورت تضمینی
 • لوله بازکنی شرق تهران با ژنراتور با فنر فولادی
 • لوله بازکنی شرق تهران با فنر لوله بازکنی دورانی
 • لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی
 • لوله بازکنی شرق تهران و از بین بردن تضمینی بوی بد چاه
 • لوله بازکنی شرق تهران و بیرون آوردن گوشی و وسایل گرانبها از سیفون توالت
 • لوله بازکنی شرق تهران و رفع نم ساختمان بدون خرابی


از جمله خدمات لوله بازکنی شرق تهران میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

 • حفر انواع چاه های فاضلاب در شرق تهران از جمله حفر چاه جذبی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه دستی و حفر چاه برقی
 • لوله بازکنی و رفع هرگونه گرفتگی لوله با انواع دستگاه لوله بازکنی ازجمله دستگاه تراکم هوا ودستگاه فنر لوله بازکنی به صورت صد در صد تضمینی
 • رفع نشت چاه های دستشویی ایرانی و خارجیلوله بازکنی شرق تهران
 • بازدید و مشاوره رایگان بصورت شبانه روزی
 • نصب انواع سیفون ها و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی
 • رفع گرفتگی ها ی سینک ظرفشویی و رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی
 • رفع گرفتگی چاه، لایروبی چاه ، ترمیم چاه و حفر چاه در شرق تهران
 • لوله بازکنی و تخلیه چاه سینک توالت فرنگی و ایرانی
 • لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی
 • رفع بوی نامطبوع چاه فاضلاب ،دستشویی و حمام و رفع هر گونه نم زدگی و رطوبت در لوله کشی ساختمان
 • لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی توالت ، لوله کشی توالت فرنگی
 • تخلیه و لایروبی ساختمان های مسی ،استخر ها ،ساختمان های تجاری و تخلیه آشغال گیر و لجن گیر در شرق تهران

رفع نشتی لوله پلیکا

لوله های پلیکا یکی از اصلی ترین محصولات در صنعت آب و فاضلاب در جهان می باشند. این لوله ها هزینه ساخت پایینی دارند و رقابت ویژه ای با لوله های پلیمری، فی و چدنی در بازار دارند.

رفع نشتی لوله پلیکا

لوله های پلیکا یکی از اصلی ترین محصولات در صنعت آب و فاضلاب در جهان می باشند. این لوله ها هزینه ساخت پایینی دارند و رقابت ویژه ای با لوله های پلیمری، فی و چدنی در بازار دارند.

در دنيای متمدن و صنعتی امروز، جمع آوری و تصفيه فاضلاب امری بسیار مهم تلقی می شود. با توجه به محدودیت منابع مالی، چنين کاری تلاش فراواني را در مديريت هزينه ها می طلبد.


صفحه اصلینشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه arrow rtl مقالاتنشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه arrow rtl نشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه


نشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه


تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه 100% تضمینی - نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم و رطوبت بدون تخریب، رفع بوی نم و رطوبت
تشخیص دقیق و نقطه ای محل ترکیدگی و نشت لوله آب بوسیله دستگاه پیشرفته محصول آمریکا <<تشخیص عمقی با عمق بالا>> و انجام تعمیرات و اصلاحات لوله کشی و رفع نم و رطوبت
تعمیرات لوله کشی آب (نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله) و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی

کلیه امور بنایی مربوطه
تشخیص و لکه گیری گچ شوره زده و رفع نم و رطوبت گچ با مواد یا گچ کاری مجدد و کشته کشی پس از تشخیص محل ترکیدگی لوله و نشت لوله با دستگاه
تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله آب گرم و سرد شوفاژ با دستگاه و نشت یابی قسمت های مختلف لوله های موتورخانه و پکیج با دستگاه
تعمیرات لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی (پس از پیدا کردن محل ترکیدگی لوله و نشت یابی لوله با دستگاه)، تعویض و تبدیل توالت فرنگی و رفع گرفتگی توالت با دستگاه تراکم هوا
تشخیص و پیدا کردن علت بوی بد فاضلاب ساختمان و از بین بردن بوی بد فاضلاب پس از یافتن محل ترکیدگی لوله آب با دستگاه و نشت یابی لوله آب
تشخیص و رفع نم و چکه و از بین بردن رطوبت دیوار، تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه، تشخیص سوراخ و نشتی لوله آب، نشت یابی لوله آب و فاضلاب
ترکیدگی لوله در دیوار کف و سقف، تشخیص ترکیدگی لوله ی دیوار، کف و حتی سقف ساختمان
ترکیدگی لوله در دیوار کف و سقف، تعمیر و سرویس توالت فرنگی در صورت نشت و ترکیدگی لوله آب از لوله کشی توالت نشت یابی توالت فرنگی با دستگاه
پیدا کردن محل ترکیدگی لوله آب و نشتی با عمق بالا، تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه و رفع نم و رطوبت ساختمان


نحوه رفع نشتی لوله فاضلاب و ترمیم لوله ها


ترمیم لوله های فاضلاب

ترمیم و تعمیر لوله های فاضلاب ساختمان سوای داشتن داده ها کافی در خصوص خصوصیات فیزیکی و فنی آنان و هم چگونگی آب بندی اتصالات اشکال لوله های ساختمانی , غیر ممکن و غیر فنی است . به همین جهت در پی به معرفی مختصری از اشکال لوله های فاضلاب میپردازیم . اشکال متفاوت لوله فاضلاب ساختمانی نظیر : پلیکا یک لایه و فشار توانمند , پی او سی , پوش فیت , گالوانیزه و چدنی در لوله کشی ساختمان بکار میرود و هر مورد از اشکال لوله ها ساختار و کالا مشخصی دارا هستند و از نقطه حیث روش نصب و اجرا , مکانیسم آب بندی و بقیه مولفه ها , با معایب و محاسنی همراهند .


تعمیرات سیفون و لوله کشی فاضلاب توالت:


عمده دلایلی که سبب بروز مشکلات در قسمت سیستم لوله کشی توالت می شود مربوط به سیفون می باشد.مهمترین علت خراب شدن سیفون ، از بین رفتن آب بندی آن است. این خرابی ناشی از اختلاف فشار بین دو طرف سیفون و یا از بین رفت چسب اتصال می باشد. گاهی نیز سیفون توالت دچار نشتی می شود. نشتی آب از این وسیله به قدری بی سر و صدا صورت می گیرد که امکان تشخیص آن بسیار سخت است.

اگر سیستم لوله کشی توالت دچار گرفتگی شده باشد با لایروبی لوله به کمک دستگاه فنر لوله بازکنی برقی و یا دستگاه تراکم هوا می توان گرفتگی را برطرف نمود.


علل عمده نشت لوله های PVC

مهم ترین علل نشت لوله های پی وی سی عبارت است از:

تحت فشار گرفتن تبدیل برنجی در لوله کشی پلاستیکی
سوراخ شدن لوله های پلاستیکی بر اثر مدفون کردن آن در خاک حاوی سنگریزه های تیز.
بار دینامیکی مانند عبور خودروها بر روی لوله هایی که به مقدار کافی با شن پوشانده نشده یا در عمق ایمنی دفن نشده اند، باعث بروز نشتی یا پیچ خوردن لوله ها می شود. حتی چنانچه لوله آب دفن شده نشت نکند، ولی له شدگی یا تاب داشته باشد، جریان و فشار آب در ساختمان با کاهش زیادی همراه خواهد بود.
یخ زدن لوله: لوله های پلاستیکی نسبت به لوله های فی در برابر یخ زدگی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. درصورتیکه لوله فاضلاب یا منبع محتوی آب باشد و در دمای بسیار پایین قرار قرار گیرند، احتمال ترک خوردگی و ترکیدگی وجود دارد.
شکنندگی لوله بر اثر حرارت: قرار گیری لوله های پلاستیکی در معرض گرمای زیاد در هنگام لوله کشی باعث بروز تغییرات شیمیایی در پلاستیک می شود. در نتیجه این امر، لوله شکننده شده و احتمال ترک خوردگی و نشتی بالا می رود.
گرم نشدن لوله پلاستیکی به میزان کافی حین اتصال مفصل باعث ترک برداشتن لوله می شود (بر اثر تحمیل نیرو بر بست یا اتصال می شود).

عوامل ایجاد نشتی در لوله های فاضلاب


کارداران به وجود آورنده نشتی :

وجود فشار غیرمتعارف در لوله های فاضلاب

عدم نصب درست و جاگذاری اصولی لوله های فاضلاب

خوردگی تدریجی لوله های فاضلاب بر اثر عبور سیال

اعمال ضربه های پیش گویی نشده به لوله کشی فاضلاب و اتصالات آن

در شرایطی که محل نشتی لوله کشی آب یا این که فاضلاب در درون محدوده مجتمع باشد می بایست از یک شخص زبده در قضیه تشخیص پارگی لوله با دستگاه امداد گرفت . ولی در شرایطی که نشتی به لوله های دارای اهمیت آب و لوله هایی که متصل کننده فاضلاب ساختمان به فاضلاب شهری می باشند مربوط باشد , می بایست اداره آب و فاضلاب را در جریان خلل اتفاق افتاده قرار اعطا کرد .

تعویض لوله های کهنه به لوله های نو:

در صورت قدیمی بودن سیستم لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان تعویض لوله امری ضروری می باشد. اگر ساختمان شما قدیمی است و لوله های آن دچار نشتی شده اند با یکبار نشت یابی و رفع نم دیوار کار تمام نخواهد شد و پس از گذشت مدتی دوباره در قسمتی دیگر شاهد نشتی آب خواهید بود. از این رو بهتر به فکر تعویض لوله های آب یا فاضلاب منزل خود باشید.

منبع: رفع انواع نشتی لوله


تعمیر کولر گازی در تهران

همانطور که می دانید تعمیر کولر گازی نسبت به تعمیر کولر های ابی هزینه بیشتری را دارد. البته کولر های گازی از قدرت بیشتر و سرمای خیلی بالاتر و بدون صدا می باشد که امروزه کولر آبی جای خودشو به کولر گازی داده است.

تعمیر کولر گازی

همانطور که می دانید تعمیر کولر گازی نسبت به تعمیر کولر های ابی هزینه بیشتری را دارد. البته کولر های گازی از قدرت بیشتر و سرمای خیلی بالاتر و بدون صدا می باشد که امروزه کولر آبی جای خودشو به کولر گازی داده است.

تعمیر کولر گازی اسپلیت

سازندگان کولر گازی اسپلیت را به دو بخش تقسیم بندی کرده اند که یک قسمت از آن در داخل اتاق نصب می شود و دیگری در خارج از اتاق و در بالای پشت بام وصل می شود که در اصل بخش بیرونی موتور یا کمپرسور است که برای کاهش صدا آن را به دور از اتاق نصب می نمایند.

این نوع از کولر از دیگر هم نوع های خود مانند کولر گازی پنجره ای و همچنین قابل حمل فضای بیشتری را نیاز دارد. تکنسین متخصص ما برای تعمیر کولر اسپلیت مهارت بسیار بالایی دارند و شما می توانید در کم ترین زمان ممکن کولر گازی اسپلیت خود را تعمیر نمایید چراکه تعمیرکاران ما کلیه برند ها و انواع کولر را به صورت تخصصی تعمیر می کنند.


آموزش تعمیرات کمپرسور اسکرول:

نوع دیگری از کمپرسورهای مورد مصرف در کولر های گازی می باشند که معمولاً در ظرفیت های بالا مورد استفاده قرار می گیرند . مکانیزم داخلی این کمپرسور ها از دو قطعه حونی شکل تشکیل شده که یکی ثابت و دیگری متحرک می باشد که حرکت حون متحرک باعث فشرده شدن گاز بین این دو شده و فشار لازم را در خروجی ایجاد مینماید. از مهمترین مزایای این کمپرسورها راندمان بالا، صدای کم و طول عمر زیاد آن است.


خدمات نصب و تعمیر کولر گازی برای کلیه برند ها:

یکی از نگرانی های مشتریان خدمات برند دستگاه کولر گازی است در صورتی که ما به همه ی خدمات کولر گازی برای همه برندها خدمات انجام می دهیم. کارشناسان سایت تاسیسات بخواهید تا کارتان را راه بیاندازند.

برای ما مهم نیست که کولر گازی خود را از کجا تهیه کردید از هر برند و مدل مختلف که باشد ما آن را تعمیر می کنیم.

خدمات کولر گازی شامل: تعمیر کولر گازی ، نصب ، شارژ ،جابه جایی ، باز کردن فوری کولر گازی انجام می شود.

خدمات تعمیر کولر گازی و اسپیلت برای کلیه برند هایی مثل: اجنرال ، جنرال ، ال جی ، سامسونگ ، توشیبا، گری ، مدیا ، هیتاچی ، شارپ ، میتوبیشی، هایسنس و . انجام می شود.

اگر به خدمات تعمیرات انواع برندهای کولر گازی از جمله اجنرال نیاز دارید می توانید به صفحه خدمات تعمیرات کولر اجنرال در تاسیسات سرویس مراجعه کنید.


تعمیرات کولر گازی ایستاده در تهران

کولر گازی ایستاده مشخص است که از قدرت بسیار بالایی بهرمند است و در فروشگاه ها و اماکن عمومی نیز بیشتر استفاده می شود! البته در فضا های نسبتا بزرگ به دلیل سرمایش خوب این کولر افراد از این دستگاه استفاده می نمایند. در برخی موارد که صاحب خانه ها امکان نصب کولر گازی پنجره ای و یا نصب اسپلیت را ندارند به استفاده از کولر گازی ایستاده روی می آورند.


سرویس اسپیلت

سرویس باعث کم شدن فشار بر روی اسپلیت می باشد.اگر بخواهیم دقیق تر به آن نگاه کنیم سرویس اسپلیت برای بالابردن قدرت و شتاب دهی باد و قدرت خنک کنندگی بالاتر و کم تر فشار امدن به اسپلیت می باشد.به طور معمول باید سالی یک بار حتما اقدام به سرویس اسپلیت خود کنید.


تعمیرکولرگازی و سرویس کولرگازی

لازم به ذکر است یک نکته را برای شما عزیزان بیان کنیم.این متن برای افرادی نوشته شده است که تعمیرکولرگازی در گوگل سرچ می کنن و یا افرادی که سرویس کولرگازی در سایت سرچ می کنند و فاصله یا همان اسپیس را رعایت نمی کنند. در کل اگر قصد تعمیرکولرگازی و یا سرویس کولرگازی دارید به راحتی می توانید باما نسبت به تعمیر کولرگازی و سرویس کولرگازی اقدام نمایید.


آشنایی با مدل های اواپراتور (تبخیر کننده)

مجموعه ای از لوله های مسی و صفحات آلومینیومی مشبک با طراحی خاص می باشد که در بخش داخلی دستگاه (Indoor) قرار گرفته و محل خنک سازی هوا (در حالت سرمایش) و یا دفع گرما (در حالت گرمایش) میباشد. به عبارتی هوای درون اتاق با مکیده شدن از قسمت بالای یونیت داخلی وارد محفظه اواپراتور شده و پس از خنک شدن (در حالت سرمایش) و یا گرم شدن (در حالت گرمایش) از قسمت پایینی آن به سمت اتاق دمیده میشود.


شارژ کولر گازی یا اسپیلیت:

شارژ کولر گازی به دلیل این که اسپیلیت دارای اتصالات مهره ای استباید گاز کولر گازی را خارج کنید. وقتی اسپیلیت باد گرم می زند یکی از دلیل این مشکل یعنی گاز در حال تمام شدن است.

در آن موقع باید دستگاه کولر گازی را خاموش کنید و کار کردن بدون گاز باعث سوختن کمپرسور و یا یکی از قطعات اسپیلیت می شود.

برای شارژ کردن کولر گازی با مرکز مجاز تعمیر کولر گازی تماس بگیرید تا تعمیرات را انجام دهند. بعد از نشتی اسپیلت و وکیوم کردن ( تمیز کردن هوا و رطوبت در داخل اسپیلیت) کولر گازی گاز آن را شارژ کنید.

همچنین اگر به خدمات تعمیرات کولر گازی در کرج نیاز داشتید می توانید از اینجا وارد شوید.

زمان تعمیر کولر گازی

چه زمانی نیاز به تعمیر کولرگازی احساس می شود؟ در هنگام استفاده از کولرهای گازی ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه شوید. در صورتی در کولر گازی خود هر یک از مشکلات زیر را مشاهده کردید، زمان تعمیر کولر گازی فرا رسیده و لازم است که حتما با یک مرکز تعمیرات مجاز و متخصص تماس بگیرید .

تعمیر کولر گازی از آن جهت حائز اهمیت است که این وسیله ارتباط مستقیمی با رفاه حال کاربران به خصوص در فصل گرم دارد، لذا تعمیر کولر گازی در واقع به معنی فراهم آوری آرامش و حال خوب برای کاربران است. در این بخش به ذکر برخی از مشکلات رایج در کولرگازی می پردازیم.


لوله بازکنی میرداماد و تخلیه چاه میرداماد


خدمتی دیگر از لوله بازکنی پرتقال , خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی میرداماد در تهران با کمک سرویسکارانی با تجربه ی بالای ۲۰ سال در در امر لوله بازکنی و تخلیه چاه و با کمک بهترین دستگاه های تخلیه چاه و لوله بازکنی در خدمت شماست.

لوله بازکنی میرداماد و تخلیه چاه میرداماد


خدمتی دیگر از لوله بازکنی پرتقال , خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی میرداماد در تهران با کمک سرویسکارانی با تجربه ی بالای ۲۰ سال در در امر لوله بازکنی و تخلیه چاه و با کمک بهترین دستگاه های تخلیه چاه و لوله بازکنی در خدمت شماست.

پر شدن چاه فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلاب از مسائلی است که ممکن است در هر زمان و هر ساختمانی اتفاق بیفتد. پر شدن چاه ، بسته به عوامل مختلف ، در زمانهای مختلفی اتفاق می افتد.

مثلا در چاه هایی که در قسمت های کوهستانی شهر باشند سنگی باشند ، دارای کشش آب کمتری هستند و همین کار باعث پر شدن زود به زود چاه در چند سال می شود ولی چاه هایی که دارای کشش بالایی هستند و از جنس شنی ، شاید پس از ۲۰ یا ۲۵ سال پر شوند.


مایع شیمایی برای لوله بازکنی میرداماد:


در بسیاری از مواقع برای گرفتگی کم و ضعیف چاه از مایع لوله باز کن، پودری شکل است که مانند اسید از آن استفاده می شود. شاید این مواد در کوتاه مدت بتواند مشکل شما را حل کند.

ولی اگر شی بزرگ و سفتی درون لوله های آب و یا فاضلاب گیر کرده باشد، چاره ای جز تخلیه و لوله بازکنی تخصصی نیست. در مورد مواد لوله بازکنی باید زمان استفاده نکردن از آب درون لوله را با توجه به دستورالعمل هر کارخانه مد نظر قرار دهید.


اسید لوله بازکنی میرداماد:


این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از اسید لوله بازکن برای باز کردن لوله چاه، به دلیل قدرت بالایی که در خوردن اشیا دارد، ممکن است مواد زاید گیر کرده درون لوله و شیرآلات را از بین ببرید، ولی می تواند باعث از بین رفتن و خورده شدن لوله ها بشود. قطعا آسیب جدی اسید برای بدن و پوست شما ضرر دارد وحتما نکات ایمنی را رعایت کنید.


دلایل پر شدن چاه:


بیشتر مواقع راه آب ظرفشویی یا دستشویی به مرور گرفته می شود و آب به خوبی حرکت نمی کند ، این اشکال معمولا در خانه های قدیمی بیشتر به چشم می خورد هر از گاهی باید با سیفون تلمبه زدن یا ازمواد باز کننده لوله مثل مایع لوله بازکنی یا اسید استفاده کنید تا راه آب باز شود .

اما اشکال اینجاست که استفاده از این مواد به خودی خود باعث دردسر می شود . چون اسید باعث از بین رفتن لوله ها می شود ساده ترین و مطمئن ترین و بی خطرترین راه استفاده از لوله باز کن ها مثل دستگاه فنر زنی صنعتی هست لوله کش ها از این وسیله پیشرفته برای باز کردن لوله استفاده می کنند که هیچ صدمه ای به لوله وارد نمی کند.


