وقتی که ارور یا این که کدهای اشتباه بر روی مانیتور سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما ظواهر می شود , این کدهای اشتباه به استفاده کننده میگویند که سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما در درون یا این که در بیرون در گیر اختلال شده است .

وقتی که ارور یا این که کدهای اشتباه بر روی مانیتور سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما ظواهر می شود , این کدهای اشتباه به استفاده کننده میگویند که سیستم سرمایش گازی سامسونگ شما در درون یا این که در بیرون در گیر اختلال شده است .

ارور سیستم سرمایش گازی سامسونگ که نمایش داده می توان به استفاده کننده می گوید که سیستم سرمایش گازی شما دقیقاً چه مشکلی دارااست .

ارور خنک کننده گازی سامسونگ
در این مقاله قصد داریم علت و طریق رفع ارور خنک کننده گازی سامسونگ یا این که به عبارتی کد نادرست خنک کننده گازی سامسونگ را به طور بدون نقص برای شما شرح دهیم درصورت قابلیت و امکان قطعه حاد در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و سوای نیاز به تعمیر کار خلل سیستم سرمایش گازی خویش را برطرف نمائید .

هنگامی که شخص تعمیرکار برای تعمیر کولر ساموسنگ به مزل شما می آید تا کار تعمیر را انجام دهد شما باید بدانید که چه مشکلی در سیستم وجود دارد تا به او کمک کنید ه سریعتر مشکل را حل کند.

بعضی از تعمیرکاران کولر سامسونگ هم از تعمیرگاه های مجاز کولر سامسونگ برای تعمیر کولر گازی سامسونگ می آیند. شما اگر مشکلات کولر را به آنها قبل از رسیدنشان و طی تماس تلفنی بگویی انها می توانند وسایل مورد نیاز را همراه خود بیاورند تا اگر در صورت که وسیله ای برای تعمیر کولر سامسونگ نیاز بود دوباره برای گرفتن آن وسیله به نمایندگی مجاز کولرهای سامسونگ برنگردند.


ارور P0 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
درین ارور , سیستم به جهت دما بالا کارایی سنسور تخلیه را کاهش می دهد .

ارور P1 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
همت سیستم به جهت دمای بالای خازن ذیل است .

ارور P3 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سیستم به دلیل ردوبدل سوئیچ سکو حرارت همت پایینی دارااست .

ارور P4 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
فعال سازی سیستم به جهت سطح مع فاز ۳

ارور P5 خنک کننده گازی سامسونگ
تلاش سیستم به جهت مبدل حرارتی یخ زده ذیل است .

ارور P6 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای انقطاع برق لحظه ای ( وقتی که واحد خاموش / روشن می شود , ناپدید می شود ) .

ارور P7 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سوء کارایی کمپرسور به جهت در اختیار گرفتن حفاظت از سنسور فشار بالا .

ارور P8 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای کمپرسور بجهت در اختیار گرفتن حفاظت از سنسور فشار تحت .

ارور P9 خنک کننده گازی سامسونگ
اختلال برطرف شدن یخ زدگی .


ارور t1 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسور فرنگی موقت ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای حسگر COND TEMP ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t3 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسور موقت تخلیه PWM ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t4 خنک کننده گازی سامسونگ
ارور لوله کولر سیال ( ترکیب کردن ) موقتا ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t5 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سنسوردمای روغن ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t6 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور دمای مکش ( گشوده / کوتاه ) .

ارور t7 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور فشار بالا ( گشوده / کوتاه ) .

ارور E1 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
کاهش همت سیستم به جهت خطای اتصال بعد از اتمام ردیابی .

ارور E2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
عدم تناسب تعداد واحدهای یکسدت داخلی با واحدهای داخلی حقیقی .

ارور E3 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای سوئیچ شناور واحد داخلی .

ارور E5 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای تهیه سوئیچ گزینش ( آپشن ) در واحد داخلی .

ارور G2 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
نشت کلی مبرد در واحد فضای گشوده / نقص لود .

ارور G3 خنک کننده گازی سامسونگ
سوئیچ سنسور COND MID در واحد فضای گشوده .

ارور G6 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خنثی کردن سنسور دمای روغن ( تشخیص یک توشه یا این که بیشتر ) .


ارور 9x سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه سنسور اتاق در واحد داخلی .

ارور rx سیستم سرمایش گازی سامسونگ
علت ارور rx خنک کننده گازی سامسونگ : نشت کلی مبرد در واحد فضای گشوده / نقص بارگذار .

ارور tU خنک کننده گازی سامسونگ
سکو حرارت در فضای گشوده کمتر از 5 جايگاه است زمانی که موقعیت کولر فعال است .


ارور E121 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
دمای اتاق واحد داخلی - خطای سنسور گشوده / کوتاه .

ارور E122 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه سنسور واحد داخلی EVAP IN


ارور E123 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای گشوده / کوتاه واحد داخلی EVAP OUT


ارور E128 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
سنسور واحد داخلی EVAP In جدا شده است .

ارور E129 خنک کننده گازی سامسونگ
واحد داخلی EVAP Out از سنسور جدا شده است .

ارور E130 خنک کننده گازی سامسونگ
جداشدن به طور همزمان سنسور EVAP IN / OUT واحد داخلی .

ارور E134 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور دیافراگم

ارور E135 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای سنسور حرفه تکمیل کننده

ارور E140 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای دمای MCU - سنسور گشوده / کوتاه

ارور E151 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
واحد داخلی EEV با باخت مواجه شده است .

ارور E152 خنک کننده گازی سامسونگ
واحد داخلی EEV مسدود شده است .

ارور E153 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
بازیابی شناور S/W واحد داخلی

ارور E154 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای رشته داخلی

ارور E162 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای EPROM

ارور E163 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای تهیه و تنظیم مورد

ارور E165 خنک کننده گازی سامسونگ
ارور حافظ سکو حرارت تخلیه هیتر الکتریکی

ارور E166 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
ارور شماره حرفه مرتبط با هیتر الکتریکی

ارور E167 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای راه اندازی S / W در دست گرفتن فرنگی با به کار گیری از آیتم ( آپشن )


ارور E190 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
هیچ تغییری در دما در زمان در اختیار گرفتن لوله کشی نیست .

ارور E192 خنک کننده گازی سامسونگ
خطای دما در هنگام بررسی لوله کشی .

ارور E193 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای درجه حرارت در طول بررسی لوله کشی .

ارور E201 سیستم سرمایش گازی سامسونگ
خطای تهیه و تنظیم شماره واحد داخلی نصب شده .

کد خطای سیستم سرمایش گازی سامسونگ

داکت اسپلیت یا این که اسپلیت کانالی

گونه های پکیج و مدل بندی آنان

سامسونگ ,گازی ,ارور ,سیستم ,سرمایش ,کننده ,گازی سامسونگ ,سیستم سرمایش ,سرمایش گازی ,کننده گازی ,سامسونگ خطای ,خطای گشوده کوتاه ,گشوده کوتاه سنسور ,سنسور گشوده کوتاه ,اختیار گرفتن حفاظت

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

18162910 18363027 18728108 18594142 18153841 18010694 18531282 18664976 18577359 18208351