طوقه چینی و کول گذاری چاه فاضلاب:


طوقه چینی و کول گذاری چاه فاضلاب و چاه آب شیوه ای است که در آن کول هایی که از سیمان درست شده است را از قسمت پایین چاه تا بالای چاه قرار می دهند که در این روش کول ها از ریزش چاه جلوگیری می کند و در نتیجه عمر چاه نیز افزایش می یابد که باید توسط نیروی انسانی با مهارت بالا و با تجربه انجام شود.

از کول در هنگام حفاری چاه های برای جلوگیری از ریزش خاک به درون چاه استفاده می کنند. استفاده از کول درون چاه ها بسیار مناسب است و مزیت های بسیاری دارد. زیرا از ریزش چاه جلوگیری کرده و مانع از ریزش خاک و به درون چاه آب وفاضلاب می شود.

ادامه مطلب: لوله بازکنی میرداماد در سایت پرتقال


خدمات تشخیص ترکیدگی لوله و نشتی لوله آب


یکی از معضلاتی که اکثر مردم با ان روبرو هستند مشکل نم و رطوبتی هست که در دیوار یا سقف منزل در آپارتمانها رخ می دهد.

خدمات تشخیص ترکیدگی لوله و نشتی لوله آب


یکی از معضلاتی که اکثر مردم با ان روبرو هستند مشکل نم و رطوبتی هست که در دیوار یا سقف منزل در آپارتمانها رخ می دهد.

این مشکلات باید در سریع ترین زمان رفع شود چون واقعا یک مشکل اساسی تلقی می شود و اگر در سریعترین زمان رفع نشود می توانند خرابی بیشتری به بار بیاورد.


در ادماه نکات مهم و انواع خدماتی که باید و می توان برای هرگونه مشکل در ترکیدگی لوله و یا جلوگیری از ترکیدگی لوله انجام داد را بررسی می کنیم.

bull; تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب و انجام کلیه تغییرات ازقبیل تبدیل لوله کشی به رو کار و یا توکار بنا به نیاز و یا درخواست شما.

bull; انجام کلیه امور بنایی از قبیل کاشی و سرامیک کاری و تعمیرات مربوطه

bull; تشخیص نشتی لوله های آب شوفاژ

تشخیص ترکیدگی لوله آبدر شرق تهران و نشت آب و فاضلاب در چاله آسانسور

bull; تشخیص ترکیدگی و نشت یابی لوله های موتورخانه و پکیج

bull; تعمیر لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی و ایرانی

bull; تبدیل و تعویض توالت فرنگی و ایرانی

bull; رفع گرفتگی توالت با دستگاه تراکم هوا

bull; تشخیص علت و از بین بردن بوی بد فاضلاب که به علتهای مختلف بوجود می آید

bull; رفع نم و چکه آب و از بین بردن کامل رطوبت در دیوار کف ، سقف و . در ساختمان

bull; تشخیص ترکیدگی در همه جای ساختمان مثل سقف ، انباری ها ،راه پله ها و.

انواع دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله :

bull; تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه آتیک شبکه آب

bull; تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه رادیویی شبکه آب

bull; تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه آتیک عقربه ای

bull; تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه آتیک تمام دیجیتال PICO

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در تهران , تشخیص ترکیدگی لوله به صورت تضمینی


نشت یابی دستگاه های مرطوب کننده کل خانه

عموماً بیشتر مرطوب کننده های داخل ساختمان دارای سیستم گرمایشی مرکزی تحت فشار هوا هستند. این دستگاهها معمولا به شومینه متصل می شوند و به صورت مستقیم به لوله های انتقال آب وصل می شوند و منبع مدام آب را از تجهیزات مخزن دراختیار میگیرد.

این تجهیزات بیشتر شامل سرریزی است. چنانچه شیر پر کننده بسته نشود، به فاضلاب رو زهکش می شود. این امر باعث نشت طی ماه ها و سال ها می شود، بدون اینکه شما متوحه این مشکل شوید.

کنترل و بررسی این نوع تجهیزات در فصول گرم اهمیت دارد و منبع آب تجهیزات، در فصول بلااستفاده می بایست قطع باشد.


تشخیص ترکیدگی و نشت یابی لوله آب با دستگاه تا چه عمقی امکان پذیر است؟

عمقی که دستگاه ها صوتی تشخیص می دهند تا حدود 40 سانتی متر است.بنابراین نباید انتظار تشخیص ترکیدگی لوله در اعماق بیشتر از 40 سانتی متر را از این دستگاه ها داشت.مگر اینکه میزان نشت لوله بسیار قابل توجه باشد و صوتی که ایجاد می کند از اعماق با دستگاه قابل تشخیص باشد.

بنابراین این دستگاه ها برای یافتن محل نشت در ساختمان ها قابل استفاده است و برای نشت های صنعتی و . روش های دیگری وجود دارد.


تشخیص ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در قم به وسیله دستگاه های آمریکایی و ژاپنی با عمق بالا

روال کار اینگونه است که محل دقیق نشتی ابتدا پیدا میشود (همان جایی که صدای نشتی آب بلند باشد).


مراحل تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

برای اینکه محل دقیق مشخص بشود فرد تعمیرکار دستگاه را در نقاط مختلف می چرخاند معمولا اولین جایی که صدا بین لوله و شیر بلند باشد علامت زده میشود .خود فردی که با دستگاه کار می کند دستگاه را در بخش های مختلفی چرخاند تا بالاترین صدا را پیدا کند.

میزان صدا بستگی به سطح روی لوله ، میزان نشتی ، میزان فشار آب وارد شده به لوله ،نوع خود لوله و قطر لوله ،عمق لوله ، نوع خاکی که روی لوله است بستگی دارد.


میزان دقت دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

با فاصله تقریبی 10 سانتی متر محل ترکیدگی لوله رامشخص می کند


عمق قابل تشخیص نشتی آب با دستگاه

دستگاه های مختلفی برای نشت یابی وجود دارد انواع خانگی آن تا عمق40 سانتی متر مناسب است.

آیا دارید از شهر خارج می شوید ؟

ما به شما دستگاه هوشمند تشخیص ترکیدگی لوله آب به شما کمک می کند تا در صورت نشتی آب به صورت اتوماتیک قطع بشود. این دستگاه به شبکه اینترنتی وصل است و می توان آن را روی لوله کشی ساختمان ها نصب کرد.

تنها با ریختن برنامه آن روی گوشی و وصل شدن دستگاه به وایرلس خانه ، شمامی توانید از هر گونه شرایط محیط منزلتان آگاهی یابید.

مثلا شرایطی را در نظربگیریدکه شما برای تعطیلات از شهر خارج شده اید و سیستم گرمایشی خانه را به خاطر جلوگیری از اتلاف انرژی بسته اید ( خاموش کرده اید) ولی با کاهش دما لوله ها یخ می زند و باعث ترکیدگی می شود .

کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب این است که با سنسور رطوبتی که درآن تعبیه شده جلوی وقوع این ترکیدگی را بگیردو شیر اصلی آب را ببندد.


خدمات لوله بازکنی در تهرانپارس و سعادت آباد و شهرک غرب

انواع خدمات لوله بازکنی شمال رفع گرفتگی لوله - تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی و موارد دیگر که در ادام مطلب آمده است از جمله خدماتی هست که در 3 منطقه و مناطق دیگر نیز توسط شرکتهای قوی در امر خدمات لوله بازکنی و تخلهی چاه باید انجام شود.

خدمات لوله بازکنی در تهرانپارس و سعادت آباد و شهرک غرب

انواع خدمات لوله بازکنی شمال رفع گرفتگی لوله - تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی و موارد دیگر که در ادام مطلب آمده است از جمله خدماتی هست که در 3 منطقه و مناطق دیگر نیز توسط شرکتهای قوی در امر خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه باید انجام شود.

اگر لوله یا چاه گرفته شده نیاز به لایروبی داشته باشد هزینه لایروبی به صورت جداگانه محاسبه می شود. معمولا قیمت لوله بازکنی به صورت تلفنی به مشتری اعلام می شود اما تا زمانی که فرد لوله بازکن به محل حضور نیابد و لوله و چاه گرفته شده را نبیند و علت آن را تشخیص ندهد به طور نهایی نمی توان قیمتی بابت آن ارائه داد.


مثلا اگر نوع گرفتگی لوله یا چاه بر اثر مواد سخت مثل سیمان و بتن باشد برای باز کردن آن نیاز به ابزار خاصی می باشد که مسلماً هزینه آن نسبت به باز کردن یک لوله معمولی که بر اثر مواد سخت مثل قیر و سیمان گرفته شده است، بیشتر خواهد بود.

مناطق تحت پوشش:


لوله بازکنی تهرانپارس- لوله بازکنی نارمک - لوله بازکنی شهرک غرب - لوله بازکنی الهیه - لوله بازکنی پیروزی - لوله بازکنی نیاوران - لوله بازکنی پاسداران - لوله بازکنی فدک و امجدیه -لوله بازکنی سعادت آباد- لوله بازکنی در سایر مناطق.


علت اصلی گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از راه لوله های فاضلاب وارد می شوند. گاهی اوقات وجود انواع مختلفی از مواد نظیر مو، مواد پلاستیکی، چربی های فراوان و غیره، باعث ایجاد لایه ای مقاوم به آب می شود که این بستر ضد آب سرتاسر پیکره ی کانال فاضلاب را می پوشاند و نتیجه ی آن جلوگیری از نفوذ آب در چاه می باشد.

همین موضوع باعث زود سر ریز شدن چاه شده از اعلایم پرشدن چاه فاضلاب می توان به بوی بد فاضلاب در ساختمان , بالا زدن آب توالت و گرفتگی توالت , باز نشدن توالت , وجود ات موزی مثل سوسک در ساختمان و نام برد در زمین های غیر ماسه ای ، عدم کشش و مکش آب در خاک بوجود می آید که به علت کم قطر بودن چاه و نداشتن انباری، مادر چاه در زمانی مشخص پر می شود. در زمین های شنی ، خطر پرشدن چاه به مراتب کمتر از زمین های خاکی است .


لوله بازکنی ارزان


رفع گرفتگی انواع (لوله فاضلاب) با مدرن ترین دستگاه لوله بازکنی و فنر فولادی،دستگاه پمپ هواو وگیوم توسط سرویس کار ماهر و مورد اعتماد شرکت خدماتی امداد پایتخت در هر ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی میکوشد تا مشکل شهروندان را برطرف سازد.

 • خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در شهرک غرب
 • رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و لوله بازکنی شهرک غرب شبانه روزی
 • باز کردن گرفتگی راه آب ظرفشویی یا همان سینک آشپزخانه
 • رفع نشت چاه های دستشویی ایرانی و خارجی در کمترین زمان
 • بررسی و مشاوره رایگان بصورت شبانه روزی و ۲۴ ساعته
 • نصب و راه اندازی انواع سیفون ها برای توالت ایرانی و توالت فرنگی
 • تعویض کردن کاسه توالت فرنگی به ایرانی و یا ایرانی به فرنگی
 • بیرون آوردن وسایل های ریخته شده در چاه فاضلاب
 • رفع بوی نامطبوع چاه فاضلاب ،دستشویی و حمام و رفع نم
 • حفر انواع چاه های فاضلاب در شهرک غرب از جمله حفر چاه جذبی
 • کول گذاری و لوله بازکنی در شهرک غرب و تخلیه چاه در شهرک غرب شبانه روزی


علت گرفتگی لوله و چاه


اگر لوله یا چاه منزل شما گرفته است و به دنبال دلایل و عوامل بوجود آورنده ی آن هستید، می توانید از طریق سایت فنی کارا شماره افراد متخصص و کارشناس در امر لوله بازکنی را پیدا کنید و با آنها تماس بگیرید تا نسبت به بررسی و پیدا کردن علل به وجود آورنده گرفتگی لوله و چاه اقدامات لازم را انجام دهند. تا زمانی که علت دقیق گرفتگی لوله و چاه مشخص نباشد، می توان مشکل گرفتگی لوله و چاه را برطرف کرد، و هر گونه اقدامی در این زمینه به صورت موقت خواهد بود چرا که ممکن است بعد از مدتی دوباره لوله و چاه دچار گرفتگی شوند.


دراوردن موبایل از توالت


برای بیرون آوردن اشیایی مثل موبایل و ساعت از لوله ی توالت نیاز به گیره ی مخصوص خواهد داشت. بدترین تصمیم در این شرایط این است که با دست اقدام به بیرون اوردن شی خارجی از چاه توالت کنید. درصورت وارد کردن دست خود در توالت ممکن است دست شما در چاه توالت گیر کرده و کار را برای شما سختر کند.


لوله بازکنی


رفع گرفتگی انواع لوله با مدرن ترین دستگاه های فنرزنی فولادی و دستگاه پمپ هواتوسط سرویس کار ماهر و مورد اعتماد شرکت خدماتی لوله بازکنی در هر ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی میکوشد تا مشکل شهروندان را برطرف سازد.

رفع گرفتگی توالت فرنگی


رفع گرفتگی توالت فرنگی با مدرن ترین دستگاه های فنرزنی فولادی و دستگاه پمپ هواتوسط سرویس کار ماهر و مورد اعتماد شرکت خدماتی لوله بازکنی در هر ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی میکوشد تا مشکل شهروندان را برطرف سازد.

رفع گرفتگی لوله حمام


رفع گرفتگی لوله حمام با مدرن ترین دستگاه های فنرزنی فولادی و دستگاه پمپ هواتوسط سرویس کار ماهر و مورد اعتماد شرکت خدماتی لوله بازکنی در هر ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی میکوشد تا مشکل شهروندان را برطرف سازد.

رفع گرفتگی لوله سرویس بهداشتی


رفع گرفتگی سرویس بهداشتی با مدرن ترین دستگاه های فنرزنی فولادی و دستگاه پمپ هواتوسط سرویس کار ماهر و مورد اعتماد شرکت خدماتی لوله بازکنی در هر ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی میکوشد تا مشکل شهروندان را برطرف سازد.

تخلیه چاه شهرک غرب و تهرانپارس و سعادت آباد

۱-تخلیه انواع چاه های فاضلاب با دستگاه مکنده با کمترین تخریب درب چاه

۲-تخلیه چاه جزبی و تخلیه چاه سپتیک

۳-تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب

۴-لایروبی و کف تراشی چاه به وسیله نیروی انسانی مجرب

۵-حفر چاه نو

۶-طوقه چینی و کول گذاری برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه

۷-رفع بوی بد توالت و چاه فاضلاب

۸-رفع نم حمام،آشپزخانه و توالت

۹-اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری


لوله بازکنی و تخلیه چاه غرب تهران


تشخیص محل قرار گرفتن درب چاه ، باز نمودن درب چاه و بستن و طوقه چینی پس از اتمام کار توسط تشخیص کار ماهر.تخلیه چاه با تانکر های بزرگ بادسان و بنز ۹۱۱ با پمپ کفکش آبکش ، لجنکش ، ارتفاع زن و سپتیکی فوق قوی لجنکشی در اسرع وقت با نرخ دولتی.

لوله بازکنی و تخلیه چاه غرب تهران


تشخیص محل قرار گرفتن درب چاه ، باز نمودن درب چاه و بستن و طوقه چینی پس از اتمام کار توسط تشخیص کار ماهر.تخلیه چاه با تانکر های بزرگ بادسان و بنز ۹۱۱ با پمپ کفکش آبکش ، لجنکش ، ارتفاع زن و سپتیکی فوق قوی لجنکشی در اسرع وقت با نرخ دولتی.

تخلیه مکانیزه چاه ( تخلیه و لایروبی همزمان با ماشین) با تانکر های ساکشن مکنده بدون نیاز به پمپ و برق در زمان بسیار کوتاه و باز دهی فوق العاده بالا.

یک سوالی که برای بیشتر مشتریان ما پیش می آید این است که کدام روش برای خالی کردن چاه فاضلاب مناسب و به صرفه است ؟

استفاده از تانکر های بزرگ با پمپ های لجن کش کفکش به دلیل نداشتن هیچگونه سر و صدا هیچ آلودگی ، زمان کوتاه جهت تخلیه چاه ، تخلیه بیش از ۹۰ درصد حجم فاضلاب و قیمت کم از بهترین و مناسب ترین روشهای تخلیه چاه می باشد.

اگر نیاز به یک مرکز لوله بازکنی ارزان در تهران و یاتخلیه چاه در غرب تهرانرا دارید و قیمت نیز برایتان بسیارمهم تلقی میشود و همچنین تمیزی کار هم بسیار مهم است ، بهتر می باشد بگویم که پسهمین حالا با ما تماس بگیرید.

ما با کادر متعهد خود با قیمتی منصفانه کلیه خدمات را بصورت شبانه روزی در سراسر تهران انجام می دهیم.

ما بصورت تضمینی از شمال تهران گرفته تا جنوب تهران ، از شرق تا غرب ما در تمامی مناطق در خدمتتان هستیم.

تنها هدف ما ، جلب رضایت و اعتماد شما بزرگواران است زیرا معتقد هستیم که بقای عمر هر شغلی مشتریان آن است !


لوله بازکنی و سایر خدمات شرکت در این منطقه

کاشی کاری کاشی کار سرامیک ساختمان
گچ کاری ساختمان
تعمیر عایق و ایزوگام کف حمام توالت و سقف ساختمان
تعمیر لوله کشی شوفاژ ، پکیج ، موتورخانه
لکه گیری گچ دیوار و سقف شوره زده و نم دیده
تعمیر تاسیسات ساختمانی برق کشی لوله کشی آب فاضلاب
تعمیر کولر سرویس کولر آبی و گازی تعمیرات برق کشی
نصب شیرآلات تعمیر و سرویس شیرآلات خراب
تعمیر پمپ آب خانگی
ضدعفونی آب مخزن ، استخر ، آکواریوم رفع بوی بد آب-تصفیه خانه

تخلیه چاه فاضلاب، به تخلیه آب و لجن چاه فاضلاب گفته میشود.

پر شدن چاه فاضلاب بسته به شرایط مختلف مسئله ای اجتناب ناپذیر در ساختمان ها می باشد وحتما با روش های اصولی و ایمنی توسط تیمتخلیه چاه در شرق تهرانسایت پرتقال صورت گیرد.

حال از کجا بدانیم به تخلیه چاه نیاز داریم ؟
مشاهده سوسک های زیاد در اطراف چاه ولوله های خروجی از چاه.
پیچیدن بوی بد در ساختمان در طبقات اول بو بیشتر به مشام میرسد.
بالا زدن آب از پایین ترین سطح کفشور و استفاده در طبقات فوقانی و بیشتر شدن حجم آب جمع شده در پایین ترین نقطه.
بالا آمدن آب در توالت و . در مواقع مصرف زیاد.


لوله بازکنی و رفع هر نوع گرفتگی لوله های فاضلاب در غرب تهران با استفاده از لوله بازکن های متخصص و حرفه ای

- لوله بازکنی منحولها در غرب تهران
- لوله بازکنی کانالها در غرب تهران
- لوله بازکنی اگوی شهری در غرب تهران
- لوله بازکنی لوله های خانگی در غرب تهران
- لوله بازکنی سینک توالت و توالت فرنگی در غرب تهران
- لوله بازکنی سینک ظرفشویی و آشپزخانه در غرب تهران
- لوله بازکنی لوله ها و چاه حمام در غرب تهران
- رفع گرفتگی لوله پشت بام، لوله لباسشویی و فاضلاب شهری در غرب تهران
- لوله بازکنی توسط دستگاههای پیشرفته ژنراتور با فنرهای فولادی و تراکم هوا (واترجت) در غرب تهران
- لوله بازکنی در کمترین زمان ممکن با رضایت مشتری
لوله بازکنی در غرب و شرق تهران


خدمات لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله این روزها با توجه به اهیمت آن بسیار مهم شده هست. اکثر مردم دوست دارند که بتوانند در سریع ترین زمان مشکلاتشان حل شود. اما نکته مهم این هست که نمی شود براحتی به هرکسی برای این خدمات اعتماد کرد.

لوله بازکنی در غرب و شرق تهران


خدمات لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله این روزها با توجه به اهیمت آن بسیار مهم شده هست. اکثر مردم دوست دارند که بتوانند در سریع ترین زمان مشکلاتشان حل شود. اما نکته مهم این هست که نمی شود براحتی به هرکسی برای این خدمات اعتماد کرد.

در این مطلب سعی خواهیم کرد مواردی را برای شما بیان کنیم تا بتوانید اطلاعات بیشتری از نوع خدمات دهی شرکتهای ارائه دهنده لوله بازکنی و تخلیه چاه بدست بیاورید و هم شرکت های خوبی را برای شما در مناطق شرق و غرب تهران معرفی خواهیم کرد که جزو بهترین شرکتهای خدمات دهی می باشند.


می دانیم که گرفتگی چاه توالت ، سینک ظرفشویی ، لباسشویی و . برایتان دغدغه ذهنی ایجاد کرده. ما این دغدغه را حل می کنیم خدمات لوله بازکنی ما در غرب تهران تمامی نقاط تهران و کرج به صورت شبانه روزی ( حتی روزهای تعطیل و تعطیلات عید نوروز ) می باشد.


روش های انجام خدمات لوله بازکنی در غرب و شرق تهران


لوله بازکنی توسط دستگاه تراکم و پمپاژ هوا

دستگاه تراکم و پمپ هوا ، فشار هوای شدیدی تولید کرده و با پمپاژ این هوای متراکم شده به داخل چاه توالت یا لوله فاضلاب باعث باز شدن گرفتگی آن می شود. در این روش لوله بازکنی ، لوله باز کن مقداری آب به داخل لوله فاضلاب می ریزد که هوای متراکم شده از درز های لوله خارج نشود.

سپس لوله دستگاه تراکم هوا را وارد چاه فاضلاب کرده و به محض روشن شدن دستگاه ، فشار هوای شدیدی وارد مسیر لوله فاضلاب شده و گرفتگی باز می شود. در این روش ، لوله باز کن باید تجربه و مهارت زیادی در استفاده از دستگاه داشته باشد. استفاده از پمپ هوا ، زمان بر تر از فنر است.

اگر منطقه ای که شما فعالیت می کنید در منطقه شرق تهران باشد. سایت پرتقال در این منطقه نیز خدمت رسانی را انجام می دهد. می توانید با ورود به صفحه لوله بازکنی در شرق تهران در سایت پرتقال مراجعه کنید.

چاه بازکنی در غرب تهران با دستگاه فنر

معمول ترین و پر کاربرد ترین روش چاه بازکنی ، استفاده از فنر است که گاها به آن فنر فولادی نیز می گویند. کلافی از فنر داخل دستگاه وجود دارد که کار آن ارسال فنر به داخل لوله و چرخاندن فنر است .

دستگاه فنر لوله بازکنی در اکثر موارد با موفقیت گرفتگی را باز می کند. فنر علاوه بر رفع گرفتگی چاه توالت ولوله فاضلاب ، مسیر لوله های فاضلاب را جرم گیری نیز می کند و همچنین تمامی مواد جامع مسیر فاضلاب را جابجا کرده و گرفتگی را از بین می برد. مواد جامع پس از جابجا شدن ، به داخل چاه فاضلاب می افتند یا اگر به فنر گیر کنند ، از فاضلاب خارج می شوند.


خدمات فنی پرتقال دارای ابزاری پیشرفته بوده و با تعهد چند ساله خود ، اعتماد بسیاری از همشهریان عزیز تهران ، کرج و منطقه غرب تهران را کسب کرده است به طوری که روزانه تماس های زیادی از مشتریان قدیمی داشته و به این تماس ها افتخار می کنیم و این به دلیل وجود کادر مجرب و حرفه ای و قیمت های مناسب و رقابتی و رعایت اخلاق کاری است.


لوله بازکنی شرق تهران فوری ارزان

زمانی که لوله فاضلاب یا همان چاه فاضلاب داخل ساختمان اعم از لوله های موجود در آشپزخانه ، حمام ، توالت فرنگی و دستشویی ایرانی به مشکل بر خورد در اولین فرض بدون اتلاف زمان با یکی از دفاتر شرکت ما تماس بگیرید و با شرح کامل مشکل پیش آمده در خواست سرویسکار لوله بازکنی نماید تا در کمتر از نیم ساعت سرویسکار ما درب منزلتان حضور یابد مشکل را اساسی حل کند.

همچنین اگر در منطقه تهرانپارس حضور دارید سایت دگیری هم خدمات بازکردن لوله ها و تعمیرات لوله کشی را انجام می دهد. برای دریافت این خدمات می توانید از لوله بازکنی فوری و شبانه روزی تهرانپارس سرویس کمک بگیرید.


لوله بازکني شرق تهران اعم از :

تهران نو، تهرانپارس، نارمک، شهرک امید،شهرک زیتون، پیروزی، گرگان، وحیدیه، کالاد، شمس آباد، حکیمیه، نیروی هوایی، نظام آباد، مجیدیه، حشمتیه، منصورآباد
لوله بازکني شرق تهران با دستگاه جديد و با فنر مخصوص
در آوردن گوشي موبايل ، انگشتر طلا ، پلاک و.
در آوردن گوشي موبايل ، انگشتر طلا ، پلاک از لوله در لوله بازکنی شمال تهران
باز کردن لوله هاي داخل سيفون لوله فاضلاب - داخل توالت سنتي و فرنگي
تشخيص ترکيدگي لوله با دستگاه هاي پيشرفته تهران
تشخيص ترکيدگي لوله تهران با دستگاه هاي پيشرفته
باز کردن لوله حمام
بازکردن لوله پشت بام
بازکردن لوله توالت فرنگي
بازکردن لوله توالت ايراني
بازکردن لوله سينگ ظرف شويي
بازکردن تمام لوله هاي چدن قديمي
بازکردن لوله هاي کفشورها
بازکردن لوله هاي اصلي ساختمان


آیا محلول های اسیدی لوله بازکنی و چانته مفید است

بعضی از عزیزان خود اقدام به باز کردن لوله می کنند که در بیشتر مواقع هم ناموفق هستند چون نه ابزار لازم را دارند و نه مهارت کافی را در این کار دارا هستند و با اینکار تنها زمان را تلف کرده و شاید محیط را آلوده تر خواهند نمود.

ریختن محلول های لوله بازکنی اسیدی و چانته نیز بی فایده است به دو دلیل . دلیل اول اینکه وقتی لوله مثلا در فاصله ۳ متری گرفته ، لوله پر از آب است و با ریختن محلول درون آن ، محلول رقیق میشود و کارایی نخواهد داشت . وقتی هم که لوله باز است محلول به سرعت از لوله خارج شده و زمانی برای اثر گذاشتن روی گرفتگی نخواهد داشت.


لوله بازکنی غرب تهران
خدمات لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، در آوردن انگشتر ، موبایل و. از لوله ، حفاری چاه ، لایروبی و توقه چینی چاه و. در غرب تهران با بهترین کیفیت و بصورت ۱۰۰ درصد تضمینی با دستگاه های بروز و مدرن ( دستگاه ژنراتور برقی و دستگاه تراکم هوا ) در غرب تهران بدون تعطیلی و شبانه روزی انجام میشود .

ارائه بهترین خدمات در غرب ، شرق ، شمال و جنوب تهران

لوله بازکنی غرب تهران اعم از :

پونک، ستارخان، جنت آباد، آرباشهر، شهران، شهر زیبا، طرشت، چیتگر، گیشا، شهرک اکباتان، تهرانسر، آزادی، حصارک، فردوس و.


تشخیص ترکیدگی لوله شرق تهران

وجود نم و رطوبت و تبله گچ دیوار یکی از موارد آزار دهنده ای است که نمای داخلی ساختمان به شدت نا زیبا و خراب میکند . البته اگر زمان را از دست ندهیم و در همان روز های ابتدایی متوجه نم و رطوبت شدیم اقدام به رفع آن کنی مسلما کمتر خسارت خواهیم دید.

وجود ترکیدگی در لوله های آب ، شکستگی لوله های فاضلاب یا باز شدن اتصالات لوله های فاضلاب که بیشتر به علت ریختن اسید برای باز کردن لوله اتفاق می افتد ، باعث میشود آب یا فاضلاب در سقف و یا دیوار پیشروی کرده و گچ دیوار را خراب و بریزد و چهار چوب های درب ها را پوسانده و زنگ بزند.


لوله بازکنی فوری و ارزان قیمت در تهران (لوله بازکنی ارزان)

لوله بازکنی فوری و ارزان یکی از کارهای شرکت های خدماتی چاه و فاضلاب است. شرکت لوله بازکنی ارزان سعادت آباد با سابقه چندین ساله و داشتن نیروهای متخصص و مجرب، آماده ارائه خددمات در زمینه ی لوله بازکنی، تخلیه چاه، لوله کشی، حفر و ترمیم چاه، تشخیص ترکیدگی لوله، در آوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب و چاه، رفع بوی چاه فاضلاب، تخلیه و لایروبی چاه فاضلاب است.

لوله بازکنی فوری و ارزان قیمت در تهران (لوله بازکنی ارزان)

لوله بازکنی فوری و ارزان یکی از کارهای شرکت های خدماتی چاه و فاضلاب است. شرکت لوله بازکنی ارزان سعادت آباد با سابقه چندین ساله و داشتن نیروهای متخصص و مجرب، آماده ارائه خددمات در زمینه ی لوله بازکنی، تخلیه چاه، لوله کشی، حفر و ترمیم چاه، تشخیص ترکیدگی لوله، در آوردن اشیاء قیمتی از لوله فاضلاب و چاه، رفع بوی چاه فاضلاب، تخلیه و لایروبی چاه فاضلاب است.

لوله بازکنی فوری و ارزان سعادت آباد به صورت شبانه روزی و حتی در ایام تعطیل، خدمات مطمئن و به موقعی را به مشتریان و همشهریان عزیز در شهر تهران ارائه می کند.

در صورت بروز هر گونه مشکل از جمله گرفتگی لوله های فاضلاب، گرفتگی لوله های سرویس بهداشتی، گرفتگی توالت فرنگی، نشتی آب و می توانید با شرکت خدماتی لوله بازکنی فوری و ارزان سعادت آباد تماس بگیرید.

لوله بازکنی چیست؟ روش های مختلف لوله بازکنی

لوله بازکنی یکی از روش های رفع گرفتگی لوله های فاضلاب آب است که توسط افراد و شرکت های خدماتی لوله بازکن و تخلیه چاه صورت می گیرد. روش های مختلفی برای لوله بازکنی وجود دارد که با توجه به نوع گرفتگی لوله و تشخیص درست آن توسط افراد متخصص استفاده می شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر روش های لوله بازکنی را برایتان شرح می دهیم.

لوله بازکنی با مواد شیمیایی

یکی از ساده ترین راه های لوله بازکنی فوری و ارزان و باز کردن لوله های فاضلاب استفاده از لوله بازکن شیمیایی است. این روش برای گرفتگی های جزئی و سطحی کاربرد دارد.

فرض کنید در موقعیتی نامناسب چاه توالت یا سینک ظرفشویی شما بگیرد. در این زمان بهترین راه حل استفاده از لوله بازکن مواد شیمایی است که مشکل شما را در کمترین زمان و پاییین ترین هزینه رفع می کند.

توجه کنید: اگر چاه فاضلاب یا لوله های توالت شما توسط مواد سفت و سختی گرفته شده است. از این روش استفاده نکنید و حتما با افراد متخصص و شرکت های خدماتی چاه و فاضلاب تماس بگیرید.

لوله بازکنی مواد شیمیایی برای چه مواردی کاربرد دارد؟

استفاده از لوله بازکنی با مواد شیمیایی برای از بین بردن چربی و بوی بد فاضلاب و گرفتگی های چاهک آشپزخانه و سرویس بهداشتی مناسب می باشد.

روش مصرف: محلول لوله بازکن مخصوص بازکردن لوله های آشپزخانه یا سرویس بهداشتی را از فروشگاه ها تهیه کنید. مدت زمان و نحوه مصرف را طبق دستورالعمل روی محلول لوله بازکنی مواد شیمایی بخوانید و انجام دهید.

توصیه می شود برای پیشگیری از گرفتگی سینک ظرفشویی و لوله فاضلاب سرویس بهداشتی بهتر است؛ هر دوهفته یکبار یا ماهی یکبار محلول لوله بازکن را داخل لوله فاضلاب و چاه سرویس بهداشتی بریزید. با این کار می توانید چربی و مو و مواد کثیف را داخل لوله های فاضلاب از بین ببرید.

شاید این روش برای لوله بازکنی فوری و ارزان باشد. اما مهم ترین دلیلی که باعث می شود به شما پیشنهاد کنیم که از این روش فقط یکبار استفاده کنید خطرات جانبی و گازهای شیمیایی داخل آن هست.

این محلول ها بسیار از لحاظ شیمیایی خطرناک و برای سیستم تنفسی مضر می باشد. در صورت استفاده از این محلول ها حداقل فرزندان را از محیط مورد نظر دور نگه دارید. خودتان نیز حتما از ماسک استفاده کنید.

تماس با لوله بازکنی ارزان در سعادت آباد

در هر صورت بهتر است برای رفع گرفتگی های لوله های فاضلاب که باعث مسدود شدن لوله های ساختمان شده اند با لوله بازکنی فور و ارزان سایت ما تماس بگیرید. افتخار ما خدمت به مشتریان عزیز در سراسر تهران می باشد که به صورت شبانه روزی و فوری در خدمت همشهریان عزیز می باشیم.

لوله بازکنی با فنر

یکی از بهترین روش های تضمینی و مطمئن برای رفع گرفتگی لوله و چاه فاضلاب استفاده از لوله بازکنی با فنر است. در این روش دو مدل فنر لوله بازکنی وجود دارد:

 • فنر لوله بازکنی به روش دستی
 • فنر لوله بازکنی توسط دستگاه لوله بازکنی

ادامه مطلب در سایت سعادت آباد سرویس می باشد. برای دین ادامه مطلب می توانید به وبسایت سعادت آباد سرویس یا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

منبع: لوله بازکنی فوری و شبانه روزی در سعادت آباد سرویس


خدمات لوله بازکنی در تهران و کرج

در این مطلب درباره انوhع خدمات لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله خواهیم نوشت. اگر به این خدمات نیاز داشتید ابتدا مقاله را بخوانید , سایتهایی که اشاره کردم مراجعه کنید.

خدمات لوله بازکنی در تهران و کرج

در این مطلب درباره اناوع خدمات لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله خواهیم نوشت. اگر به این خدمات نیاز داشتید ابتدا مقاله را بخوانید , سایتهایی که اشاره کردم مراجعه کنید.


ارائه خدمات شبانه روزی و فوری در سراسر تهران و کرج ( بیش از ۳۰۰ لوله بازکن ماهر مستقر در تمام نقاط تهران )


ارائه بهترین خدمات لوله بازکنی

انجام خدمات لوله بازکنی با کمک گرفتن از جدیدترین ابزار روز همچون فنر فولادی و دستگاه ژنراتور، صورت می گیرد. مهم ترین فعالیت ما شامل تخلیه، حفر و طوقه چینی دهانه چاه، رفع گرفتگی لوله، پیدا نمودن محل نشت یا ترکیدگی لوله، بیرون کشیدن اجسام مختلف از چاه توالت، رفع بو و نم فاضلاب و موارد مشابه می باشد.


لوله بازکنی در تهران و کرج

یکی از اصلی ترین خدمات ما لوله بازکنی و تخلیه چاه با کادر مجرب و کمتر از نیم ساعته به سراسر کرج و تهران می باشد. در اینجا به سایت کرج سرویس اشاره می کنیم که سایت ارازئه دهنده تخصصی خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در کرج می باشد.

بیشترین علت گرفتگی لوله های فاضلاب آشپز خانه یا لوله فاضلاب لباسشویی این است روغن وغذای ته مانده ظروف وکولک لباس که وارد لوله میشود در داخل لوله فاضلاب ته نشین شده وبه مرور زمان روی هم انباشته میشود و لوله شروع به بستن روسوب می کندومسیر لوله باریک شده و باعث گرفته شدن مسیر میشود .

 • لوله بازکنی کرج و تخلیه چاه کرج همراه با ضمانت شرکت کوروش فوری
 • بکارگیری لوله بازکن ماهر جهت باز کردن انواع لوله ها در انواع سایزها
 • ارائه انواع خدمات ساختمانی در سراسر کرج توسط افراد متخصص
 • لوله بازکنی کرج و تخلیه چاه کرج در سراسر مناطق کرج و حومه
 • تشخیص مکان دقیق چاه و همچنین باز و بسته کردن درب چاه فاضلاب
 • لوله کشی در تمامی منطقه کرج و تعمیر کاری موتور خانه و شوفاژ
 • تشخیص مکان دقیق ترکیدگی لوله حمام و دستشویی و لوله توکار


برای جلو گیری از این مشکل بهتر است که هر دوسال یک بار لوله فاضلاب فنر زده ومسیر لوله شستشو داده شود و هر چاه یک بار تخلیه چاه کرج انجام شود.یکی دیگر از علت های گرفتگی لوله وکف شور نداشتن طوری دهانه کف شور وافتادن اشغال داخل سیفون می باشد.

لوله بازکنی فوری در تهران
لوله بازکنی فوری مزیت تبلیغاتی است که شرکت های لوله بازکنی در تهران از ان در تمامی تبلیغات خود استفاده می کنند.

کسانی که با این شغل اشنایی ندارند و یا اولین باری است که دنبال یک شرکت خدماتی معتبر برای رفع گرفتگی لوله فاضلاب و توالت ساختمان خود می گردند در تمامی تبلیغات کاغذی و یا به صورت وب سایت با واژه ی لوله بازکنی فوری در تهران برخورد می کنند.

این سوال برای انها پیش می اید که بر چه اساسی تمامی شرکت ها از واژه ی لوله بازکنی فوری استفاده می کنند؟

گستردگی مناطق و ترافیک خیابان های شهرهای بزرگ نظیر تهران،امر خدمت رسانی به موقع و سریع را کمی سخت و دور از انتظار کرده است.

اما ترافیک دلیلی نمی شود که شرکت های خدماتی برای توجیه تاخیر حضور سرویسکاران خود در محل مورد نظر از ان ها استفاده کنند.

شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه از این قاعده مستثنی هستند و برای حفظ رضایت مشتریان و پیشی گرفتن از رقبای خود سعی میکنند تا در کمترین زمان حاضر شوند.


روش های نوین لوله بازکنی :


1)لوله بازکنی به روش پمپ هوا:
در این روش از دستگاه مخصوص پمپ هوا با قدرت بالا استفاده می شود و روش کار به این صورت است که لوله بازکن مقداری اب به لوله فاضلاب تزریق می کند و پس از ان لوله دستگاه وارد لوله فاضلاب گرفته شده وارد می کند و با روشن کردن دستگاه فشار هوای قدرتمندی وارد مسیر لوله می شود و گرفتگی های موجود را بر طرف می کند.


2) لوله بازکنی با روش پمپ تراکم هوا:
در بسیار از موارد مشاهده می شود که گرفتگی به قدری زیاد است که دستگاه پمپ هوا جوابگو نیست و نیاز است تا از دستگاه قوی تری استفاده شود که در این موقعیت از دستگاه مخصوص تراکم هوا که قابلیت تنظیم شدن را نیز دارد استفاده می شود.

در این دستگاه لوله بازکنی می توان فشار وارده در لوله فاضلاب را تا چند برابر دستگاه های معمولی افزایش داد که از معایب این روش صدای بلند دستگاه است.


3)لوله بازکنی به وسیله دستگاه فنر :
بدون شک پر کاربردترین روش لوله بازکنی در تهران ، بازکردن لوله فاضلاب به وسیله دستگاه فنر است که توسط 90 در صد از لوله بازکن ها استفاده می شود و شما با هر شرکتی تماس بگیرید سرویسکار با این دستگاه اقدام به باز کردن لوله ها خواهد کرد.

دلیل کاربرد بالای این روش قدرتی است که فنر در لوله ایجاد می کند و قادر است تمامی اشیا جامد را جا به جا کرده و از بین ببرد و لوله را به طور کامل پاک سازی کند.

همچنین در سایت پرتقال هم می توانید خدمات لوله بازکنی براس استان البرز را دریافت کنید. این سایت هم گزینه خوبی برای این خدمات می باشد. پیشنهاد می کنم که برای رفتن به سایت پرتقال و صفحه لوله بازکنی کرج سایت پرتقال اینجا کلیک کنید.


تخلیه چاه در کرج

بهترین راه این است که برای یک بار تخلیه کامل ولایروبی وعملیات تراش و باز کردن چشمه و روزنه های چاه را انجام دهیم و برای همیشه از این مشکل راحت باشیم .

لوله بازکنی کرج و تخلیه چاه کرج این افتخار را دارد که با یک تماس بهترین و باصرفه ترین مشاوره هارا برای شما عزیزان انجام دهدفقط کافیست تا با ما تماس گرفته و از خدمات و مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.پس با لوله بازکنی کرج و تخلیه چاه کرج تماس بگیرید

 • انجام تمام خدمات مربوط به لایروبی چاه در کرج با ماشین نیسان و خاور
 • حفر چاه فاضلاب در کرج و حفاری چاه فاضلاب توسط مقنی کار با تجربه
 • تخلیه چاه در کرج و تخلیه سپتیک و تخلیه سپتیک تانک توسط شرکت
 • نصب و تعمیر کاری مربوط به سپتیک و لوله بازکنی کرج فوری و سریع
 • لوله کشی در کرج و لوله کشی حمام و دستشویی و توالت فرنگی
 • انجام تمام امور مربوط به پیمان کاری و گود برداری و خاک برداری خانه
 • ترمیم و تعویض کاسه توالت فرنگی و ایرانی و همچنین لوله کشی آن

رفع گرفتگی انواع لوله، نیازمند تخصص و تجرب
عموما هنگامی که مسئله گرفتگی لوله ها پیش می آید بسیاری از افراد به عنوان اولین گام، دست به دامان روش هایی چون انواع محلول های لوله بازکن می شوند، هرچند تأثیر برخی لوله بازکن های شیمیایی غیرقابل انکار است با این حال بحث کمی پیچیده می شود زمانی که یک لوله به نحوی حاد دچار گرفتگی می گردد. در چنین شرایطی استفاده از لوله بازکن های خانگی نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه می تواند دردسر بیشتری به بار آورد و حتی به فاضلاب و سیستم لوله کشی ساختمان آسیب برساند.

باز کردن لوله ضمن این که فردی متخصص می طلبد بی تردید نیازمند تجربه است. بنابراین در موقعیت های مشابه تنها یک فرد کاربلد است که با کمک گرفتن از ابزار هایی خاص و با در نظر گرفتن تمام شرایط و همه جوانب می تواند کار را شروع کند و فعالیتش را آغاز نماید. به عنوان نمونه یکی از ابزار های مورد نیاز جهت باز کردن لوله، فنر فولادی، دستگاه مکنده یا ژنراتور برقی است که علاوه بر این که خود ابزاری تخصصی محسوب می شود و کار با آن اهلش را می خواهد، قطع به یقین به تجربه وابسته است.

نحوه ی ارائه لوله بازکنی فوری:


زمانی که مشتریان برای رفع گرفتگی لوله فاضلاب و توالت خود با شرکت های خدماتی تماس می گیرند از انها نوع و شدت گرفتگی لوله فاضلاب پرسیده می شود تا لوله بازکن را با دستگاه مناسب به محل اعزام کنند.

در برخی موارد پیش می اید ، مشتریانی که به دستگاه های پیشرفته لوله بازکنی و نوع کاربردشان اشنایی دارند،دستگاه لوله بازکنی مورد نظر خاصی را درخواست می کنند تا لوله بازکن ان را همراه خود به محل مورد نظر ببرد.

این موارد شامل سفارش دستگاه لوله بازکنی با پمپ تراکم هوا و یا دستگاه لوله بازکنی با پمپ باد می باشد.

در غیر اینصورت لوله بازکن بنا به تجربه ی خود ، دستگاه لوله بازکنی با فنر را ترجیح می دهد و با این دستگاه در محل حاضر می شود.


پارامتر های ارائه خدمات لوله بازکنی فوری در تهران:

 • استفاده از افراد متخصص و مجرب
 • شعبه های فعال برای دسترسی سریع به مناطق 22 گانه تهران
 • اشنایی کامل لوله بازکن با تمامی مناطق تهران
 • اشنایی با ترافیک خیابان های تهران
 • استفاده از موتور سیکلت با قدرت و سرعت بالا برای نصب و حمل ایمن دستگاه لوله بازکنی

اگر قصد دارید لوله کشی منزلتان را روکار کنید به شما پیشنهاد میکنیم حتما این صفحه را مطالعه کنید در ادامه به فواید و معایب لوله کشی روکار و اینکه چه نوع لوله ایی برای این کار مناسب است می پردازیم .

اگر قصد دارید لوله کشی منزلتان را روکار کنید به شما پیشنهاد میکنیم حتما این صفحه را مطالعه کنید در ادامه به فواید و معایب لوله کشی روکار گاز و اینکه چه نوع لوله ایی برای این کار مناسب است می پردازیم .

لوله کشی گاز توکار به این معنی است که برای دسترسی به آن، بازکردن دریچه و یا برداشتن مانعی لازم باشد. برای لوله کشی گاز توکار باید از جوشکاری برق و با دستگاه از نوع رکتی فایر یا دینام جوش (برق مستقیم یا DC) استفاده شود.

در اجرای لوله کشی گاز توکار فقط باید از اتصالات فولادی جوشی بدون درز (مانیسمان) و با روش جوشکار برق استفاده شود .
در لوله کشی گاز توکار استفاده از انواع لوله های فولادی سیاه از نوع بدون درز و یا درزدار که مشخصات آنها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایشها و تلرانس با استاندارد مورد تایید مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد مجاز است .


چه زمانی لوله کشی روکار را ما به شما توصیه می کنیم ؟
1 - در ساختمان هایی که عمر بالای 10 سال دارند معمولا از لوله های آهنی برای آبرسانی استفاده شده و زمانی که این لوله ها دچار نشتی یا ترکیدگی می شوند اکثر اوقات وسعت پوسیدگی زیاد است و اگر بخواهیم لوله قدیمی را ترمیم کنیم نیار به تخریب وسیع می باشد که از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه نیست .

2- زمانی که سیستم گرمایشی منزلتان بخاری است و می خواهید سیستم گرمایشی شوفاژ را جایگزین کنید ، اگر قصد دارید لوله کشی شوفاژ روکار انجام دهید ما به شما توصیه می کنیم اینجا کلیک کنید


3- گزینه های بالا را ما زمانی به شما پیشنهاد می کنیم که قصد داشته باشید کم ترین زمان و هزینه را صرف کنید و البته از بابت لوله کشی منزلتان آسوده خاطر باشید که تا چندین سال بدون درد سر کار می کند.


موارد و نكات لازم اجرا در لوله کشی گاز توکار


چربی زدایی و زنگ زدایی اولیه انجام پذیرد .
پرایمر زنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار و یا در درجه حرارت زیر ( 5 +)درجه سانتیگراد مجاز نمی باشد .
در محل اتمام نوار پیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود .
در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود .
در صورت عبور لوله توکار از نقاط مرطوب و یا نقاطی که در تماس با آب قرار میگیرد، باید نوارپیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمعاً دو لایه نوارپیچی با روی هم پیچی 50 %انجام شود .
درصورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد، باید نوارپیچی سرجوشها و اتصالات توسط نوار نرم مخصوص سرجوشها و اتصالات انجام شود .

مزیت لوله کشی روکار
همانطور که گفتیم بزرگترین مزیت لوله کشی روکار گاز ،کمترین هزینه به علاوه کمترین زمان به علاوه آسودگی خاطر از نو شدن تمام لوله کشی می باشد .


معایب لوله کشی روکار
به جرات می توان گفت تنها ایراد لوله کشی روکار ظاهر آن می باشد البته برای افراد مشکل پسند که با یک طراحی حرفه ایی می توان تا حد زیادی این مشکل را پوشش داد


لوله کشی گاز توکار


تنها ویژگی لوله کشی توکار در این هست که برای اجرای تغییرات و یا دسترسی به لوله ها و شیرهای گاز حتما باید از طریق دریچه درب آن استفاده کرد و براحتی هر کسی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

نکته مهم!! در لوله کشی توکار استفاده از اتصالات فولادی بسیار محکم می باشد. لوله کش بای خیلی دقت کند که هیچ گونه درزی در هنگام اتصالات فولادی وجود نداشته باشد.

اما شاید بر اساس تجربیات لوله کش گاز نیاز باشد که در بعضی قسمت ها برای اتصالات جوشکاری فولادی از لوله های فولادی سیاه درزدار بر اساس مقررات ملی ساختمان استفاده شود.

نکاتی در مورد لوله کشی گاز و آب ساختمانها

middot; عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک، مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

middot; اگر قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد است همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده شود.

middot; با توجه به عبور لوله گاز از چارچوب دربها، پس از انجاملوله کشی گاز ساختمانتمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام شود.

middot; حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور می بایست 25 متر باشد.

middot; لوله را به صورت بارفیکسی اجرا ننمایید.

middot; لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

middot; در ابتدای لوله کشی می بایست شیرقفلی اجرا شود.

middot; شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

middot; تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

middot; اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

نکات مهم در لوله کشی توکار گاز


اما نکته مهم در لوله کشی توکار به خاطر عدم دسترسی سریع و راحت به آن نیازمند این هست که پس از چربی زدایی ( اگر قبلا توکار بوده باشد باید زنگ زدایی هم شود ) به آن پرایمر بزنند.

سپس با کمک نوار مخصوص لوله های گاز و بعد از استحکام لازم پرایمر عملیات نوارپیچی لوله گاز را انجام می دهیم.

به شکلی که نوارها بر روی هم پوشش بدهید ( بهتر است حدود ۱۵ سانتیمتر از لوله ها و کابل های تاسیساتی ) تا هیچ گونه موادی به لوله گاز نچسبد.

دقت کنید که قسمت پایانی نوار لوله گاز باید بین ۲ تا ۴ بار روی هم پیچیده باشد.

البته باید دقت کرد که اگر در مرحله لوله کشی توکار گاز , نوار قبل از رسیدن به انتهای لوله به پایان برسد باید نوار جدید ۲ بار بر روی انتهای نوار قبلی پوشش داده شود.امیدوارم که دراین مطلب نکات مهم درباره انواع لوله کشی توکار یا روکار و تفاوتهای آنها را آشنا شده باشید.


تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در کرج

تشخیص انوع ترکیدگی در لوله های حمام و توالت و سرویس بهداشتی در کرج و خدمات لوله بازکنی در کرج به صورت شبانه روزی و 7 روز هفته انجام می شود.

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در کرج

تشخیص انوع ترکیدگی در لوله های حمام و توالت و سرویس بهداشتی در کرج و خدمات لوله بازکنی در کرج به صورت شبانه روزی و 7 روز هفته انجام می شود.

یکی از مواردی که در اکثر خانه ها رخ می دهد نشتی لوله و ترکیدگی لوله های خانه می باشد. اگر هر چه سریعتر برای رفع نشتی لوله و رفع ترکیدگی لوله اقدام نکنید مطمئن باشید که این مشکل می تواند ضررهای مالی و حتی خسارت زیادی به ساختمان وارد کند.

به شما پیشنهاد می کنیم برای دریافت خدمات تشخیص ترکیدگی لوله در کرج از سایتهایی کمک بگیرید که این خدمات را کامل و بدون کوچکترین خرابی برای شما انجام می دهند. یکی از سایتهایی که این خدمات را انجام می دهد سایت کرج سرویس می باشد.

این مجموعه توانسته با تمرکز بر روی کرج و تمامی مناطق آن انواع خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تشخیص ترکیدگی لوله در کرج را انجام دهد.

تخلیه چاه در کرج

 • برای تخلیه چاه و تخلیه سپتیک توی کرج هم با همین شماره تماس بگیرید.
 • این شرکت دارای کادر مجربی هستش و قیمتهاش هم منصفانه هستش.
 • در ضمن کمتر شرکتی توی کرج به اندازه این شرکت ماشین آلات تخلیه چاه داره.
 • این شرکت ۳ تا کامیون ۱۲۰۰۰ لیتری تخلیه چاه و ۵ تا کامیون ۶۰۰۰ لیتری برای تخلیه چاه داره.
 • انواع پمپ های کف کش و لجن کش ۳ فاز رو برای شرایط مختلف داره و در هر نوع فاضلابی تجهیزات مختص خودش رو داره.
 • رزومه موفقی توی زمینه لوله بازکنی در کرج داره.
 • و در زمینه تخلیه چاه هم سالها تجربه داره و قراردادهای بسیار موفقی با ارگانهای دولتی داره.


تشخیص ترکیدگی لوله کرج جستجوی نشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله نشت یابی,تشخیص ترکیدگی لوله در کرج,دهقان ویلا,دستگاه نشت یابی لوله,تشخیص ترکیدگی لوله شبانه روزی,تشخیص ترکیدگی لوله شبانه روزی کرج,ترکیدگی لوله


در صورتی که به دنبال دریافت خدمات تشخیص ترکیدگی لوله شبانه روزی و سراسری هستید، می توانید با وب سایت تشخیص کار برای تشخیص ترکیدگی لوله در کرج تماس بگیرید تا یک تشخیص کار (سرویس کار و ارائه دهنده ی خدمات فنی) مورد نظر شما، که در محدوده شما باشد، به شما معرفی شود و شما نیز بتوانید بر اساس کد فنی کار مربوطه، با مجوزها و زمینه های فعالیت شخص مربوطه آشنا شوید و به صورت مستقیم جهت مذاکره و یا انجام کار، با شخص مربوطه در ارتباط باشید.


سرعت در انجام خدمات تشخیص ترکیدگی لوله


امیدوارم هر وقت نیاز به خدمات لوله بازکنی در کرج داشتید این شرکت بتونه با سرعت و قیمت مناسب مشکل شما رو حل کنه.


برای لوله بازکنی در کرج - تخلیه چاه در کرج - تشخیص ترکیدگی در کرج:

این شرکت در ابتدا سعی میکنه شما رو راهنمایی کنه که مشکلتون رو خودتون حل کنید.
و اگر حل نشد با کادری مجرب به سرعت خدمت شما میرسه و مشکلتون رو حل میکنه.


تشخیص ترکیدگی لوله درختی کرج

 • نشت یابی درختی کرج فوری + تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی لوله، شماره تلفن لوله بازکنی
 • تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی در درختی کرج - نشت یابی با دستگاه
 • نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دقیق در درختی کرج
 • لوله بازکنی شبانه روزی درختی کرج
 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در درختی کرج
 • لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی لوله در درختی کرج شماره تلفن
 • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه و رفع رطوبت و نم ساختمان
 • تعویض و تبدیل توالت فرنگی و رفع گرفتگی توالت با دستگاه تراکم هوا در همه شهرها
 • تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله آب سرد وگرم شوفاژ با دستگاه
 • رفع رطوبت و نم بدون تخریب و کندن به صورت قطعی و نقطه ای محل ترکیدگی لوله و محل نشتی درختی کرج
 • انجام تعمیرات لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی پس از پیدا کردن محل دقیق ترکیدگی لوله
 • رفع نم و تشخیص ترکیدگی لوله در سریع ترین زمان ممکن درختی کرج
 • استفاده از دستگاه های مدرن جهت تشخیص نم و ترکیدگی لوله در کمترین زمان ممکن به صورت کاملا تضمینی
 • تشخیص دقیق علت نشتی در سقف ، کف ، دیوارها و.
 • نشت یابی قسمت های مختلف لوله های موتورخانه و پکیج با استفاده از دستگاه
 • تعمیرات لوله کشی آب و نشت یابی بوسیله دستگاه در هر ساعت از شبانه روز
 • عیب یابی و رفع نم و رطوبت ساختمان در 24 ساعت شبانه روز با تماس بگیرین
 • تعمیر و آب بندی تضمینی بعد از تشخیص محل ترکیدگی بصورت شبانه روزی
 • رفع نم زدگی و رفع رطوبت در تمامی شهرها و شهرستان ها

برای خدمات لوله بازکنی هم می توانید از صفحه لوله بازکنی کج و تهران و مشهد کمک بگیرید تا بهترنی سایتها در این شهر ها برای خدمات لوله بازککنی و تخلهی چاه را هم بشناسید.

برای تشخیص ترکیدگی لوله اصولا هر شرکتی که از اعتبار خوب و افراد بسیاری برای این کار کمک میگیرند باید تمامی این خدمات را انجام بدهند. حتما سعی کنید به آدرس هایی که داده ام سر بزنید و از نحوه خدمات آنها و مخصوصا نظرات مشتریان آنها آگاهی کسب کنید.


شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی تهران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه ارائه انواع خدمات چاه ، از قبیل لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، حفاری چاه ، لایروبی ، کفتراشی ، تشخیص ترکیدگی لوله ، تعمیرات تخصصی توالت فرنگی و . بصورت تمام وقت و بدون تعطیلی باز هم در خدمت همشهریان محترم تهرانی می باشد.


شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی تهران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه ارائه انواع خدمات چاه ، از قبیل لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، حفاری چاه ، لایروبی ، کفتراشی ، تشخیص ترکیدگی لوله ، تعمیرات تخصصی توالت فرنگی و . بصورت تمام وقت و بدون تعطیلی باز هم در خدمت همشهریان محترم تهرانی می باشد.

تیم پشتیبانی و سرویسکاران لوله بازکنی ما بصورت شبانه روزی در حال سرویس دهی به همشهریان می باشند.

صنف تخلیه چاه و لوله بازکنی یکی از صنوف بسیار حساس و پیچیده می باشد که حتی اگر بهترین تجهیزات و ماشین آلات هم موجود باشد ولی سرویس کار ها و مقنی ها تجربه و ماهر لازم را نداشته باشند نمی توانند وظایف خود را در خصوص انجام درست و صحیح و سریع کار به درستی ایفا نمایند.

ما یک شرکت با تجهیزات مدرن و نیروهای ماهر و مجرب آماده ارائه خدماتی سریع ، با کیفیت و قیمتی مناسب در سراسر تهران و حومه می باشیم.

برای دریافت خدمات لوله بازکنی در تهران و کرج و مشهد می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

انواع خدمات لوله بازکنی در تهران

 • تخلیه مکانیزه چاه بصورت 100% تضمینی توسط پمپ های کف کش ارتفاع زن
 • لوله بازکنی تهران و کرج با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی
 • لایروبی چاه و کف تراشی توسط نیروی انسانی مجرب
 • تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاه و باز و بسته کردن درب چاه و کلیه کارهای بنّایی مرتبط
 • تخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک
 • طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری از ریزش دیوارهای چاه فاضلاب
 • حفر چاه های جذبی و عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت
 • 365 روزه بدون تعطیلی و شبانه روزی ، آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی ، شرکت ها ، هتل و رستوران ها و مجتمع های مسی
 • لوله بازکنی چاه بازکنی کلیه لوله های ساختمانی و صنعتی چدنی ، پلیکا ، پلی اتیلن ، سیمانی و آهنی از یک تا ۳۰ اینچ با تجهیزات مدرن در کمترین زمان و نازلترین قیمت.
 • باز کردن گرفتگی و لوله بازکنی لوله های دستشویی ، حمام ، آشپزخانه ، توالت فرنگی و . با فنر های قوی و پمپ باد برقی
 • لوله بازکنی فوری ، لوله بازکنی ارزان ، لوله بازکنی تضمینی ، چاه بازکنی با قیمت مقطوع و شبانه روزی
 • لوله بازکنی با واتر جت مخصوص رفع گرفتگی و شستشوی لوله های سایز بزرگ منهول ها
 • تخلیه چاه و سپتیک با تانکر های بزرگ و انواع پمپ های کفکش آبکش ، لجنکش و ارتفاع زن . تخلیه و لایروبی مکانیزه چاه با تانکر های ساکشن مکنده بدون آلودگی و کوتاهترین زمان

تشخیص محل درب چاه ، باز کردن درب چاه با هیلتی به اندازه مورد نیاز با توجه با نوع تخلیه و بستن مجدد درب چاه .
یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای چاه ها ساختمان می افتد ، ایزوله شدن دیواره چاه است. یعنی بعد از اول تخلیه چاه ، دیگر چاه شما قدرت جذب آب را ندارد و منفذ ها جذبی آن کور شده و به صورت مکرر و زود به زود پر میشود.

ما این مشکل را با روشهای متنوعی برطرف می کنیم.

از جمله کفتراشی و ته زنی برای باز یابی همان چاه قدیمی . حفر چاه نو و ارتباط این دوچاه به هم

 • لوله بازکنی تخلیه چاه
 • ارائه خدمات شبانه روزی و تضمینی
 • اعزام لوله بازکن فوری (حداکثر نیم ساعت)
 • لوله بازکنی و تخلیه چاه در تهران
 • قیمت مناسب و ارزان
 • باز کردن لوله با دستگاه، فنر و پمپ تراکم هوا
 • لوله بازکنی شبانه روزی
 • لوله بازکنی فوری و بدون کثیف کاری

 • لوله بازکنی با دستگاه جدید و فنر سر مته دار به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی
 • باز کردن سینک ظرفشویی و چاهک آشپزخانه و حمام
 • رفع گرفتگی راه آب و لوله فاضلاب
 • در آوردن اشیاء قیمتی از چاه و توالت
 • باز کردن لوله های سیفون توالت فرنگی و سنتی
 • باز کردن لوله های چدنی قدیمی


این شرکت با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و متخصص لوله بازکنی و استفاده از تجهیزات جدید و پیشرفته در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین خسارت و کثیف کاری محل گرفتگی لوله فاضلاب را تشخیص داده و اقدام به رفع آن می نماید.

متخصصین خدمات فنی در تهران با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک و با فنرهای فولادی سر مته دار و پمپ تراکم هوا می توانند لوله های از جنس سیمان به طول ۵ تا ۱۰۰ متر را باز کنند .


چگونه گرفتگی لوله ها را باز کنیم؟

یکی از مشکلاتی که شاید همیشه با آن مواجه هشتیم گرفتگی لوله های آشپزخانه و جاهای دیگر هست. اما می شود با انجام دادن روشهایی بسیار ساده و البته با کمی خلاقیت و دقت این مشکلات را حل کرد.

چگونه گرفتگی لوله ها را باز کنیم؟

یکی از مشکلاتی که شاید همیشه با آن مواجه هشتیم گرفتگی لوله های آشپزخانه و جاهای دیگر هست. اما می شود با انجام دادن روشهایی بسیار ساده و البته با کمی خلاقیت و دقت این مشکلات را حل کرد.

بهترین روش باز کردن توالت فرنگی استفاده از دستگاه تراکم هوا است زیرا کاسه توالت فرنگی حساسیت زیادی نسبت به شکستگی دارد.بهترین روش باز کردن گرفتگی چاه توالت ایرانی یا لوله فاضلاب هم دستگاه فنر لوله باز کنی است زیرا باعث جرم گیری مسیر هم می شود و اشیاء بین راه را به داخل چاه فاضلاب حرکت می دهد.خدمات ما: باز کردن گرفتگی چاه توالت ایرانی نحوه رفع گرفتگی توالت فرنگی تعویض و تعمیر سیفون و کاسه توالت و لوله کشی فاضلاب رفع گرفتن


قسمت زانوی آبریزگاهها به علل مختلف دچار گرفتگی و در نتیجه سبب عدم کشش آب و فضولات می شود که به ترتیب زیر آن را برطرف می کنیم:

تشخیص گرفتگی توالت ایرانی و فرنگی و رفع آن


در مواردی که کشش آب به سختی و کندی انجام می شود، با پمپ کردن معمولی به طریق زیر می توان لوله را باز کرد:


١- نحوه عمل به این شکل است که آب را در محل کاسه توالت ، دستشویی و یا کفشویی باز می کنیم و سپس پمپ را با فشار در محل قرار می دهیم فشار و نیروی وارده سبب متراکم شدن لاستیک پمپ به داخل سیفون و شتر گلو می شود و در نتیجه گرفتگی لوله بر طرف می شود.

٢- تراکم هوا: اگر گرفتگی به خاطر وجود شئی خارجی یا سخت شدن فضولات باشد باید لوله را با دستگاه تراکم هوا باز کرد.

توجه ١: این دستگاه مخزنی دارد که با تلمبه زدن، هوا درون آن انباشته می شود و عقربه با حرکت روی صفحه مدرج ، مقدار هوا را نشان می دهد. با نگهداری دقیق و مطمئن دستگاه به طوری که خطر پس زدن و سانحه بوجود نیاید ، اهرم دستگاه را می کشیم و عمل پمپ کردن با تولید صدای شدیدی انجام ولوله بلافاصله باز می شود.


توجه ٢: اگر لازم باشد، عمل کمپرس هوا با دستگاه مذکور را چند بار انجام می دهیم تا لوله گرفته شده باز شود.

توجه ٣: با روان کردن آب به داخل لوله ها و مشاهده کشش سریع، باز شدن لوله آزمایش می شود. فنر زنی چنانچه به روش تراکم هوا نتوانیم لوله را باز کنیم ، روش فنر زنی را انجام می دهیم. فاصله مکان گرفتگی لوله با شتر گلو زیاد است وعمل فنر زنی با دستگاه مخصوصی انجام می شود . این دستگاه با برق کارمی کند.


یک ترفند جدید برای باز کردن لوله فاضلاب


باز کردن لوله فاضلاب دغدغه بسیاری از خانم ها و اقایان است. برای هر کدام از ما ممکن است تا به حال پیش امده باشد که لوله فاضلابمان گرفته است و نمیدانیم چگونه ان را باز کنیم. در این بخش از مجله اسان طب یک ترفند عالی برای باز کردن لوله فاضلاب در اختیارتان می گذاریم.

روش خانگی برای باز کردن لوله فاضلاب


برای باز کردن لوله فاضلاب به سراغ مواد خطرناک نروید. این مواد برای ریه ها و سلامتی شما خطرناک است . سعی کنید از مواد طبیعی برای این کار کمک بگیرید. ما در اینجا یه محلول طبیعی به شما معرفی می کنیم.


وسایل مورد نیاز برای باز کردن لوله فاضلاب با محلولی طبیعی


+یک جعبه جوش شیرین

+سرکه

+یک دستمال یا کهنه به اندازه کافی بزرگ که روی سوراخ فاضلاببگذاریم تا آن را مسدود نماید

+یک کتری پر از آب جوش


مراحل انجام کار برای باز کردن لوله فاضلاب


مرحله ۱ : برای باز کردن لوله فاضلاب در مرحله اول یک دوم (frac12;) بسته جوش شیرین را در سینک خالی نمایید. یادتان باشد جوش شیرین را خشک در سینک بریزید . نباید جوش شیرین برای این کار با چیزی مخلوط یا خیس شود. فقط آن را مستقیم در لوله خالی نمایید.

مرحله ۲ : به گزارش آسان طب در این قسمت باید دستمال یا پارچه ها را جمع آوری بکنید. سپس آن ها را آماده، کنار دستتان بگذارید.

مرحله ۳ : خب در مرحله بعدی وقتی جوش شیرین را ریختید یک دوم (frac12;) فنجان سرکه داخل راه فاضلاب خالی کنید. بلافاصله بعد از ریختن سرکه حتماً با دستمال یا پارچه راه فاضلاب را ببندید، سوراخ را کاملاً ببندید تا هیچ چیز نتواند فرار کند. این کار به این خاطر است که واکنش بین این دو ماده باعث یکrdquo; آتش فشان کوچک ldquo;می شود که می خواهد از راه فاضلاب خارج شود- ولی شما باید آن را آن پایین نگه دارید.

مرحله ۴ : این ترکیب را در لوله برای ۳۰ دقیقه نگه دارید و در این زمان یک کتری آب بجوشانید.

مرحله ۵ : بعد از ۳۰ دقیقه پارچه یا کهنه را بردارید و به آرامی آب جوش را در لوله خالی کنید.

تمام شد؛ و الان لوله باید به خوبی باز شده باشد. و اگر چنین نیست این کار را یک بار دیگر تکرار کنید. بعضی مواقع لازم است که این کار بیش از یک بار انجام داده شود، اما معمولاً همان یک دفعه کافی است. نکته مهم این است که الآن شما می توانید بدون استفاده از مواد شیمیایی و به روشی طبیعی، راه لوله ها را باز کنید، به همین علت می توانید هر چند باری که لازم است این کار را انجام دهید.


بازکردن گرفتگی لوله


با توجه به نکات ذکر شده، اگر باز هم مواد اضافی وارد لوله شدند و با ریختن آب هم راه لوله باز نشد باید روشهای دیگری را برای باز کردن لوله انتخاب کرد. روشهای اصلی باز کردن گرفتگی لوله با شرح زیر است.

۱- لوله بازکن دستی

لوله بازکن دستی که به آن تلنبه نیز گفته میشود، وسیله ای مناسب برای باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب سینک ظرفشویی است. این وسیله تشکیل شده است از یک قطعه پلاستیکی به شکل نیم دایره و یک دسته.

زمانی که لوله فاضلاب سینک ظرفشویی مسدود شد، قسمت پلاستیگی لوله بازکن را روی دهانه لوله در کف سینک ظرفشویی قرار دهید به طوری که سطح لوله بازکن دور دهانه را بپوشاند و راه خروج هوا وجود نداشته باشد. سپس دسته تلنبه را به سمت پایین حل دهید تا لوله بازکن به سمت دهانه سینک حرکت کند. این کار را چندید بار انجام دهید تا لوله باز شود.

روش کار لوله بازکن دستی به این صورت است که با فشار دادن لوله بازکن به سمت داخل، هوای داخل لوله بازکن به سمت لولهها حرکت کرده و مواد اضافی داخل لوله را با وادار به حرکت میکند، انجام مداوم این کار باعث حرکت کردن مواد داخل لوله شده و راه لوله باز میشود.

هنگام استفاده از تلنبه لوله بازکن باید به دو نکته مهم توجه کرد.

زمانی که تلنبه لوله بازکن را فشار میدهید، هوا نباید از زیر پمپ آن خارج شود.
بعد از این که لوله باز شدن مقداری آب داخل لوله ریخت تا مواد جامد داخل لوله به دخل چاه رفته و دوباره باعث گرفتگی نشود.


۲- لوله بازکن شیمیایی

این نوع لوله بازکن برای بازکردن گرفتگیهای ضعیف مناسب است. مقدار مناسبی از این ماده باعث بازشدن گرفتگیهای لوله میشود. البته سرعت این روش بسیار آهسته است. بعد از ریختن ماده لوله بازکن باید مدتی صبر کرد تا مواد شیمیایی داخل لوله بازکن وارد لوله شده و درون مواد زائد نفوذ کند تا باعث از بین رفتن آنها و رفع گرفتگی لوله شوند.

این نوع لوله بازکنها حاوی مواد اسیدی و شیمیای است که باعث حل شدن و از بین رفتن مواد میشود. این مواد شیمیایی هم گرفتگی را از بین میبرد و هم لوله را. در استفاده از این مواد باید دقت کرد.

استفاده مداوم از این مواد میتواند باعث پوسیدگی لولهها شود. بعد از استفاده از مواد شیمیایی لوله بازکن و باز شدن راه لوله، مقداری آب درون لولهها بریزید تا هم مواد باقی مانده و هم مواد شیمیایی لوله بازکن از داخل لولهها خارج شوند و باعث پوسیدگی لوله نشوند.

مواد داخل لوله بازکن شیمیایی، سمی هستند و باید از دسترس کودکان دور باشد. این مواد را بو نیز نباید کرد زیرا بخار این مواد نیز سمی است و باعث ایجاد مشکل در سلامت شما میشود.

۳- پودر لوله بازکن

در دوران قدیم که محلولهای شیمیایی لوله بازکن نبود، از پودر لوله بازکن استفاده میشد که نام آن <<چنته>> بود. برای استفاده از پودر لوله بازکن باید پودر را در لوله خشک بریزید و پس از مدتی درون لوله آب بریزید. با آمدن محلولهای لوله بازکن استفاده از پودر منسوخ شده، اما اگر به این پودر دسترسی داشتید میتوانید از آن استفاده کنید.

۴- لوله بازکن دست ساز

استفاده از جوش شیرین و سرکه ممکن است در باز کردن راه لولههای ظرفشویی به شما کمک کند. ابتدا چند قاسق جوش شیرین درون لوله ریخته و سپس مقداری سرکه روی آن بریزید.

۵- آب جوش

اگر هیچ نوع لوله بازکنی برای بازکردن راه لولهها ندارید میتوانید از آب جوش استفاده کنید. استفاده از آب جوش برای باز کردن گرفتگیهای ضعیف مناسب است. اگر گرفتگی لوله زیاد نباشد، با ریختن مقداری آب جوش درون لوله سینک ظرفشویی میتوان راه لوله را به راحتی باز کرد.

۶- بازکردن اتصالات لوله

اگر با هیچ کدام از روشهای بالا موفق به باز کردن لولهها نشدید به ناچار باید اتصالات لوله را باز کردن و مواد اضافی را از آن خارج کرد. اگر گرفتگی زیاد باشد یا مقاومت زیاد داشته باشد، با روشهای بالا نمیشود آنها را از بین برد و باید لوله ها را باز کرد و آنها را از داخل لولهها خارج کرد و راه لوله فاضلاب را باز نمود.


خدمات لوله بازکنی مشهد و تهران وکرج به صورت شبانه روزی

تمامی خدمات لوله بازکنی در سایت پرتقال به صورت شبانه روزی در سراسر تهران انجام می شود. انواع خدماتی که در این سایت انجام می شود را می توانید در این سایت مشاهده کنید.

این روزها استفاده از خدمات لوله بازکنی جهت رفع گرفتگی آشپزخانه، ظرفشویی، سرویس بهداشتی از جمله گرفتاری های روزمره بحساب می آید. که اگر برای دریافت خدمات لوله بازکنی، با یکی از برچسب های تبلیغاتی تماس گرفته باشید بدونه تردید با تجربه بدی از هزینه های نا متعارف و خدمات ناقص مواجه خواهید بود.

مسددود شدن جزئی لوله ها ممکن است با مسائل جزئی از قبیل تخلیه کند آب سینک آشپزخانه یا سرویس یهداشتی آغاز گردد. اما می توانند به سرعت به مشکلات بزرگ تبدیل شوند؛ اهمیت دادن به این موضوع و رفع علت مسدود شدن جزئی لوله می تواند از تعمیرات پرهزینه لوله بازکنی جلوگیری کند.

جالب است بدانید در آپارتمان ها به علت اشتراک لوله های فاظلاب و . در بسیاری موارد علت گرفتگی لوله ها ما نیستیم و مثلا بی مبلاتی یکی از همسایه ها یا حتی مثلا اتداختن نوار بهداشتی در چاه توسط مهمان به علت خجالت باعث اختلال و گرفتگی لوله ها شده است در این مقاله سعی بر این است راهکار های به شما آموزش دهیم که ابتدا خودتان اقدام به باز کردن لوله ها گرفته شده کنید و در صورتی که موفق به این عمل نشدید به شما میگیویم با چه معیاری و با چه هزینه ای جهت لوله بازکنی از شرکت های فعال در این حوزه کمک بگیرید؛ که از شما هزینه دو چندان دریافت نگردد.

انواع خدمات لوله بازکنی در سایت به صورت شبانه روزی و در نیم ساعت انجام می شود. اگر به این خدمات نیاز داشتید می توانید از لوله بازکنی تهران سایت پرتقال کمک بگیرید.

یا برای دریافت خدمات لوله بازکنی در مشهد می توانید از سایت مشهد سرویس به ادرس زیر کمک بگیرید.

https://toosservice.com/

صنف تخلیه چاه و لوله بازکنی یکی از صنوف بسیار حساس و پیچیده می باشد که حتی اگر بهترین تجهیزات و ماشین آلات هم موجود باشد ولی سرویس کار ها و مقنی ها تجربه و ماهر لازم را نداشته باشند نمی توانند وظایف خود را در خصوص انجام درست و صحیح و سریع کار به درستی ایفا نمایند.

ما یک شرکت با تجهیزات مدرن و نیروهای ماهر و مجرب آماده ارائه خدماتی سریع ، با کیفیت و قیمتی مناسب در سراسر تهران و حومه می باشیم.

همینطور برای لوله بازکنی کرج می توانید از سایت کرج سرویس کمک بگیرید. به آدرسhttps://karaj-service.com/

لوله بازکنی چاه بازکنی کلیه لوله های ساختمانی و صنعتی چدنی ، پلیکا ، پلی اتیلن ، سیمانی و آهنی از یک تا ۳۰ اینچ با تجهیزات مدرن در کمترین زمان و نازلترین قیمت.

باز کردن گرفتگی و لوله بازکنی لوله های دستشویی ، حمام ، آشپزخانه ، توالت فرنگی و . با فنر های قوی و پمپ باد برقی

لوله بازکنی فوری ، لوله بازکنی ارزان ، لوله بازکنی تضمینی ، چاه بازکنی با قیمت مقطوع و شبانه روزی

لوله بازکنی با واتر جت مخصوص رفع گرفتگی و شستشوی لوله های سایز بزرگ منهول ها

بار ها برای آشنایان یا همسیگان شما اتفاق افتاده است که یک روز معمولی متوجه شوند لوله های دفع فاضلاب منزلشان مسدود شده است و حالا با حجم زیادی از آب؛ فاضلاب و بوی بد در سینک سرویس بهداشتی مواجه خواهند بود و حتی بدتر از آن چاه توالت پر شده باشد.

اکثر مردم در این مواقع سریعا با تلمبه دستی، چوبی بلند یا سیخی باریک تلاش میکنند لوله را بازکنند؛ چنانچه اگر از این روش نتیجه ای دریافت نکند سریعا به سراغ تست سایر روش های لوله بازکنی از جمله اسید ها، مایع ها لوله بازکنی و چنته میروند.

این روش ها شاید برای گرفتگی های جزئی مناسب باشد و خود ما هم نیز بار ها استفاده کرده باشیم اما اگر گرفتگی جزئی نباشد مطمن باشید همین اسید ها و ضربه زدن ها در آینده نه چندان دور هزینه های اضافی بیشتری را برای شما به همراه خواهد داشت.

اگر در انتخاب یک لوله بازکن شک دارید می توانید این مقاله را بخوانید. لوله بازکن خوب چگونه انتخاب کنم؟


برخی از مهم ترین فعالیت های این شرکت عبارت است از:

 • تشخیص ترکیدگی لوله بصورت نقطه ای
 • بازیابی وسایل ارزشمند و بازکردن چاه توالت
 • تخلیه چاه منزل و محل کار با کمک پمپ های لجن کش و قدرتمند (کاملا تضمینی)
 • حفر چاه جدید و کول گذاری و طوقه چینی و جلوگیری از ریزش دیوار چاه
 • رفع بوی بد سرویس های بهداشتی و آشپزخانه
 • لایروبی چاه و سپتیک های لجن گیر و چربی گیر
 • لوله بازکنی لوله های سیمانی، لوله بازکنی لوله های چدنی، لوله بازکنی لوله های پلی تن
 • تعویض کاسه های توالت ایرانی و فرنگی
 • تبدیل لوله های چدنی به پولیکا

منبع: سایت لوله بازکنی و تخلیه چاه پرتقال


خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در مشهد

یکی از نیازهای مردم شهر مشهد برای کارهای خدماتی منزل تخلیه چاه و لوله بازکنی می باشد. بر اساس سرچی که مردم شهر مشهد انجام داده اند درباره کارهایی که یک سرکت لوله بازکنی باید انجام دهد صحبت خواهیم کرد.

خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در مشهد

یکی از نیازهای مردم شهر مشهد برای کارهای خدماتی منزل تخلیه چاه و لوله بازکنی می باشد. بر اساس سرچی که مردم شهر مشهد انجام داده اند درباره کارهایی که یک سرکت لوله بازکنی باید انجام دهد صحبت خواهیم کرد.

لوله بازکنی در مشهد خدمات زیادی از جمله رفع گرفتگی لوله فاضلاب ، رفع گرفتگی توالت فرنگی ، لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، رفع نشتی لوله ، باز کردن گرفتگی سینک ظرفشویی و . ارائه میدهد .

لوله بازکنی در مشهد با به کارگیری ابزار های بسیار حرفه ای و ابزارهایی مطابق با تکنولوژِی روز دنیا و همچنین با استفاده از مجهز ترین دستگاه لوله بازکنی آماده خدمت رسانی به شما است . پس برای رفع مشکل خودتان با لوله بازکنی در مشهد تماس بگیرید


لوله بازکنی در مشهد با استفاده از بهترین دستگاه لوله بازکنی مانند دستگاه لوله بازکنی ژنراتور با فنر فولادی ، فنر لوله بازکنی دورانی ، دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا و دستگاه مکش در رفع گرفتگی های چاه فاضلاب ، رفع مشکلات گرفتگی لوله ها ، رفع معضلات در لوله کشی ساختمان و باز کردن لوله های سیمانی با فنر فولادی مته الماسی تراش از ۱متر تا۸۰ مترو تخلیه چاه با به کارگیری تانکر۶ هزار تایی و۱۲هزار تایی با پمپ مکن اقدام مینماید.

لوله بازکنی در مشهد با ارائه بهترین کیفیت خدمات و همچنین با کادر بسیار متخصص و مجرب خود در کاهش و از بین بردن مشکلات لوله کشی فاضلاب ساختمان کمک میکند.

لوله بازکنی در مشهد، در تمام نقاط این شعبه آماده ی خدمت است شایان ذکر است که این خدمات لوله بازکنی در مشهد به صورت فعالیت ها و خدمات 24 ساعته با عملکردی بسیار سریع ، در خدمت شما عزیزان هستند شعبه لوله بازکنی در مشهد دارای تجهیزات بسیار جدید مطابق با تکنولوژِی روز دنیا ودستگاه های لوله بازکنی بسیار حرفه ای و با به کار گیری نیروهای با تجربه وآموزش دیده در تمام زمینه های لوله کشی ساختمانمشغول فعالیت هستند .


از جمله خدمات لوله بازکنی در مشهد میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

 • لوله بازکنی در مشهد
 • رفع نشت چاه های دستشویی ایرانی و خارجی
 • بررسی و مشاوره رایگان بصورت شبانه روزی
 • نصب و راه اندازی انواع سیفون ها برای توالت ایرانی و توالت فرنگی
 • رفع گرفتگی ها ی سینک ظرفشویی و رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی
 • رفع گرفتگی چاه،لایروبی چاه ، پاکسازی ، ترمیم چاه و حفر چاه در مشهد
 • لوله بازکنی و تخلیه چاه سینک توالت فرنگی و ایرانی
 • لایروبی چاه و تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو توسط نیرو انسانی
 • لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی توالت ، لوله کشی توالت فرنگی
 • تعویض کردن کاسه توالت فرنگی به ایرانی و یا ایرانی به فرنگی
 • بیرون آوردن وسایل های ریخته شده در چاه فاضلاب مانند گوشی و وسایل گرانبها از سیفون توالت
 • رفع بوی نامطبوع چاه فاضلاب ،دستشویی و حمام و رفع هر گونه نم زدگی و رطوبت در لوله کشی ساختمان
 • حفر انواع چاه های فاضلاب دردر مشهد از جمله حفر چاه جذبی ،حفر چاه ارت ،حفر چاه دستی و حفر چاه برقی
 • لوله بازکنی و رفع هرگونه گرفتگی لوله با انواع دستگاه لوله بازکنی ازجمله دستگاه تراکم هوا ودستگاه فنر لوله بازکنی به صورت صد در صد تضمینی
 • تخلیه و لایروبی ساختمان های مسی ،استخر ها ،ساختمان های تجاری و تخلیه آشغال گیر و لجن گیر در مشهد
 • بازکردن انواع لوله ها از جمله لوله های پلیکا، لوله های چدنی، لوله های سیمانی، لوله های مسی و. با فنر لوله بازکنی
 • تشخیص نقطه ای محل نشت و ترکیدگی آب ساختمان ،تشخیص ترکیدگی لوله از جمله لوله کشی آب و فاضلاب و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه مخصوص
 • کلیه امور مرتبط با چاه مانند دورچینی چاه، طوقه چینی، برداشتن طوقه قدیمی، کول گذاری میله چاه
 • تمام فعالیت های مربوط به بنایی ساختمان برای عملکرد بهتر لوله کشی به صورت کلی و جزئی از جمله سفت کاری ، دیوار چینی ، گچ کاری ، سرامیک کاری و کاشی کاری ، سیمان کاری و همچنین قیر گونی کف سرویس های بهداشتی و حمام به جهت جلوگیری و پیشگیری از نم

منبع:toosservice.com


چه کارهایی باعث پر شدن چاه می شود؟

پر شدن چاه فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلاب جزء مسائلی است که ممکن است در هر زمان و هر ساختمانی اتفاق بیفتد. پر شدن چاه ، بسته به عوامل مختلف ،در زمانهای مختلفی اتفاق می افتد.

تخلیه چاه فاضلاب و لوله بازکنی چیست


پر شدن چاه فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلاب جزء مسائلی است که ممکن است در هر زمان و هر ساختمانی اتفاق بیفتد. پر شدن چاه ، بسته به عوامل مختلف ،در زمانهای مختلفی اتفاق می افتد.مثلا در چاه هایی که در قسمت های کوهستانی شهر باشند (سنگی باشند)دارای کشش آب کمتری هستند و همین امر باعث پر شدن پیاپی چاه در چند سال می شود ولی چاه هایی که دارای کشش بالایی هستند و از جنس شنی ، شاید پس از 20 یا 25 سال پر شوند.

ولی معمولا چاه ها از جنس خاک معمولی هستند.در هر صورت برای اینکه چاه ساختمان کشش بیشتری داشته و آب بیشتری را در خاک نفوذ دهد باید پس از تخلیه کردن چاه ، شروع به لایروبی چاه فاضلاب کنیم تا لایه های دیواره های چاه کنده شده و آب راحت تر به زمین نفوذ کند گاهی اوقات وجود انواع مختلفی از مواد نظیر مو، مواد پلاستیکی، چربی های فراوان و غیره، باعث ایجاد لایه ای مقاوم به آب می شود که این بستر ضد آب سرتاسر پیکره ی کانال فاضلاب را می پوشاند و نتیجه ی آن جلوگیری از نفوذ آب در چاه می باشد.


دلایل پر شدن چاه

بیشتر مواقع راه آب ظرفشویی یا دستشویی به مرور گرفته می شود و آب به خوبی حرکت نمی کند ,این اشکال معمولا در منازل قدیمی ساز بیشتر به چشم می خورد هر از گاهی باید با سیفون تلمبه زدن یا ازمواد باز کننده لوله مثل چانته یا اسید استفاده کنید تا راه آب باز شود .

اما اشکال اینجاست که استفاده از این مواد به خودی خود باعث دردسر می شود . چون اسید و چانته باعث از بین رفتن لوله ها می شود ساده ترین و مطمئن ترین و بی خطرترین راه استفاده از لوله باز کن ها مثل دستگاه فنر زنی صنعتی هست لوله کش ها از این وسیله پیشرفته برای باز کردن لوله استفاده می کنند که هیچ صدمه ای به لوله وارد نمی آید.

 • اسید لوله بازکنی می تواند لوله های فاضلاب را دچار خوردگی کرده و به مرور زمان نشت آب از لوله ها اتفاق بیفتد
 • اسید لوله بازکنی ، سنگ های لوله های چدنی را جدا کرده و یک جا جمع می کند و خود دلیل گرفتگی خواهد بود.
 • اسید لوله بازکنی موجب سوختگی اسیدی شده و روزانه حداقل 150 نفر به خاطر این مشکل به سایت ما مراجعه می کنند.
 • در صورت نشتی آب از لوله های فاضلاب ، به دلیل استفاده از اسید لوله بازکنی ، در خدمت شما خواهیم بود.


راهنمای استفاده از محلول های لوله بازکن


هنگام استفاده از محلول های شیمیایی لوله بازکن به این نکات توجه کنید.

محلول مایع را داخل مجرای فاضلاب ریخته، براساس دستورالعمل مندرج روی بسته بندی، پس از گذشت مدت زمان قید شده، آب را باز کنید. باقی ماندن محلول شیمیایی باعث خوردگی لوله های فی یا حتی پلاستیکی و سبب پوسیدگی می شود.

اگر محلول لوله بازکن به شکل جامد است، آن را در مدخل دریچه فاضلاب بریزید و آب را به صورت قطره ای روی آن باز کنید تا در اثر تماس با آب حل و وارد مجرای فاضلاب شود.

پس از ریختن محلول های لوله بازکن قوی مراقب باشید بخار متصاعد شده از این مواد به مجرای تنفسی و مخاط چشم شما نفوذ نکند چون بسیار آسیب زننده است. هنگام مصرف این مواد با استفاده از ماسک ضخیم و چند لایه، دهان و بینی تان را بپوشانید و در صورت پاشیدن این مواد به داخل چشمتان بسرعت و به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از داخل به خارج، چشمتان را با آب بشویید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

محلول های لوله باز کن چند نوع دارد؛ یک نوع برای رفع گرفتگی ناشی از چربی ها و ذرات غذاست و نوع دیگر برای رفع تجمع مو بخصوص در مجرای فاضلاب حمام به کار می رود. در نتیجه به نوع محلول لوله بازکن توجه کنید.

چون محلول لوله بازکن یا محلول های چاه بازکن در ترکیب با گازهای داخل چاه می تواند خطر ساز شود در مصرف آن زیاده روی نکنید.

بهترین راه پیشگیری از گرفتگی مجرای فاضلاب آشپزخانه، قرار دادن توری روی سوراخ چاه ظرفشویی و خالی کردن تفاله چای و باقیمانده مواد غذایی در سبدهای کوچک مشبک است و مهم ترین توصیه این که باقیمانده چربی یا روغن غذا را داخل مجرای فاضلاب ظرفشویی یا چاه کف آشپزخانه نریزید چون اگر با آب سرد در تماس باشد، چربی سفت می شود و به دیواره لوله ها می چسبد و خود عامل گرفتگی می شود.

بر این اساس، مواد چرب را داخل رومه ریخته، در سطل زباله بیندازید و پس از اتمام شست و شوی ظروف، مقداری آب داغ یا آب جوش داخل مجرای فاضلاب سینک ظرفشویی و چاهک کف آشپزخانه بریزید.

البته بهترین کار این است که کار را به متخصص این کار یعنی شرکت لوله بازکنی بسپارید تا دچار خسارت نشوید .


بنا یک ساختمان مبتنی بر بارهای وارده به آن پباده سازی می شود که این بارها به دو نوع توشه مرده و زنده تقسیم می شود . بارهای مرده مشتمل بر وزن بنا , وزن دیواره ها , سقف و کف و توشه زنده دربرگیرنده وزن اشخاص بومی در ساختمان , مبلمان , امکانات مکانیکی و برقی میباشد . با دقت به پباده سازی روف گاردن و متریال اجزای آن مثل گلدان , آلاچیق و مبلمان اندازه توشه وارده به بنا متغیر خواهد بود .

گنجایش سازه ساختمان

بنا یک ساختمان مبتنی بر بارهای وارده به آن پباده سازی می شود که این بارها به دو نوع توشه مرده و زنده تقسیم می شود . بارهای مرده مشتمل بر وزن بنا , وزن دیواره ها , سقف و کف و توشه زنده دربرگیرنده وزن اشخاص بومی در ساختمان , مبلمان , امکانات مکانیکی و برقی میباشد . با دقت به پباده سازی روف گاردن و متریال اجزای آن مثل گلدان , آلاچیق و مبلمان اندازه توشه وارده به بنا متغیر خواهد بود .


دسترسی بام

برای اجرای باغ روی بام روش دسترسی از ایوان به تراز بام دوچندان تاثیرگذار بر پباده سازی و هزینه اجرای روف گاردن خواهد بود . رساندن مصالح و امکانات بر روی بام در ساختمان های کوتاه و حیاط دار نسبت به سوئیت های فارغ از بالابر فراوان سهل تر خواهد بود .


تاسیسات برقی و مکانیکی روف گاردن

برای اجرای آب رسانی و نورپردازی روف گاردن نیاز به مهیا سازی بستری برای تاسیسات برقی و مکانیکی است . امکانات تاسیسات برقی و مکانیکی مثل لوله برق و لوله آب بر روی کف گذشته از اجرای عایق رطوبتی نصب می شوند . بعد بعداز اجرای لوله به جهت مقاوم شدن لوله ها در قبال ضربه لایه ای تحت عنوان پوشاننده بتنی بر روی لوله ها اجرا می شود .


عایق کاری روف گاردن

با به کارگیری از پباده سازی مسیری برای زهکشی آب باران روی بام می توان روف گاردن را ادله در دست گرفتن سیلاب ها و آب های انباشته شده ناشی از باران سیل آسا دانست . بعداز نصب تاسیسات برقی و مکانیکی پوششی تحت عنوان عایق رطوبتی اجرا می شود که قادر است از گونه قیر و کیسه و یا این که رنگ عایق رطوبتی نانو باشد .


آب پاشی روف گاردن

برای آب پاشی گیاهانی که طبق پباده سازی درختان بر روی بام اجرا گردیده اند می توان از سیستم آب پاشی قطره ای استفاده کرد و یا این که منشاء آب کوچکی از آب های استفاده شده که برای گیاهان مطلوب می باشند هم به کار گرفت . سیستم آب پاشی قطره ای و سیستم به کارگیری مجدد از آب های مصرفی واحدها می تواند از هدر رفتن بیهوده آب پرهیز کند و طبق برنامه زمانبندی مشخصی گیاهان روف گاردن به راحتی آب پاشی شوند .


تامین نوروفروغ خورشید موردنیاز گیاهان

پیشین از پباده سازی جای گیری پوشش گیاهی روف گاردن بایستی به سایه اندازی ساختمان های اطراف بر روی بام ساختمان توجه شود تا گیاهانی که نیاز به آفتاب مستقیم ندارند در حیطه سایه قرار گیرند و گیاهانی که نیاز به نوروروشنایی خورشید مستقیم دارا هستند در قسمت آفتاب گیر کاشته شوند .

در اختیار گرفتن حرارتی بام سبز

میزان حرارتی که از تابیدن روشنایی خورشید , گرمای تولید شده بوسیله وسیله های نقلیه و ساختمان های دور و بر به سطح بام وارد می شود , منجر واجب شدن پباده سازی و اجرای سایبان متحرک و یا این که آلاچیق امری می شود .
بام سبز بجهت این که در فضای گشوده جای دارد و در تعامل با محفظه هست , به سرمایش و گرمایش منحصر به فرد به خویش نیاز دارااست . به کارگیری از سیستم سرمایشی تراکمی و جذبی به هیچعنوان مطلوب فضای گشوده نمی باشد .


در دست گرفتن وزش باد

وزش باد در ارتفاعات با دقت به کم شدن مانع ها , شدت بیشتری خواهد داشت . در همگی ساختمان ها علی الخصوص ساختمان های بلند جايگاه بایستی برای محاسبه و در دست گرفتن وزش باد در مرحله بام اهمیت متعددی قائل شد . دیواره های روف گاردن می توانند طول بیشتری داشته باشند ولی حداکثر طول جانپناه طبق قانون ها شهرداری هم بایستی رعایت شود .


تولید اطراف فردی

با دقت به این که ساختمان های اطراف می توانند طول های مختلفی داشته باشند , قابلیت داشتن اطراف محرمانه در پشت بام میتواند سخت و چالش بزرگی باشد . با یاری دریافت کردن از آلاچیق و سایبان می توان فضاهای سری بیشتری ایجاد کرد .

طبیعت روف گاردن

پوشش گیاهی روف گاردن تنوع متعددی داراست و دربرگیرنده درخت , درختچه و گیاهان بوته ای , چمن تصنعی می شود . خوبتر است از گیاهانی که دارای مراقبت سهل , پایداری بالا در قبال بی آبی و روشنایی مستقیم آفتاب می باشند بهره مند شد . برای محافظت استاندارد ها می بایست از خاک مطلوب روف گاردن استفاده نمود .


کفپوش روف گاردن

عملیات پوشاندن کف در صنعت ساختمان به اسم کفسازی پر اسم و رسم است . گونه های روف گاردن را می توان از حیث مدل کفپوش دسته بندی کرد . پوشش های کف با دقت به نکات اقتصادی و عملکردهای متفاوت موردنیاز , در گونه های متفاوتی از دید محصول و کاربرد تقسیم میگردند .


چنانچه لکه های سابق روی سطح سرامیک که از پایداری بالایی باشد رویه هایی برای تمیز کردن آن است نظیر سرکه سپید و یا این که سرکه های مخصوصی که برای شستشو مطلوب هست را در میزان مشخصی با آب گرم ترکیب فرمایید .

چنانچه لکه های سابق روی سطح سرامیک که از پایداری بالایی باشد رویه هایی برای تمیز کردن آن است نظیر سرکه سپید و یا این که سرکه های مخصوصی که برای شستشو مطلوب هست را در میزان مشخصی با آب گرم ترکیب فرمایید .

در صورتی که سرکه نداشته باشید می توانید بجای آن از الکل به کارگیری فرمائید . بعداز ریختن محلول شستشو روی مرحله سرامیک به بازه پنج عدد آبادی دقیقــــه زمان داده که روی لکه بماند و آن گاه بوسیله پارچه یا این که قلمو و یا این که فرچه ایی قابل انعطاف روی آن بکشید .

در انتها کار با پارچه ایی کم آب مرحله کار را منزه کرد و برطرف شدن لکه را روی تراز سرامیک تماشا میکنید . در شرایطی که با لکه پایداری کرد در قبال شستــشو گشوده این کار را تکرار نمائید , که به مرور زمان کمرنگ یا این که برطرف شود .


تمیزکاری کاشی کف و بدنه خزینه و دستشویی

گرمابه و توالت مکانهایی می باشند در منزل بیشترین رفت وآمد در آنجا انجام می شود و احتمال دارد به حیث بهداشت و تمیزکاری می بایست در حق تقدم قرار گیرد . خانم خاندار برای رعایت بهداشت هر مورد از اشخاص منزل بایستی نسبت به شستشوی خزینه و سرویس بهداشتی توجه حتمی را بکار موفقیت .

ضدعفونی کردن و یا این که چه بسا تر و تمیز شستن روزمره و یا این که هفتگی با ماده شوینده و ضدعفونی صد در صد در بهداشت و تن درستی اشخاص منزل اهمیت اضطراری را داشته است .

مرحله کاشی بدنه و کف به نظر گونه لعاب برجستگی هایی که در تراز آن موجود هست ما دربین تمام برجستگی ها کف صابون رخنه کرده و بیشتر منجر رمز خوردگی در تراز آن می شود و هم کف صاون به مرور در مرحله و همگی برجستگی و لعاب کاشی رسوب می کند .

روشهایی متفاوتی برای شستشو و پاک کردن مرحله آن داریم که یکی آن مورد ها به کار بستن از سرکه و جوش شیرین ملازم با کمی پودر لباسشوئی است . این سه ماده را با نیز ادغام کرده و روی تراز متبوع ریخته , سپــــس با فرچه و اسکاچ روی مرحله آن کشیده و همگی جرم و رسوبات ناشی از کف صابون را از میان میبرد .

پاک کردن فواصل در میان کاشی و سرامیک

سطحی که با کاشی سرامیک گلیم بافت شده بیشترین کثیفی و آسیبی که میبینند درز و خطوط بندکشی آنان میباشد . برای پاک کردن درزهای فی مابین کاشی و سرامیک از بخارشور به کارگیری نمائید که خویش بخار اب شوینده ی تمیز کننده ی کار کشته است .

البتـــه نکته اینجاست که در میتوانید درز در میان کاشی و سرامیک را با محلول جوش شیرین و آب , سرکه منزه فرمائید . احتمالا بعضی از خانمها بخارشور در دسترسشون نباشه خاطرهمین شایسته ترین کار اینست جوش شیرین را با کمی آب ترکیب کرده و روی دوغ اب بریزید و بعد از آن یک سری ساعت استراحت با فرچه و مسواک روی آن بکشید تا منزه شود و لکه ها را از در بین پیروزشود .


اگر گذری به روزگار پیشین داشته باشیم , به حافظه میاوریم که پباده سازی شیرهای دیرین زیاد معمولی بود . رنگ عمده آنان زرد رنگ یا این که سپید بود و با چرخش یک فلکه , آب گشوده و بسته میشد .

اگر گذری به روزگار پیشین داشته باشیم , به حافظه میاوریم که پباده سازی شیرهای دیرین زیاد معمولی بود . رنگ عمده آنان زرد رنگ یا این که سپید بود و با چرخش یک فلکه , آب گشوده و بسته میشد .

آب گرم نیز از روش منابع ذخیره جدا تأمین میشد . این وضعیت حالا کاملاً عوض شده و تکنولوژی و پباده سازی نو برای آسایش آدم ترقی قابل توجهی داشته است .


شیرآلات دو دستگیره

این دسته شیرها تا یک سری سال پیش مرسوم ترین گونه شیرآلات محسوب می شدند ولی رفته رفته جای خویش را به جور تک دستگیره دادند . شیرآلات دو دستگیره دارنده دو دستگیره مستقل برای آب سرد و گرم می باشند و اکثر در آشپزخانه به کارگیری میشوند . دستگیره این شیرها شاید از دسته اهرمی باشد یا این که این که دارنده فلکه و از گونه چرخشی باشند .

نکته مهم: استفاده از شیرآلات زیبا در منزل بسیار خوب هست. اما به شرطی که در هنگان نصب شیرالات از لوله کش حرفه ای کمک بگیرید که بتواند بخوبی بر زیبای شیرآلات اضافه کند.

شیرآلات امروزی

شیرآلات هوشمند و دیجیتال در گونه شیرآلات امروزی قرار می گیرند . شیرآلات هوشمند به جای دستگیره دارنده سنسور می باشند . به محض این که دست شما مقابل سنسور این شیرها قرار گیرد , جریان آب گشوده می شود . شیرآلات هوشمند معمولاً در روشویی و آشپزخانه به کار گیری می شود .

شیرآلات دیجیتال هم بیشتر منحصر به فرد خزینه و گه گاه توالت است . ورقه دیجیتال این شیرها به شما این قابلیت را میدهد که جریان آب و دمای آن را با فشردن ورقه لمسی در دست گرفتن نمایید . تجهیزات جانبی و متمایز هم در بعضی از گونه های توسعه یافته این شیرها مثل آوا , بخار و ساخت کف یافت می شود .

شیرآلات تک دستگیره

این شیرها پباده سازی معمولی ای دارا هستند . فقط دستگیره این شیرآلات دارنده 3 موقعیت متعدد است . با فشار به بالا و تحت جریان آب جدا و وصل می شود . با جنبش اهرم هم در راستای راست و چپ میزان آب گرم و سرد تغییر میکند .


شیرآلات فانتزی

چنانچه برای خانه خویش به دنبال محصول ها متعدد و مختص می باشید , شیرآلات فانتزی مورد قابل قبولی برای شما خواهند بود . معمولاً تولیدکنندگان داخلی و فرنگی از طرح ها و الگوهای متنوع و فانتزی برای جلب اعتنا مشتری به کارگیری می نمایند .


جوشکاری فرآیندی است که در آن از انرژی برق برای ذوب کردن یک ف استفاده می شود و این دو ف بعد از ذوب شدن به هم دیگر متصل می شوند. با استفاده از الکترود ها و مشعل جوشکاری می کنند. جوشکای و آهنگری کار پیچیده و سختی نیست و فقط باید خیلی خوب ایمنی را رعایت کنید.

جوشکاری فرآیندی است که در آن از انرژی برق برای ذوب کردن یک ف استفاده می شود و این دو ف بعد از ذوب شدن به هم دیگر متصل می شوند. با استفاده از الکترود ها و مشعل جوشکاری می کنند. جوشکای و آهنگری کار پیچیده و سختی نیست و فقط باید خیلی خوب ایمنی را رعایت کنید.

تجهیزات و لوازم برای آهنگری و جوشکاری:

جوشکاری تجهیزات و ابزارهای مختص به خود را دارد و باید همه آن ها را از جایی معتبر تهیه کنید. تا باعث اتلاف فقط نشود و به شما آسیب نزند و کار خود را به خوبی انجام دهند.

برای دریافت خدمات جوشکاری سیار در تهران می توانید به صفحه جوشکاری سیار تهران مراجعه کنید.

ابزارها و تجهیزات مختلف در خدمات آهنگری و جوشکاری:

۱- ماسک جوش:

ماسک جوشکاری و یا کلاه جوشکاری یکی از مهم ترین وسیله ای است که اهمیت زیادی در سلامتی شما دارد که باید حتما آن را برای جوشکاری تهیه کنید. جوشکاری درب و پنجره نور خیلی بالایی دارد می تواند به چشمان شما آسیب بزند.

جرقه ای که در حال جوشکاری به وجود می آید و داغ هستند و در صورت برخورد با پوست باعث سوختگی می شود. ماسک جوشکاری کاملا صورت شما را می پوشاند و از طریق جای مخصوصی که در جلوی ماسک کارگذاری شده است می توان با دقت جوشکاری کرد.

۲- دستگش جوشکاری سنگین:

دستکش های جوشکاری باید وزن بالایی داشته باشند تا کار خود را به خوبی انجام دهند. این نوع دستکش ها شما را از جریان برق و سوختن در برابر جرقه های جوشکاری جلوگیری می کند.

۳- دستگاه جوش:

دستگاه جوش یکی از اصلی ترین قسمت مورد نیاز جوش کاری در درب و پنجره است. الکترود ها با دستگاه جوش برخورد می کنند و با شروع کار دستگاه برق را برای جوشکاری درب و پنجره اجرا می کند.

۴- پیش بند چرم:

پیش بند های چرمی مختص جوشکاری در فروشگاه های ابزار آلاتی دارند موجود است. می توانید آن را تهیه کنید این پیشبند باید ضد آتش و حریق و حرارت باشد. تا در قابل جرقه های جوشکاری دوام داشته باشدو آسیب نبیند و لباس شما را نسوزاند.

خدمات آهنگری و جوشکاری:

آهنگری و جوشکاری انواع مختلفی دارد که نیازهای مصرف کننده را برطرف می کند. برای زندگی روزمره خود و برطرف کردن خرابی ها می توان از خدمات آهنگری و جوشکاری کمک گرفت تا بتوان راحت تر زندگی کرد.

آهنگری و جوشکاری توسط اکیپ های متخصص و دوره دیده باید انجام شود. هزینه خدمات آهنگری و جوشکاری از شرکت اعلام شده و توسط کارشناسان دریافت می شود.

نکته ایمنی: تا آنجایی که می توانید جوشکاری را در فضای باز انجام دهید و اگر مجبور بودید که این را در فضای بسته انجام دهید. دقت کنید که گازها دور بر شما نباشد و جوشکاری را به هیچ عنوان در کنار لوله گاز و کنار بخاری انجام ندهید که ممکن است باعث آتش سوزی شود.

نکته ایمنی: قبل از این که شروع به جوشکاری کنید تمام ابزار ها و تجهیزات جوشکاری خود را به خوبی بررسی کنید پارگی و قطعی در سیم های دستگاه جوش می تواند خسارت هایی را به وجود بیاورد.

برای جوشکاری ف باید چه کارهایی انجام داد؟

۱- اگر ف برای جوشکاری درب و پنجره رنگ شده باشد نمی توان آن را جوش داد چون رنگ و زنگ زدگی آن باعث می شود که جریان برق به خوبی عبور نکند . می توانید برای این کار از دستگاه فرز ( دستگاه مخصوص برش ف) استفاده کنید و یا با استقاده از سمباده سطح آن را به کلی پاک کنید تا بتوان به خوبی آن را جوش داد.

۲- همان درب و پنجره که می خواهید جوش کنید را می توان با استون رنگ آن را پاک کرد. دلیل استفاده از استون این است که گردو غبار و خاک ف را به خوبی بر می دارد و روی سطح ف چیزی باقی نمی ماند و به خوبی جوش می خورد. البته باید به خوبی دقت کنید که جوشکاری درب و پنجره می خواهید شروع کنید باید استون از روی ف پاک و تمیز شده باشد.

نکات مهم در مورد دستگاه جوشکاری و جوشکاری درب و پنجره:

دستگاه جوشکاری را به خوبی و صحیح تنظیم کنید و بررسی کنید تمام اتصالات در جای خود قرار دارند و متصل شده اند. اگر می خواهید روی سطحی جوشکاری را انجام دهید باید گیره اتصال ارت را به همان سطح متصل کنید. این کار باعث می شود تا از برق گرفتگی در امان باشید.

الکترودها یک نوع مواد مصرفی در جوشکاری درب و پنجره هستند قبل از استفاده از آن بررسی کنید که طول آن به اندازه استاندارد بلند باشد. اگر الکترود تمام شود و به جوشکاری خود ادامه دهید به اسلحه الکترود آسیب می زنید و هزینه آن خیلی بالاتر از الکترود است. پس به خوبی از آن استفاده کنید تا آسیبی نبیند.

از مهم ترین موارد جوشکاری رعایت نکات ایمنی است تا از خسارت های جانی و مالی جلوگیری شود. افرادی که برای این کار به منزل شما می آیند باید از دانش و درک کافی از روش های کار ایمنی و تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشند. جوشکاری باید دانش خاصی از تجهیزات و ابزارها و خدمات آهنگری و جوشکاری را دارا باشد.

کلیه خدمات آهنگری و جوشکاری از سرویسکاران و کارشناسان انجام داده می شود که در زیر برایتان توضیح می دهیم:

bull; نصب حفاظ
bull; جوشکاری سیار
bull; خدمات و جوشکاری در محل
bull; تعمیرات درب فی انبار و پارکینگ
bull; تعمیر و ساخت انواع درب های آکاردئونی
bull; تعمیر و ساخت حفاظ های دور ساختمان
به طورکلی پرما برای جوشکاری مواد به کار می رود. خدمات آهنگری و جوشکاری یک روش تعمیر یا ایجاد ساختار فی است که با کنار هم گذاشتن ف از طریق فرآیند های مختلف جوش می شود.

تاریخچه جوشکاری:

در قرنی که برنز ساخته شد اولین نمونه های آهنگری و جوشکاری در آن مشاهده شد. انواع خدمات جوشکاری جعبه های طلا جوش شده برای عصر برنز بود. آن ها با استفاده از چکش انواع مختلفی از ابزارهای آهنی را جوش می دادند. در روش خدمات آهنگری و جوشکاری در قرن نوزدهم تغییر چشم گیری ایجاد شد.

در خدمات آهنگری و جوشکاری در قرن نوزدهم استفاده از شعله های باز ( استیلن ) یک کار مهمی در جوشکاری بود. زیرا شعله های باز باعث ایجاد و ساخت تجهیزات پیچیده فی شده اند. یک فردی به نام هامفری یک ابزار باتری که می تواند قوس بین الکترودهای کربنی تولید کند، اختراع کرد. این ابزار بسیار زیاد در خدمات آهنگری و جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

https://tasisatservice.com/forging-and-welding-services/


بسیاری از افراد ترجیح می دهند که برای طراحیدکوراسیون منزلخود به سراغ طراحان داخلی و متخصصین این کار بروند، اما شاید هنوز مطمئن نیستند که تصمیم درستی گرفته اند یا نه؟

اگر شما هم درگیر چنین مسئله ای هستید بهتر است که پیش از هر تصمیمی اطلاعاتی کلی از کار کردن با طراحان داخلی پیدا کنید و بعد دست به انتخاب و تصمیم بزنید.

انتخاب پارچه ها و مبلمان منزل تنها بخش کوچکی از روند کار طراحان داخلی است و آن ها برای به انجام رساندن کار های خود از استاندارد های خاصی تبعیت می کنند. در این مطلب همراه ما باشید تا در رابطه با ۸ موردی صحبت کنیم که طراحان داخلی انتظار دارند که شما از آن ها باخبر باشید.

۱. حتی اگر در شهر دیگری نیز باشید طراحان می توانند با شما همکاری کنند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

بسیاری از افراد، طراح دکوراسیون ایده آل خود را پیدا می کنند و از آنجایی که آن فرد در شهر و یا استان آن ها نیست ناامید می شوند و به کلی بی خیال همکاری با آن ها می گردند، اما حقیقتی که وجود دارد آن است که بسیاری از متخصصین و طراحان داخلی می توانند با شهر ها و استان های دیگری نیز همکاری داشته باشند.

شاید جالب باشد بدانید که حتی خیلی از آن ها پروژه های طراحی دکوراسیون خارج از کشور را نیز به عهده می گیرند، بنابراین اگر طراح داخلی ای را دیدید و از کار او خوشتان آمد بهتر است قبل از آنکه به کلی بی خیال همکاری با او شوید این احتمال را نیز بدهید که او امکان همکاری با محل زندگی شما را نیز دارد، پس دست به کار شوید و با او ارتباط بگیرید.


۲. طراحان داخلی نیز مانند سایر متخصصین در یک روند تمرینی و تحصیلی قرار می گیرند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

یک طراح داخلی نیز بعد از گذراندن دوره های مخصوص و مشخص، مدرک ویژه ای دریافت می کند و صلاحیت کار کردن در این حوزه را به دست می آورد. همان طور که گفته شد بسیاری از طراحان داخلی حتی می توانند به شکل بین المللی نیز کار کنند.

پس شما می توانید برای آنکه از صلاحیت و مهارت کاری یک طراح داخلی باخبر شوید از مدرک و گواهی های مرتبطی که دارند بهره بگیرید. علاوه بر آن شما می توانید از آموزش های آن ها و همین طور مطابقت آن با کار ها و رزومه شان نیز اطلاعاتی کسب کنید.


۳. طراحان دکوراسیون از جدیدترین فناوری ها برای پیش بینی فضای جدید استفاده می کنند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

یک طراح داخلی از جدیدترین برنامه ها و تکنولوژی ها استفاده می کند تا در نهایت بتواند فضای طراحی شده در دکوراسیون منزل شما را پیش بینی و تجسم نماید، به همین دلیل هم هست که طراحان دکوراسیون می توانند تصویری دقیق از ایده هایشان به جا بگذارند.


۴. طراحان داخلی می توانند یک خانه کامل و یا حتی یک اتاق را به طور کامل جمع بندی کنند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

متخصصین در دکوراسیون داخلی خانه معتقدند که در وهله اول، کار آن ها به بودجه شما بستگی دارد. این یعنی طراحی دکوراسیون یک خانه کامل و بزرگ با یک اتاق کوچک برای آن ها تفاوت چندانی ندارد و آن ها می توانند هر دوی این ها را جمع بندی کنند، بنابراین این شما هستید که با توجه به بودجه و نیاز خود، محدوده کاری آن ها را مشخص می کنید.

یادتان باشد که شما به عنوان صاحب خانه نباید از کمک گرفتن از طراح داخلی بترسید، چراکه آن ها نه می خواهند خانه جدیدی بسازند نه خانه شما را بازسازی کنند!


۵. طراحان داخلی می توانند کمک کنند که خانه شما از استاندارد های اصلی و ایمنی های لازم برخوردار باشد

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

طراحان داخلی معتبر موظف هستند که کد های ساختمان های استاندارد و سایر قوانین مربوط به آن ها را در پروژه خود رعایت کنند، به همین دلیل هم هست که اگر به سراغ آن ها بروید می توانید از ایمنی پروژه خود اطمینان خاطر حاصل کنید.


۶. طراحان داخلی همیشه نمی توانند منابع خرید محصولات و همین طور قیمت های آن ها را به شما بگویند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

احتمالاً بار ها شده که در رابطه با منابع خرید محصولات و یا قیمت های آن ها در سابقه کاری طراحان داخلی از آن ها پرسیده باشید و جواب مشخصی دریافت نکرده باشید. طراحان داخلی معمولاً سعی می کنند که فقط تا حد ممکن روند طراحی خود را به شما معرفی کنند و دلایل بسیاری نیز دارند که برخی از مسائل را مشخصاً با افراد در میان نگذارند.

اولین دلیلی که برای بیان نکردن منابع خرید محصولات و قیمت آن ها دارند آن است که خود فروشندگان اجازه این کار را به آن ها نمی دهند و دلیل دوم نیز ثابت نبودن قیمت هاست، به همین دلیل هم طراحان داخلی به حریم مشتریان خود احترام می گذارند و بسیاری از اطلاعات آن ها را به فرد دیگری نمی گویند.


۷. طراحان داخلی می خواهند که با چشمان شما همراه باشند و دید شما را گسترش دهند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

بهتر است که از طراحان داخلی انتظار نداشته باشید که کار خود را خیلی سریع و در یک چشم به هم زدن انجام دهند و به پایان برسانند. یکی از رسالت های طراحان آن است که همراه با شما مراحل را طی کنند و طرح اصلی را پیش ببرند. آن ها طیف وسیعی از سبک ها را به کار می برند و از هر کدامشان ویژگی جدیدی را امتحان می کنند.

در این روند نیز به عنوان چشمان شما عمل می کنند و رفته رفته دیدتان را در طراحی دکوراسیون منزل خود وسعت می بخشند، به همین دلیل هم هست که طراحان تلاش می کنند که به مشتریان خود کمک نمایند تا چشم انداز جدیدی به خانه شان به دست آورند.


۸. طراحان داخلی می توانند پایان پروژه را از زمانی که شروع شد مجسم کنند

۸ چیزی که طراحان داخلی از شما می خواهند که بدانید!

یکی دیگر از ویژگی های طراحان داخلی آن است که روند کاری خود را تحت نظارت قرار می دهند و با یک برنامه ریزی دقیق می توانند پایان و نتیجه کار خود را تجسم کنند، به همین دلیل هم هست که معمولاً در ابتدای کار بسیار محکم و بااطمینان نظر می دهند.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/929744/%DB%B8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

https://www.houzz.com/


همنشینی رنگ آبی در دکوراسیون با بسیاری از رنگ ها ترکیب جذابی می دهد. با آگاهی از رنگ های مکمل آبی، زیبایی طبیعت را به خانه تان بیاورید.

همنشینی رنگ آبی در دکوراسیون با بسیاری از رنگ ها ترکیب جذابی می دهد. با آگاهی از رنگ های مکمل آبی، زیبایی طبیعت را به خانه تان بیاورید.
رنگ آبی در دکوراسیون
ستاره |سرویس دکوراسیون-آبی، یکی از محبوب ترین رنگ ها در میان افراد است. یکی از مهمترین دلایل محبوب بودن رنگ آبی در دکوراسیون احساس آسودگی و آرامشی است که به روحیه افراد می بخشد.
اغلب مردم هنگامی که به آبی فکر می کنند، آن را با آب حیات بخش، دریای بیکران و آسمان روشن به خاطر می آورند که اثر تسکین دهنده ای دارد. به همین دلیل آبی رنگی ایده آل برای اتاق خوابی آرامش بخش و حمامی دوست داشتنی است.
البته آبی رنگ مناسبی برای اتاق نشیمن نیز هست، به شرط آنکه رنگ های شاد را جسورانه به آن اضافه کنید تا حالت خواب آلودگی و کسالت را القا نکند.
در این مطلب می خوانید:

روانشناسی رنگ آبی

آبی رنگ دریا و آسمان است که احساس آرامش و آسودگی را القا می کند. این رنگ آرامش بخش، موجب افزایش حس اعتماد به نفس، وفاداری، صداقت و مسئولیت پذیری می شود. سایه های سرد آبی نیز حس محافظه کاری، مسئولیت پذیری و امنیت را القا می کند.
از رنگ آبی اغلب برای کاهش استرس و افزایش آرامش استفاده می شود. پژوهش ها داده شده است که تماشای رنگ آبی باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب می شود. آبی رنگی الهام بخش است که موجب کنترل ذهن، حضور در لحظه و ذهن آگاهی می شود. اگرچه آبی رنگی آرامش بخش است، اما استفاده بیش از حد آبی در دکوراسیون موجب تشدید احساس افسردگی می شود.
به طور کلی درروانشناسی رنگ آبی، این رنگ موجب افزایش احساسات زیر می شود:
 • قابل اعتماد بودن
 • مسئولیت پذیری
 • صداقت
 • آرامش
 • احساس امنیت و صلح درونی

طیف رنگ آبی

طیف رنگی آبی سایه های متنوعی دارد: از روشن تا تیره، از گرم تا سرد. طیف آبی شامل رنگ های آبی سلطنتی، آبی آسمانی تا آبی تیره به رنگ اعماق دریاست.
اگر تمایل به استفاده از رنگ آبی در دکوراسیون، به عنوان رنگ غالب دارید، بایستی آگاهانه عمل کنید. استفاده از رنگ آبی در اتاق هایی که در مسیر تابش خورشید و نور طبیعی هستند، بسیار زیبا و دلپذیر است. اما اگر در اتاق های فاقد نور طبیعی به کار رود، احساس سردی و تاریکی را تشدید می کند.
رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی با آبی در دکوراسیون

کنار هم قرار گرفتن برخی از رنگ ها در کنار هم، با الهام از عناصر موجود در طبیعت، تعادل و زیبایی بصری ایجاد می کند. برخی از پالت های رنگی رایج (با غلبه رنگ آبی) را در ادامه می بینید:

پالت رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگ آبی در دکوراسیون

رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی - آبی - خردلی


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - لیمویی - طوسی


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - بژ


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - نارنجی - صورتی


پالت رنگی آبی - صورتی

پالت رنگی آبی - صورتی


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - سفید


پالت رنگی آبی - طوسی

پالت رنگی آبی - طوسی


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - سفید - رنگ چوب


پالت رنگی آبی - رنگ چوب

پالت رنگی آبی - رنگ چوب


پالت رنگی آبی - کرم - قهوه ای

پالت رنگی آبی - کرم - قهوه ای


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - قهوه ای


رنگ آبی در دکوراسیون

پالت رنگی آبی - قهوه ای - بنفش

پالت رنگی آبی - بنفش - مشکی

پالت رنگی آبی - بنفش - مشکی


مکان های مناسب برای استفاده از رنگ آبی

از رنگ آبی می توانید در دکوراسیون هر یک از اتاق های خانه استفاده کنید:

اتاق نشیمنی با مبلمان آبی جذاب و شیک

darr;

رنگ آبی در دکوراسیون


آشپزخانه ای با ترکیب آبی و سفید

darr;

رنگ آبی در دکوراسیون


اتاق خواب با دکوراسیون آبی رنگ زیبا که احساس آرامش و راحتی را القا می کند.

darr;

رنگ آبی در دکوراسیون


اتاق کودک با دکوراسیون آبی رنگ و تم دریا که در کنار رنگ های روشن، تضاد جالبی را خلق کرده است.

darr;

رنگ آبی در دکوراسیون


دکوراسیون آبی، ایده آل برای حمام و سرویس بهداشتی که یادآور دریا و اقیانوس است.

darr;

رنگ آبی در دکوراسیون

نکات کلیدی برای استفاده از رنگ آبی در دکوراسیون

 • با استفاده از رنگ آبی در دکوراسیون می توانید فضایی باطراوت برای کار یا مراقبه ایجاد کنید.
 • در طراحی فضای داخلی برای بزرگ تر نشان دادن اتاق، می توانید دیوار ها را به رنگ آبی روشن درآورید.
 • برای خنک کردن اتاقی که در معرض نور خورشید و گرمای زیاد قرار دارد، از رنگ آبی استفاده کنید.
 • استفاده از آبی در آشپزخانه (رنگ دیوار و کابینت ها یا ظروف) موجب کاهش اشتها و کاهش وزن می شود.

رنگ های مکمل آبی در دکوراسیون

همنشینی رنگ آبی در کنار سفید، بژ، زرد، نارنجی، طوسی، طلایی، نقره ای، قرمز، صورتی و قهوه ای ترکیب جذابی خلق می کند. با چیدمان هوشمندانه این عناصر در کنارهم می توانید طراحی چشمگیری در فضای داخلی منزلتان داشته باشید.

۱. آبی + سفید

ترکیب کلاسیک آبی و سفید باعث ایجاد حس تازگی و روشنایی می شود. رنگ سفید با تمام طیف رنگ آبی سازگاری دارد: از آبی کبالت و نیلی تا آبی لاجوردی و فیروزه ای. این ترکیب رنگی در تم دریایی جلوه ویژه ای پیدا می کند و مناسب حمام، اتاق کودک یا فضای داخلی ویلا های ساحلی است.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۲. آبی+ بژ

همنشینی رنگ بژ و آبی ترکیب گرم و دلپذیری ایجاد می کند که حس سواحل ماسه ای و آفتابی را تداعی می کنند.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۳. آبی + زرد یا نارنجی

آبی مکمل مناسبی برای رنگ های زرد و نارنجی است. در این ترکیب رنگ های گرم بایستی در کنار هم و رنگ های سرد نیز در کنار هم قرار گیرند. این تضاد رنگی فضای داخلی را جذاب، گیرا و پرانرژی می کند.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۴. آبی + قرمز یا صورتی

اگر به دنبال انتخاب های جسورانه هستید، ترکیب آبی با قرمز یا صورتی گزینه مناسبی است. این رنگ ها موجب تقویت اشباع رنگ آبی می شود.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۵. آبی + قهوه ای

قهوه ای رنگی خنثی است و آبی و قهوه ای همواره ترکیب مناسبی در کنار هم می دهند.
رنگ آبی در دکوراسیون

۶. آبی + چوب طبیعی

آبی، به عنوان یک رنگ طبیعی (رنگ آسمان و دریا)، هماهنگی کاملی با رنگ چوب دارد. ترکیبی از آبی با مبلمان چوبی (گردوی تیره، گیلاس، شاه بلوط، ساج، چوب ماهون، بلوط تیره) غنای خاصی به فضا می دهد.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۷. آبی + طلایی و نقره ای

اگر می خواهید جلوه ای با شکوه و پر زرق و برق به منزلتان بدهید، ترکیب آبی با رنگ های طلایی و نقره ای شما را به مقصودتان می رساند و فضایی به سبک آرت دکو (Art Deco) ایجاد می کند.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون

۸. آبی + طوسی و خاکستری

برای محیط های کاری پویا، ترکیبی از طوسی با آبی لاجوردی، فیروزه ای و بنفش انتخاب مناسبی است.
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون
رنگ آبی در دکوراسیون


سخن آخر

افزودن رنگ آبی در دکوراسیون، کار ساده ای است. از آنجایی که آبی با بسیاری از رنگ ها ترکیب مناسبی می دهد، می توانید آن را به عناصر مختلفی در فضای داخلی خانه خود اضافه کنید. از افزودن رنگ های روشن به مبلمان آبی نترسید، زرد و نارنجی در کنار آبی غوغا می کنند. برای ایده گرفتن در این زمینه، مطلبافزودن رنگ زرد در دکوراسیونرا مطالعه کنید. استفاده از رنگ ها در دکوراسیون خانه زندگی را جذاب و متنوع می کند، دست به کار شوید!
منبع: ستاره

پارچه ها همیشه به عنوان عناصری اصلی و مهم در دکوراسیون منزل ایفای نقش کرده اند. پیش از این تأثیر پارچه ها در سبک و شکل کلی دکوراسیون تأثیرگذار بود، اما امروزه نقش پارچه در کنار تحولات بسیار در زمینه نساجی، تنوع بالای طرح، نقش و همین طور جنس انواع پارچه ها گستردگی بسیاری پیدا کرده و چندین برابر شده است.

پارچه ها همیشه به عنوان عناصری اصلی و مهم در دکوراسیون منزل ایفای نقش کرده اند. پیش از این تأثیر پارچه ها در سبک و شکل کلی دکوراسیون تأثیرگذار بود، اما امروزه نقش پارچه در کنار تحولات بسیار در زمینه نساجی، تنوع بالای طرح، نقش و همین طور جنس انواع پارچه ها گستردگی بسیاری پیدا کرده و چندین برابر شده است.

به همین دلیل نیز باید در انتخاب آن ها در هر ابعاد و هر بخشی از منزل که هستند دقت بالایی به کار برد. در این مطلب همراه ما باشید تا در این رابطه بیشتر بدانیم.

کیفیت بهتر و گزینه های بیشتر

عملکرد منسوجات و پارچه ها در بسیاری از مواقع چیزی بیشتر از زیبایی فضاست. با انتخاب یک پارچه در دکوراسیون منزل می توان تأثیرات بسیاری از جمله مقاومت در برابر زدگی و خش خوردگی، لکه گیری، استحکام در برابر شرایط آب و هوایی و. را نیز شاهد بود. امروزه طیف گسترده ای از تولیدکنندگان منسوجات، پارچه هایی متنوع و متفاوت را وارد بازار کرده اند که انتخاب هر کدام از آن ها پروژه ای مهم در طراحی دکوراسیون منزل به شمار می رود.

امروزه تقریباً هیچ پروژه طراحی دکوراسیون منزلی وجود ندارد که بخش زیادی از توجه خود را به انتخاب پارچه ها معطوف نکند، به همین دلیل نیز می توان گفت که بخشی تأثیرگذار و اساسی در صنعت دکوراسیون داخلی به منسوجات باز می گردد. طراحان داخلی و تولیدکنندگان برای انتخاب یک کاناپه چیزی بیش از شکل ظاهری آن را می سنجند، چیز هایی از جمله ماندگاری پارچه های استفاده شده در مبلمان اهمیتی فراتر دارند و می توانند در استفاده و چیدمان آن محصول اثرگذار باشند.

به طور کلی تولیدکنندگان پارچه برای طراحی یک محصول بسته به نیاز صاحب خانه میزان متفاوتی از بافت، خطوط، استقامت و. را در پارچه های خود ایجاد می کنند، برای مثال بسیاری از پارچه ها مدل هایی هستند که ضد آب بوده و در مقابل هر گونه رطوبت، آسیبی نمی بینند. به همین دلیل نیز این نوع از پارچه ها بیشتر مناسب مناطق مرطوب هستند و انتخاب خوبی برای کسانی به شمار می روند که نمی توانند مبلمان خود را به راحتی تمیز کنند.

در کنار این نوع از محصولات، بسیاری از طیف پارچه های سنگین به نوعی از روکش پلاستیکی بهره گرفته اند. این پارچه ها می توانند نفوذپذیری بسیاری کمی از خود نشان دهند و به همین دلیل نیز انتخابی هوشمندانه برای فضا های پر رفت و آمد باشند، چراکه لکه کمتری می گیرند و در صورتی نیز که آلوده شوند می توان آن ها را راحت تر تمیز کرد.

برخی از طراحان داخلی معتقدند که انتخاب مبلمانی با پارچه چرمی می تواند برای بسیاری از شرایط، ایده آل به نظر بیاید، برای مثال بسیاری از افراد ترجیح می دهند در مبلمان خود غرق شوند و کاملاً راحت باشند، این ویژگی ای است که مبلمانی با پارچه چرمی برای شما فراهم می کند. به علاوه اینکه این نوع از مبلمان غالباً بسیار راحت تمیز می شوند و لکه ای نیز به خود نمی گیرند، ولی خوب باید این را نیز بگوییم که احتمال خراش یا خش خوردگی در آن ها بالاست.

همان طور که تا به اینجا دیدید قسمت بسیاری از عملکرد تولیدکنندگان و شرکت های نساجی بسته به تقاضا های مشتریان می تواند متفاوت باشد. قطعاً انتخاب پارچه برای وسایل منزل تأثیر بسیار زیادی در روند استفاده و همین طور نگهداری از آن خواهد داشت. قطعاً انتخاب پارچه هایی که برای عملکرد های مشخصی طراحی شده اند می توانند خیال شما را مراتب راحت تر کنند.

ارزش پارچه ها در فضای خانه

یکی از مسائلی که در انتخاب پارچه ها در دکوراسیون منزل برای بسیاری از افراد تبدیل به دغدغه می شود استفاده از آن ها در فضا های داخلی و خارجی است. بسیاری از پارچه ها از ارزش بالایی برخوردار هستند و به نوعی خودشان یک شکلی از سرمایه گذاری به شمار می روند، به همین دلیل نیز غالب افراد ترجیح می دهند که آن ها را در مناطق پر رفت و آمد و یا فضا های بیرونی استفاده نکنند.

معمولاً پارچه هایی که در معرض لکه قرار می گیرند و در فضا هایی از جمله دکوراسیون ناهارخوری و یا آشپزخانه استفاده می شوند نباید از مدل هایی بسیار ارزشمند باشند، چراکه احتمال سالم ماندن آن ها از هر گونه آسیب بسیار کاهش پیدا می کند. به علاوه آنکه خانه هایی که در آن ها حیوان خانگی وجود دارد نیز محدودیت هایی در نحوه استفاده از پارچه ها را خواهند داشت.

ادامه مطلب


چقدر درباره نحوه لوله کشی استخر می دانید؟ همینکه این پرسش را در ذهن خود مرور می کنید، پس یقیناً به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن هستید. قبل از آنکه مراحل اجرای لوله کشی استخر را توضیح دهیم، باید بگوییم لوله کشی اصولی نه تنها به کیفیت آب ورودی و تصویه بهتر آن کمک می کند، بلکه تجربه متفاوتی را در اختیار شناگران قرار می دهد.

چقدر درباره نحوه لوله کشی استخر می دانید؟ همینکه این پرسش را در ذهن خود مرور می کنید، پس یقیناً به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن هستید. قبل از آنکه مراحل اجرای لوله کشی استخر را توضیح دهیم، باید بگوییم لوله کشی اصولی نه تنها به کیفیت آب ورودی و تصویه بهتر آن کمک می کند، بلکه تجربه متفاوتی را در اختیار شناگران قرار می دهد. از انتخاب نوع لوله گرفته تا طراحی نقشه لوله کشی، هر جزء باید به هدف حداکثر بهره وری انجام گیرد؛ با ویکی ساختمون همراه باشید.

لوله کشی استخر در گام نخست باید شامل پیش نیازهای زیر باشد:

ایجاد بستر مناسب برای سیستم گردش آب و نحوه اجرای لوله کشی برای گرم کردن و تصفیه آب استخر
برای ایجاد مسیرهای جدا برای کیفیت آب ورودی و تصفیه آب استخر برنامه ریزی های لازم انجام گیرد.
به کار بردن لوله های پی وی سی برای سیستم گردش آب و مقاومت در برابر کلرزنی توصیه می شود.
گند زدایی و فیلتراسیون قوی باعث افزایش کیفیت آب استخر و در نتیجه صرفه جویی در آب مصرفی می شود.
برای پوشش لوله ها از عایق مناسبی استفاده کنید.
از پیچ و تاب دادن غیرضروری سیستم لوله کشی بپرهیزید.
مسیر لوله کشی باید از پمپ آغاز و به فیلتر و از آن به سیستم گرمایشی یا تصفیه کلر امتداد یابد.
ابعاد و اندازه قطر لوله ها باید برحسب حجم استخر و میزان آب مصرف انتخاب شود.


مرحله 1- نصب زهکش ها و کف آبروها
قبل از انجام هر مرحله از اجرای لوله کشی استخر، می توانید از وسائل اصلی استخر برای مواردی مانند کف آبروها (Skimmer)، زهکشی ها و ورودی های آب استفاده کنید. نصب این قطعات برای جمع آوری اجسام شناور و چربی های حاصل از بدن شناگران تعبیه می شوند. این خروجی به لوله اصلی فاضلاب متصل هستند و مواد زائد را از داخل استخر به خروجی ها می فرستند.

مرحله 2: اتصال کوپلینگ ها
از مقداری پاک کننده PVC در هر یک از انتهای کوپلینگ ها و محل های لازم برای آبگیری، تخلیه و ورودی های آب استفاده کنید. سپس مقداری چسب روی هر یک از اجزای آن بمالید و دو قطعه را به هم بچسبانید. شما باید این کار را برای هر یک از موارد مختلف انجام دهید. این اتصالات برای اتصال لولهlrm;های مختلف در هر بخش مورد نیاز است.

نکته: کوپلینگ قطعه ای برای اتصال دو شفت به یکدیگر است.

مرحله 3: اجرای لوله های زهکشی
لوله کشی یقیناً در زیر زمین مخفی خواهد بود. این باید به شکلی مشخص گذاشته شود تا مجبور نشوید به طور مداوم زمین را تخریب کنید تا هرگونه مشکل برطرف شود. با تخلیه استخر خود شروع کنید و یک زانویی 90 درجه را روی انتهای اتصالات قرار دهید. از همان تکنیک استفاده از پاک کننده PVC و سپس چسب استفاده کنید. در انتهای زانویی از لوله مستقیم استفاده کنید. این لوله باید به سمت مناطقی از استخر حرکت کند که آب در آن تخلیه می شود.

مرحله 4: اتصال لوله های کف آبروها
مجدداً با استفاده از همان تکنیک تمیز کردن و چسباندن لوله های پی وی سی 1 و 1/2 اینچ، شروع به قرار دادن لوله ها از کف آبروها تا محل پمپ کنید. برای ایجاد هرگونه بریدگی در طول لوله و زانوها، از اره آهن بری برای خم کردن لوله در انسدادها یا ایجاد زاویه در جهت مناسب استفاده کنید.

مرحله 5: قرار دادن لوله های ورودی برای جریان آب
لوله های PVC را برای خطوط لوله دراز کنید و آنها را به سمت جت های آبی مربوطه بکشید. بسته به اینکه ظرفیت استخر شما چقدر است، برای انشعاب دادن لوله های آب به نقاط مختلف باید از چندین اتصالات T استفاده کنید.

مرحله 6: قرار دادن پوشش در انتهای لوله ها
با وجود انجام لوله کشی استخر، باید پوشش های پلاستیکی را روی هر یک از لوله های اصلی قرار دهید. این کار اطمینان حاصل می کند که در هنگام اتمام کار لوله کشی، هیچگونه خاکی و سنگی به لوله کشی وارد نمی شود. پس از اتمام کل کار استخر می توانید درپوش ها را جدا کرده و لوله ها را به پمپ وصل کنید. مرتباً زمین را برای هرگونه نقاط مرطوب بررسی کنید. ممکن است مجبور شوید بخشی را برای تعمیر برخی از لوله هایی که آسیب دیده اند، حفاری کنید.


انواع متریال لوله های استخر

لوله پی وی سی (PVC): لوله کشی پلی وینیل کلراید گزینه ای ایده آل برای لوله کشی استخر است. ضخامت دیواره های لوله پی وی سی برای استخرها باید با حداقل 40 باشد. اندازه 80 نیز قابل قبول است، اما اندازه 20 خیلی نازک است و هرگز نباید برای استخرها استفاده شود.

لوله پی وی سی فلکس (PVC FLEX): این لوله یکی از متداول ترین متریال ها در لوله کشی استخر است. با کیفیت لوله پی وی سی را ندارد، اما به دلیل اقتصادی بودن می تواند انتخاب بعدی باشد.

لوله سی پی وی سی (CPVC): لوله پی وی سی کلر دار به رنگ خاکستری روشن است و برای در برابر حرارت مقاومت بالاتری از لوله پی وی سی دارد. این معمولاً برای درگاه های ورودی و خروجی در بخاری استخر برای جلوگیری از ذوب شدن لوله ها مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE): لوله های پلیمری هنوز توسط بعضی از نصب کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. هنوز هم از این نوع لوله ها در هزاران مورد در تاسیسات موجود در استخر از دهه های گذشته وجود دارند. کلیه لوله های سیاه برای زهکشی بدون فشار بوده و نباید از آن در استخرها استفاده شوند. لوله پلی اتیلن سفید برای مصارف کم فشار است و همچنین برای لوله کشی استخر شنا مناسب نیست. لوله قرمز سبز برای مصارف با فشار بالا مانند استخرها و وان های گرم مناسب هستند.

لوله ای بی اس (ABS): لوله آکریلونیتریل بوتادین استایرن به دلیل در دسترس بودن آسان در بعضی مواقع در تاسیسات استخر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، طول اتصال لغزش (اتصال چسب) برای ABS بسیار کوتاه تر از PVC است و ABS برای فشار سیستم لوله کشی حلقه بسته یک استخر ایده آل نیست.

لوله فی: سیستم های لوله کشی مس یا فولاد گالوانیزه نباید برای استخرهای شنا و وان های گرم مورد استفاده قرار گیرند، با این وجود هنوز برخی از استخرها دارای پ لوله کشی فی هستند. پیشنهاد ما این است که هر چه سریع تر سیستم لوله کشی خود را تغییر دید.


ویکی ساختمون


آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

18242804 18892009 18955465 18594142 18393821 18340791 18656163 18701451 17891003 18459970